- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsFriese lobby voor havens en vervoer over water zet tandje bij

Friese lobby voor havens en vervoer over water zet tandje bij

- Advertentie -

Delen

Samenwerkingsverband Haven Netwerk Fryslân (HNF) gaat zich nog meer sterk maken voor het bevorderen en rendabel houden van vervoer over water en het toekomstgericht versterken van het waternetwerk in Friesland. Daarom is het verband in januari formeel een stichting geworden.

Daarmee heeft HNF nu officieel een bestuur, een adviesgroep en een uitvoeringsorganisatie. Voorzitter is Frank van Kerkhof van de internationale transportgroep AB Texel. Vicevoorzitter is Arnold de Jong van logistiek dienstverlener Fritom. Robert Bakker is algemeen bestuurslid. Hij is van Berding Beton, een specialist in betonproducten. Het driekoppige bestuur wordt ondersteund door een adviesgroep die gevraagd en ongevraagd advies geeft. In deze adviesgroep zitten de bedrijven Sterk, Wenau en Fritom en medewerkers van Port of Harlingen en gemeente Smallingerland.

Waternetwerk versterken

In 2021 onderzochten Ports of Fryslân (Port of Harlingen en gemeenten Smallingerland, Heerenveen, Fryske Marren, Súdwest Fryslan en Leeuwarden) de meerwaarde van een havennetwerk. Zij wilden daarmee bewerkstelligen dat de natte economie bijdraagt aan de transitie naar een duurzame en circulaire economie.

Volgens HNF kan dat vooral door te zorgen voor het rendabel houden van het vervoer over water en het toekomstgericht versterken van het waternetwerk. Ook de samenwerking in de keten opzoeken is belangrijk; op die manier kunnen verschillende logistieke concepten over weg, spoor en water elkaar aanvullen.

Haven Netwerk Fryslân (HNF) werd in 2022 door meerdere bedrijven gevormd als een samenwerkingsplatform. Op 4 oktober ondertekenden 35 bedrijven en diverse overheden in Leeuwarden de Strategische Agenda.

Meer lading naar het water

“We willen dat meer vervoer van de weg naar het water wordt overgeheveld, daarmee verduurzamen we het transport”, aldus programmamanager Leontine De Koning. “Een binnenvaartschip stoot 8,5 keer minder CO2 uit per tonkilometer dan een vrachtwagen. En we organiseren een circulaire economie: EUR-havenhoogleraar Bart Kuipers zegt niet voor niets dat er zonder binnenhavens geen circulaire economie mogelijk is.”

“Het begint bij het verbeteren van de zichtbaarheid en het imago en het verbeteren van de infrastructuur van havens en vaarwegen. Nu we officieel een stichting zijn, met participanten uit het bedrijfsleven, kunnen we als aanspreekpunt in Friesland de belangen waarvoor we staan met nog meer betekenis onder de aandacht brengen.”

De oprichting van de stichting was op 19 januari. Vlnr: Jaap Jelle Feenstra (HNF), Marco Swenne (Smallingerland), Paul Pot (PoH), Jan ten Caat (PoH), Frank van Kerkhof (AB-Texel), Arnold de Jong (Fritom), Leontine de Koning (HNF), Robert Bakker (Berding Beton), René Alink (Sterk), Wim Burgers (Smallingerland). (foto Haven Netwerk Fryslân)

Vrij onbekend

Jaap Jelle Feenstra, adviseur Public Affairs, is aangetrokken als ambassadeur van stichting Haven Netwerk Fryslân. Hij was twaalf jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA en twintig jaar Public Affairs Officer voor Port of Rotterdam. Als lobbyist richt hij zich nu vooral op de politiek-bestuurlijke contacten om het belang van de binnenvaart, binnenhavens en vaarwegen in Friesland onder de aandacht brengen.

Feenstra: “De sector is nu nog vrij onbekend, terwijl het belang voor de regionale economie enorm is. Volgens het CBS biedt de Friese havensector 6.900 directe banen en draagt ze voor bijna één miljard euro per jaar bij aan de economie. Dat is net zoveel als de Friese landbouw en horeca bij elkaar.”

Verkiezingen

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen bezoekt Feenstra de Friese lijsttrekkers: “Iedereen praat over duurzaam transport en circulaire economie. Met onze Strategische Agenda bepleiten wij het tijdig versterken van zee- en binnenhavens en het op capaciteit brengen van de vaarwegen.”

“Als we bijvoorbeeld met veel publiek en privaat geld de sluis bij Kornwerderzand uitbreiden, moeten de baggerwerkzaamheden in de vaargeul naar Harlingen daarop wel aansluiten. Dat is van belang voor Harlingen, maar ook voor alle Friese binnenhavens en voor de watergebonden bedrijven. Wij vragen de politiek niet alleen naar afzonderlijke sluizen en bruggen te kijken, maar strategisch en toekomstgericht naar de hele corridor.”

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -