- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsBestuur afdeling Utrecht Schuttevaer stapt op

Bestuur afdeling Utrecht Schuttevaer stapt op

- Advertentie -

Delen

Het voltallige bestuur van Schuttevaer-afdeling Utrecht stapt op. De onvrede over de wijze waarop de schippersvereniging wordt geïntegreerd in Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) bleek te groot voor de bestuursleden.

Bij de bestuursvergadering van zaterdag 15 april besloot het bestuur af te treden. De achterban werd dinsdag geïnformeerd. Het bestuur gaf aan dat het volgens hen ontbreekt aan duidelijkheid, communicatie en regie van de kant van KBN. Volgens welingelichte bronnen lag er 16 januari een concept-adviesrapport, dat maanden later werd gepresenteerd aan de Schuttevaer-afdelingen.

B-leden

Tijdens de afdelingsvergaderingen rond de jaarwisseling bleek dat de B-leden problemen hebben met dat ze als vrijwilliger wel de inspanningen leveren voor de vereniging, maar dat ze geen stemrecht hebben binnen KBN, terwijl Schippersvereniging Schuttevaer zich financieel moet bedruipen van de contributie van alleen de B-leden.

Vooral de zzp’ers zonder schip die zichzelf ook verhuren als schipper, waren tegen het verlies van stemrecht. Zij vonden gepensioneerde schippers die zich inzetten voor de vereniging aan hun zijde. Bij hen stak vooral de overgang van het predicaat ‘Koninklijke’ van de vereniging naar KBN. KBN zou het ‘gekaapt’ hebben.

Veel B-leden zijn bang dat de schippersvereniging een lege huls wordt, dat er geen nieuwe aanwas van leden meer komt. Het genoemde rapport stelt volgens eerdergenoemde bron dat het probleem bij de fusie tussen CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer is dat CBOB en Schuttevaer hun eigen identiteit wilden behouden. Daarmee zou de fusie maar ten dele zijn gelukt en wordt er nog steeds niet met één stem gesproken.

De bestuursleden van afdeling Utrecht bleken niet bereid commentaar te geven op het aftreden. Een zwaarwegend punt voor het aftreden van het bestuur dat voornamelijk uit B-leden bestaat zou zijn, volgens een anonieme bron: “Er is geen vrijheid van handelen meer in nautisch-technische zaken en ook de invloed op beleidsmatige zaken is weg. Hierdoor wil en kan het lokale afdelingsbestuur geen verantwoording meer dragen.”

Adviesrapport

Rob Leussink, algemeen directeur van KBN, betreurt het opstappen van het bestuur van de afdeling Utrecht: “Er is een adviesrapport door Schuttevaer gemaakt en dat zouden we begin mei gaan bespreken met de afdelingsbesturen, hoe we dat moeten en kunnen invullen is daar de insteek. Schultz is de voorzitter van Schuttevaer, die zal de meeste vragen moeten beantwoorden. Wij worden er als vereniging KBN wel door geraakt.”

KBN is over veel onderwerpen met de schippersvereniging in gesprek over oplossingen. “Het is jammer dat het bestuur van Utrecht er er nu mee stopt. De gesprekken om alles in te vullen zijn nog steeds gaande tussen Schuttevaer en KBN… over verantwoordelijkheden en hoe met elkaar om te gaan. SVS is een heel belangrijke ledengroep binnen KBN. De SVS-ledengroep kan meestemmen over zaken en nautische adviezen geven. We zijn druk bezig met de invulling van het adviesrapport om de samenwerking beter vorm te geven.”

Leussink verbaast zich over de term ‘gekaapt’: “Het predicaat Koninklijk wordt toegewezen door de koning. Wij hebben het niet afgepakt. Uiteindelijk hangt het van SVS af of het aftreden gevolgen heeft voor KBN. Ik kan niet vooruitkijken. Het adviesrapport en de vergadering op 6 mei zijn er niet voor niets.”

Schuttevaer-voorzitter Erik Schultz: “De overgang van het predicaat Koninklijk was een vervelend bijeffect toen Schuttevaer met BLN samenging. Het bestuur van Utrecht was toen ook al voor samenwerking en een sterkere stem naar buiten.”

Voorbarig

Schultz zegt over het aftreden van het bestuur van afdeling Utrecht: “Ik vind het jammer, het aftreden is eigenlijk voorbarig. We zouden in mei het adviesrapport dat binnen KBN is opgesteld, gaan bespreken met de uitwerking van de punten. Ze zetten zichzelf eigenlijk buitenspel. Bestuursleden liggen helaas niet voor het oprapen. We gaan eerst verder met de afronding van het rapport.”

Schultz heeft inmiddels afdelingsvoorzitter Anné Middendorp gesproken. “Het rapport is gemaakt door een voormalig bestuurslid van KBN en geeft een signaal en de uitwerking met oplossingen.”

Dat rapport wordt met de uitwerking gepresenteerd aan alle besturen van SVS op 6 mei. Dan komt er ook een antwoord op de vragen over de positie van B-leden. “Het hoofdbestuur gaat later een nieuw bestuur voor Utrecht laten formeren, maar eerst concentreren we ons op 6 mei en daarna, na bijschaven en uitwerken van het adviesrapport, gaat de uitkomst naar de leden.”

Ondernemers

KBN is fiscaal een ondernemersvereniging waarin alleen ondernemers zeggenschap hebben. Afdelingen en leden van SVS zijn de oren en ogen van de vereniging en ook van KBN en daarom werkt KBN aan een goede modus om de SVS te ondersteunen, ook financieel.

Schultz: “B-leden hadden bij Koninklijke BLN-Schuttevaer ook al geen stemrecht. Zij praatten toen ook mee en hadden via de lokale vereniging ook invloed op de beslissingen. Naast invloed op beslissingen via ledengroep Schuttevaer zijn er nu ook veel van onze leden die via hun eigen ledengroep binnen KBN, zoals containervaart of bijvoorbeeld personenvervoer, invloed kunnen uitoefenen op de besluiten van KBN en meepraten over het beleid.”

“Het bestuur van Utrecht schrijft in zijn bericht dat ook zij voor verdere samenwerking waren, alleen dan kunnen we ons sterker maken naar een overheid. Dat daarbij dan ook aanpassingen in beleid en uitvoering nodig zijn, is voor velen lastig te verteren maar is goed uit te leggen en daar zullen we dan ook naar moeten handelen.”

Varende mensen hebben hun afvaardiging in de ledengroepen van KBN. De 500 B-leden kunnen meebesluiten en meepraten in de SVS-vergadering, waarbij ze wel worden gehoord. Ze kunnen lid worden van het bestuur, Schultz is immers ook B-Lid. Het kan echter niet zo zijn dat zij besluiten nemen over de varende ondernemers. Voor praten met overheden en andere partijen is een modus in de maak voor de bestuurders van de SVS-afdelingen.

tekst: Evert Bruinekool

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -