Derde kwartaal stemt Havenbedrijf Rotterdam voorzichtig optimistisch

0
Tot en met het derde kwartaal daalde het volume containers met slechts 2,1 procent in tonnen. (foto Tekst & Toebehoren)

In de haven van Rotterdam is in het derde kwartaal 103,4 miljoen ton overgeslagen. Tot en met september bedroeg de overslag 322,3 miljoen ton. Dat is 8,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De daling was vooral merkbaar bij de overslag van ruwe olie, ijzererts, kolen en minerale olieproducten. Groei was er in het segment agribulk. De afname van de overslag van containers bleef beperkt.

In vergelijking met het tweede kwartaal vertoonden veel segmenten duidelijk stijgende volumes, geeft Havenbedrijf Rotterdam aan dat er ook positief nieuws te melden is. “Vooral de segmenten agribulk, ijzererts & schroot, biomassa en roll on/roll off veerden aan het eind van het derde kwartaal sterk terug naar pre-Covid volumes. Ook werden in het derde kwartaal duidelijk meer containers overgeslagen dan in het tweede kwartaal.”

Wederopleving

CEO Allard Castelein zegt: “Het is nu nog te vroeg om te concluderen dat we economisch gezien uit het dal zijn. Toch ben ik optimistisch over de wederopleving van internationale handelsstromen en over de veerkracht van de economie, waarbij het tempo van herstel uiteraard afhankelijk is van de verdere ontwikkelingen rondom Covid-19.”

“Havenbedrijf Rotterdam, de overheid en bedrijven in onze haven kunnen onze economie samen een kickstart geven door investeringen sneller te starten. Zo behouden we werkgelegenheid, creëren we welvaart én realiseren we verduurzaming in Nederland.”

Om zo snel mogelijk uit het economische dal te raken en tegelijk de haven te verduurzamen, stelt het Havenbedrijf voor om een aantal investeringsprojecten te versnellen: ‘Project Startmotor’ kan duizenden structurele banen creëren, miljarden bijdragen aan het bruto binnenlands product en de CO2-uitstoot substantieel reduceren.

Droog massagoed

Droog massagoed liet ten opzichte van de eerste drie kwartalen vorig jaar een daling zien van 18,6 procent. Binnen dit segment steeg de overslag van biomassa door meer gebruik in Nederlandse elektriciteitscentrales. Omdat er meer elektriciteit werd geproduceerd met zon, wind en gas, daalde de overslag van energiekolen.

Dalende staalproductie, vooral in Duitsland, veroorzaakte een daling in de overslag van ijzererts en cokeskolen. Agribulk groeide als gevolg van meer import.

Nat massagoed

De daling bij nat massagoed was 10,4 procent in de eerste negen maanden van 2020. Dat werd vooral veroorzaakt door minder gebruik van ruwe olie in de raffinaderijen die via Rotterdam hun ruwe olie transporteren.

De zeer lage raffinagemarges van de laatste maanden waren daar vooral debet aan. Deze lage raffinagemarges werden veroorzaakt door de zeer lage prijzen voor de geraffineerde producten, vooral voor benzine en kerosine, waar in de afgelopen maanden nauwelijks nog vraag naar was in Europa door Covid-19. Dit zorgde op zijn beurt weer voor een daling van de overslag van olieproducten doordat er minder handel was en producten in opslagtanks bleven liggen.

LNG liet de laatste maanden minder import zien door de hoge voorraden aan gas in Europa. Biobrandstoffen namen toe door de sterke positie die Rotterdam heeft in deze markt. De overslag van chemie daalde licht door minder aanvoer van basisgrondstoffen.

Containers

Tot en met het derde kwartaal daalde het volume containers met 2,1 procent in tonnen en 4,7 procent in TEU. De daling werd veroorzaakt doordat de vraag naar goederen in Europa harder is gedaald dan in China. De import vanuit Azië daalde, maar de export naar Azië is juist gestegen. Vooral door meer export van vlees, chemische producten en hout en een verbeterde concurrentiepositie van Rotterdam op transhipment vanuit Scandinavië en Baltic naar China. Hierdoor hoeven er minder lege containers terug dan in het verleden, toen het verschil tussen import en export in/uit Azië groter was.

Roll on/roll off

Roll on/roll off was gedurende de eerste drie kwartalen een van de hardst getroffen goederensoorten door afgenomen transport van personen en lading van en naar het Verenigd Koninkrijk. Na een zeer zwak tweede kwartaal trad in een sterk herstel op in het derde kwartaal. Dit kwam mede omdat er in het derde kwartaal al voorraden werden aangelegd met het oog op het aflopen van de Brexit overgangstermijn op 31 december 2020.

Navigate

Op het gebied van digitalisering is de laatste maanden belangrijke voortgang geboekt, aldus Havenbedrijf Rotterdam. Bij de navigatie- en planningstool Navigate zijn inmiddels ruim vijftig rederijen aangesloten en 95 procent van alle Nederlandse barge- en railoperators delen hun data direct met Navigate.

Voormalig pilotproject Boxinsider van het Havenbedrijf Rotterdam is bij Portbase ondergebracht en is doorontwikkeld tot een volwaardig draaiende applicatie met de naam Cargo Tracker. Deze applicatie maakt het mogelijk voor bedrijven alle importbewegingen van containers in de Rotterdamse haven te volgen. Bij vertraging ontvangen zij automatisch melding.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.