KVNR vreest dat shortsea 30 procent lading verliest aan wegvervoer

0

De Nederlandse reders maken zich grote zorgen over de toekomst van de Nederlandse scheepvaartsector in een wereldwijde markt waar niet meer op gelijke voorwaarden geconcurreerd kan worden, staat in het vandaag door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders  gepresenteerde jaarverslag 2010 Tijd voor actie.

Hoewel er samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu hard wordt gewekt aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van de Nederlandse vlag, kennen Nederlandse reders nog steeds een kostennadeel ten opzichte van hun directe Europese concurrenten.

Zorgelijk
Actie is geboden wil de Nederlandse zeescheepvaart de stuwende kracht blijven van de Nederlandse maritieme cluster, vindt de KVNR. "De marktsituatie is nog steeds zorgelijk; op veel vrachtmarkten zijn de tarieven nog niet voldoende om de kosten goed te maken zodat nog steeds verlies wordt gelden. Bovendien mag de Nederlandse koopvaardij zichzelf nog steeds niet adequaat tegen piraterij beschermen en treffen strengere milieunormen in Noordwest-Europa de Nederlandse vloot onevenredig hard."  

Brandstof
De International Maritime Organization (IMO) heeft per 2015 een zwavelzone voor zeeschepen vastgesteld door het Kanaal en in de Noord- en de Baltische Zee. Het zwavelgehalte in scheepsbrandstof wordt hier teruggebracht tot 0,1 procent. De kosten voor deze brandstof zijn aanzienlijk hoger dan de huidige brandstof, 60 tot 80 procent is de verwachting. Verladers zullen vaker kiezen voor wegvervoer, stelt de KVNR. "Gevreesd wordt dat 30 procent van het ladingpakket verschuift naar de weg, wat leidt tot meer congestie en luchtvervuiling." 

Piraterij
In de strijd tegen piraterij voelt de KVNR zich gesteund door Joris Voorhoeve, voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Particuliere bewapende beveiligers moeten, in samenspraak met de overheid, zo snel mogelijk aan boord van de Nederlandse schepen komen, zegt Voorhoeve in een interview in het KVNR-jaarverslag.
Het kabinet accepteerde inmiddels voorzichtig de militaire optie en stuurde een paar keer militairen mee met kwetsbare Nederlandse schepen. Maar het twijfelt nog steeds over het toelaten van de inzet van commercieel beveiligingspersoneel. Voorhoeve: "Het stelt me niet teleur dat het kabinet daar nog eens grondig over nadenkt. Ik zou het wél teleurstellend vinden als dit nadenken ertoe leidt dat de regering de inzet van particuliere bewaking uiteindelijk afwijst. Duidelijk zichtbare bewapende beveiliging is de meest humane vorm van bescherming, want dat schrikt piraten af en dan vallen er ook geen slachtoffers. Meer wapens betekent minder geweldsincidenten."

Uitvlaggen
De dreiging van uitvlaggen van schepen naar andere (ook Europese) landen waar beveiliging wel is toegestaan, hangt boven de markt. Dat is het paard achter de wagen spannen zegt KVNR-voorzitter Tineke Netelenbos: "De regering erkent dat zij een grote verantwoordelijkheid draagt voor het vrijhouden van de wereldzeeën. Nederland gaat er prat op een zeevarende natie te zijn met Rotterdam als grootste haven van Europa en vierde wereldhaven. Hiermee profiteert ons land immers als geen ander van de vrije zee."

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.