Zorgen om nieuwe windturbines langs vaarweg

0

PvdA-Kamerlid Albert de Vries maakt zich zorgen over de geplande windturbines aan weerszijden van de Oude Maas ter hoogte van Barendrecht en Binnenmaas. Hij heeft in de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke risico’s voor de scheepvaart.

De afgelopen week ingediende vragen zijn gericht aan de minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu en Kamp van Economische Zaken. De Vries wijst erop dat de windmolens ingetekend staan in een aantal onoverzichtelijke bochten van de Oude Maas, ‘waar het scheepverkeer blindelings moet kunnen vertrouwen op zowel radar als lichtgeleidepaden’.

Vanuit de binnenvaart werd al eerder gewezen dat onveilige situaties ontstaan door de bouw van de turbines langs de vaarweg doordat de windmolens storingen veroorzaken op de radar aan boord. Ook op het Hartelkanaal (foto), waar dergelijke turbines staan hebben schippers geregeld last van ongewenste reflecties.

 

De vragen die Albert de Vries op 20 juli indiende:

Vraag 1
Bent u bekend met de zorgen van de binnenvaartsector en de omwonenden naar aanleiding van de voorgenomen plaatsing van windturbines aan weerszijden van de Oude Maas ter hoogte van Barendrecht en Binnenmaas?

Vraag 2
Is het waar dat zich juist op deze plek (de plek van de nieuwe windmolens) een aantal onoverzichtelijke bochten bevindt, waar het scheepverkeer blindelings moet kunnen vertrouwen op zowel radar als lichtgeleidepaden?

Vraag 3
Heeft u – of een andere instantie – een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke invloed van geluidsgolven en turbulentie (die ontstaan bij de verschillende windsnelheden van de wieken) op de in de scheepvaart gebruikte radarsystemen? Zo ja, wat waren de conclusies van dit onderzoek? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen?

Vraag 4
Is het mogelijk dat deze windturbines moeten worden stilgezet vanwege de verstoring van de radarsystemen? Zo ja, is dit dan wel de meest voor de hand liggende locatie?

Vraag 5 
Zijn er risico’s voor de veiligheid van het dijkstelsel van dit Natura 2000-gebied, als gevolg van de grote funderingen die nodig zijn voor de aan te leggen windturbines? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.