- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsBrief brede coalitie aan informateur: miljard meer voor infrastructuur

Brief brede coalitie aan informateur: miljard meer voor infrastructuur

- Advertentie -

Delen

Een brede coalitie van belangenorganisaties in de logistiek pleit bij informateur Edith Schippers voor jaarlijks een miljard euro meer te investeren in de infrastructuur. Koninklijke BLN-Schuttevaer, CBRB en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens maken deel uit van die coalitie.

“Nu toekomstverkenningen onomstotelijk aangeven dat ons infrastructurele netwerk de groei van onze economie niet kan bij benen, dreigt weer meer filevorming en stagnatie en komt de ontwikkeling van onze welvaart in het gedrang. Dat willen wij samen met een nieuw kabinet voorkomen” aldus Machiel van der Kuijl van Evofenedex en Ronald Paul van Havenbedrijf Rotterdam in een brief aan de informateur. De brief is medeondertekend door nog zestien organisaties. Voor dat doel is jaarlijks minstens een miljard extra nodig als investering in ‘slimmere en nieuwe’ infrastructuur. Dat geld moet worden verdeeld over de verschillende modaliteiten. Voor de binnenvaart wordt gekeken naar betere achterlandverbindingen, meer geld voor onderhoud, aandacht voor capaciteitsvergroting van sluizen en bruggen en financiële ondersteuning bij vergroening van de binnenvaart. “De extra investeringen zijn noodzakelijk om het vervoer over water aantrekkelijk te houden”, aldus het Centraal Overleg Vaarwegen in een persbericht. In het COV zijn CBRB, BLN-Schuttevaer, Evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens verenigd. De andere ‘leden’ van de coalitie zijn: de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam, Bouwend Nederland, FME, TLN, KNV, KVNR, Aircargo Nederland, VNG, ORAM, Deltalinqs en world Class Maintenance.

Achterland

In de brief wordt de nadruk gelegd op de rol van de binnenvaart als achterlandvervoerder: “Om de concurrentiekracht van het in Nederland gevestigde bedrijfsleven te versterken, is een netwerk van hoogwaardige internationale wegen, spoorwegen en vaarwegen alsook zee- en binnenhavens nodig. Door schaalvergroting, 24 uurs-economie, nieuwe logistieke concepten, containerisatie en “just in time deliveries” is transport constant aan verandering onderhevig en zal de vraag naar flexibel en betrouwbaar vervoer alleen maar toenemen. Goederenvervoer over water is daarbij een belangrijke schakel om slimme multimodale vervoersconcepten mogelijk te maken. Ook is het goederenvervoer over binnenwater een voorwaarde voor de sterke positie en groei van de mainports. Binnen de logistieke keten vormen de binnenhavens een onmisbare schakel. Als belangrijke economische knooppunten vormen zij een wezenlijk onderdeel van de achterlandverbindingen. (…) Om de verwachte groei in het goederenvervoer te kunnen accommoderen is het goed het potentieel van het vervoer over water beter te benutten. Dat vergroot de kans de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren en zorgt voor CO2-reductie in logistieke ketens. Het netwerk van aansluitingen van de verschillende modaliteiten binnen regionale en stedelijke (natte) overslagpunten moeten daarom worden uitgebreid. Tussen inland terminals kunnen het aantal shuttlediensten over water uitgebreid worden. Het Rijk kan hierin bijdragen door synchromodaal en multimodaal transport te stimuleren.”

 

Onderhoud

Het nieuwe kabinet zal ook moeten investeren in het onderhoud van het vaarwegennetwerk. “Veel infrastructurele kunstwerken zijn in de 19e en 20e eeuw aangelegd en naderen het einde van de levensduur. Onderhoud aan vaarwegen en renovatie van kunstwerken wordt in de toekomst steeds belangrijker. Het is van vitaal belang het Nederlandse vaarwegennetwerk goed op peil te houden, aan te passen en waar nodig op te waarderen om groei te faciliteren. Enkele procenten verschuiving van het water naar de weg door achterstallig onderhoud kan leiden tot onnodige congestie op de weg. Op de vaarwegen is nog reservecapaciteit beschikbaar. Een gemiddeld schip vervoert circa 2.700 ton en dat zijn al 120 vrachtwagens. Er moet daarom meer financiële ruimte gemaakt voor onderhoud aan vaarwegen en kunstwerken. Ook dienen er structureel middelen te worden vrijgemaakt om op alle interregionale vaarwegen kunstwerken te voorzien van 24-uursbediening.”

 

Capaciteit

Gepleit wordt in de brief voor een investeringsslag in de vaarwegencapaciteit. “De havens van Antwerpen en Rotterdam willen meer samenwerken om hun positie in toekomstige groeimogelijkheden op Midden-Europese markten te versterken. Hier hebben de handels- en productiebedrijven die in Nederland zijn gevestigd veel baat van. De logistieke groei van de zeehavens manifesteert zich voor het overgrote deel in de containeroverslag waarin onder andere veel stukgoed vervoerd wordt. De afvoer per binnenvaart vanuit Antwerpen wordt belemmerd door te lage bruggen op de Schelde Rijnverbinding. Op zo’n belangrijk traject moet vier lagen (high-cube) containervervoer mogelijk worden. Om de groei in deze regio op te vangen is daarnaast op korte termijn capaciteitsuitbreiding nodig bij de sluizen in de Zuid Westelijke Delta (Volkerak, Kreekrak en Krammer). Zeker wanneer de Seine Nord-verbinding vanaf 2023 ook de regio Parijs voor Nederlandse en Vlaamse zeehavens binnen bereik brengt.”

Groen

Tenslotte wordt in de brief een pleidooi gehouden om de binnenvaart nog schoner te maken. “De binnenvaart heeft een gunstige footprint per vervoerd gewicht. Maar de Nederlandse binnenvaart kan met behulp van nieuwe innovaties nog schoner worden. Een verdere CO2-reductie is haalbaar met nieuwe aandrijflijnen waarmee ook de uitstoot van NOx en fijnstof omlaag kan. Het Rijk dient hier de binnenvaartsector bij te ondersteunen zodat zij de benodigde investeringen kunnen financieren.” Aldus de brief namens de coalitie.

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -