- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuws444 miljoen voor sanering en aanpassing visserijvloot

444 miljoen voor sanering en aanpassing visserijvloot

- Advertentie -

Delen

Het kabinet trekt in totaal 444 miljoen euro uit voor sanering en innovatie in de visserij, zodat de vloot  kleiner, diverser en duurzamer kan worden. Dat heeft minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Tweede Kamer laten weten.

De visserij staat de laatste jaren onder druk, licht het ministerie van LNV toe. De ruimte om te vissen wordt door de Brexit, een toename van windparken en uitbreiding van beschermde natuurgebieden kleiner. Daarbovenop zijn de brandstofkosten de laatste tijd flink gestegen.

Voor ondernemers die willen stoppen, komt er een saneringsregeling. Ondernemers die willen verduurzamen, krijgen daarbij hulp. Voor het uitwerken van de plannen wil minister Staghouwer komend jaar in gesprek met vissers, bestuurlijke partners, ketenpartijen en banken.

Schonere motoren en andere vangsttechnieken

Minister Staghouwer: “De zee biedt ons al eeuwenlang voedsel, en dat moeten we ook behouden. Tegelijkertijd is een duurzame visserijsector cruciaal. Daarom moeten we de komende tijd grote stappen zetten: schonere motoren en vangsttechnieken met minder impact op de natuur. Een kleinere sector, maar een die wel beter voorbereid is op de toekomst en waarmee een goede boterham is te verdienen.”

Het kabinet stelt in totaal 444 miljoen euro beschikbaar voor de komende jaren. Dat moet de overgang naar een kleinere en duurzame vloot mogelijk maken.

minister Henk Staghouwer
Minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. (foto Rijksoverheid / Martijn Beekman)

Vlootsanering

In het Noordzeeakkoord was al 45 miljoen beschikbaar gesteld voor innovaties voor een duurzame visserij. Uit het Klimaatfonds komt 199 miljoen. De visserijsector verliest ruimte door de komst van extra windparken op zee. Daarnaast is verduurzaming noodzakelijk. Dit geld wordt besteed aan ondersteuning van innovaties, vlootvernieuwing en medegebruik van windparken. Het bedrag is gebaseerd op het inkomensverlies dat vissers naar verwachting moeten incasseren door deze ontwikkelingen.

Vanuit de Brexit Adjustment Reserve (BAR) komt in totaal 200 miljoen: 155 miljoen voor sanering, 33 miljoen voor de stilligregeling en 12 miljoen voor de liquiditeitsregeling. De saneringsregeling is bedoeld voor eigenaren van vissersvaartuigen die kunnen aantonen dat zij door Brexit quotum verliezen. Deze regeling moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

Lucht geven

Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer besloten om, in afwachting van de saneringsregeling, een overbruggingsregeling uitgewerkt voor kotters. “Met name de kottervissers moet dit een beetje lucht geven in afwachting van duidelijkheid”, aldus minister Staghouwer.

“Een Europese saneringsregeling is immers in de maak, maar moet nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Ik acht een koude sanering onwenselijk. Een spoedige openstelling van deze regeling is van groot belang om een deel van de sector duidelijkheid te bieden.”

Visserij Innovatie Netwerk

Minister Staghouwer wil dat vissers die willen doorgaan, met vertrouwen aan de slag kunnen. In het Visserij Innovatie Netwerk (VIN) werken sinds kort ambassadeurs vanuit de visserijsector, kennisinstellingen, NGO’s en de overheid samen aan voorstellen hoe de uitstoot verminderd kan worden, welke vistechnieken minder bodemberoering veroorzaken en hoe het beste kan worden omgegaan met windparken op zee. “Dit moet vissers meer zicht geven op waar kansen liggen en hoe zij die kunnen verzilveren om zodoende een betere boterham te verdienen. Iedereen die bereid is mee te denken over innovatie, kan zich aanmelden.” Aldus het ministerie van LNV.

Ondernemershulp

Ondernemers met concrete voorstellen voor innovatie kunnen vanaf half juli gebruikmaken van de subsidiemodule Innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij (IPC Vis). Die zal vooruitlopend op voorstellen vanuit het VIN opengesteld worden. Daarvoor is vooralsnog 1,1 miljoen beschikbaar.

Om ondernemers beter te ondersteunen bij het maken van keuzes krijgt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de ‘Ondernemershulp voor de Visserij’. Ondernemers kunnen hier nu al terecht voor informatie over subsidiemodules of vergunningsplichten. De Ondernemershulp zal komende periode nog verder worden uitgebreid.

 

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -