Herstel transport valt tegen

0

Voor 2011 verwacht NEA dat het ladingvolume van de binnenvaart met ongeveer 1,8 procent groeit. In 2012 zou dat 1,4 procent zijn. Het herstel blijft dus moeizaam gaan.

In 2009 verloor de binnenvaart 12,6 procent van het ladingpakket ten opzichte van 2008, rekent NEA voor. In 2010 veerde de vraag op met een groei van 4,5 procent. "Dit betekent dat het verwachte volume voor 2011 nog altijd 7 procent onder het niveau ligt van het jaar 2008."
Het sterkste herstel is dit jaar zichtbaar in het vervoer van kolen, ertsen, metalen en chemische producten. Het vervoer van bouwmaterialen is nog steeds dalende. Voor 2011 verwachten de onderzoekers een afname van 1,5 procent ten opzichte van 2010.

Schuldencrisis
De binnenvaart doet het dit jaar ietsjes beter dan het gemiddelde van de totale vervoerssector. NEA verwacht dat de stijging in het totaal vervoerde volume in 2011 zal blijven steken op 1,5 procent. Daarmee is het cijfer naar beneden bijgesteld. In juli gaf NEA nog een groeiverwachting af van 2,1 procent.
"Het optimisme waarmee 2011 is ingegaan is afgezwakt, met name door de schuldencrisis in Europa. De financiële onzekerheid heeft de verwachtingen dermate sterk beïnvloed dat deze de reële economie en daarmee de vervoersmarkten raakt. De toegenomen onzekerheid vertaalt zich in lager consumentenvertrouwen, lagere productie, kleinere voorraden en daarmee een lager transport volume dan eerder werd verwacht."
Voor 2012 verwacht NEA dat de groei in het totale transportvolume beperkt zal zijn tot 1,3 procent ten opzichte van 2011. "Dit betekent nog steeds een groei, maar wel een behoorlijke terugval ten opzichte van eerdere schattingen."

Onrust
NEA publiceert de cijfers vandaag in de tiende uitgave van de Korte Termijn Voorspeller (KTV). In dit rapport is rekening gehouden met de aangepaste groeicijfers van het Centraal Plan Bureau die ook gebruikt zijn voor de Miljoenennota.
"De onzekerheid rond het daadwerkelijke verloop van de economie is de laatste maanden toegenomen. Na de enorme krimp in 2009 ging de economie weer in opwaartse richting, maar de snelheid van het herstel is afgenomen. Daarbij vormt de aanhoudende onrust op de financiële markten een belangrijke neerwaartse risico voor de economie die mogelijk Europa terug kan laten vallen in een recessie. In de laatste raming van de Korte Termijn Verkenner is hier niet vanuit gegaan."

Spoor groeit wél door

Het spoorvervoer kende in 2010 een volumegroei van bijna 10 procent. Door de aantrekkende volumes in voornamelijk de metaal-, chemie- en containersector kon het spoorvervoer aanzienlijk groeien. Ondanks de heersende onzekerheid in de markt verwacht NEA dat de volumestijgingen dit jaar zullen doorzetten, zij het in een lager tempo: 4,3 procent. Daarmee scoort het spoor beduidend beter dan de binnenvaart. 
Voor 2012 ziet NEA een lagere groei van het spoorvervoer: 2,5 procent. "Dit valt of staat met de ontwikkeling van de wereldhandel; ofwel het containervervoer en de staalindustrie. De raming voor het spoorvervoer komt momenteel het gunstigst uit ten opzichte van de andere modaliteiten."

Laag water
In de binnenvaart zijn stegen de tarieven in het eerste halfjaar onder meer door de langdurige laagwater-situatie als gevolg van het droge voorjaar. "Dit resulteerde tijdelijk in schaarste in scheepsruimte waardoor prijzen opliepen in combinatie met laag water toeslagen. Dit betekende een incidentele opleving in de inkomsten van binnenvaartondernemingen. De financiële situatie blijft echter een punt van zorg gezien de vertraging van de groei in ladingstromen in combinatie met de overcapaciteit aan schepen." Aldus NEA.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.