“We hebben de hemel verplaatst”

0

Onder grote belangstelling is het Antwerpse Kerkschip Sint-Jozef op 29 maart naar zijn nieuwe ligplaats gesleept. De vzw Apostolaat der Schippers vierde dit historische moment samen met 160 gasten aan boord van de Flandria-boot La Pérouse. Het varende gezelschap volgde het Kerkschip dwars door de Antwerpse dokken naar zijn nieuwe stek aan kaai 25 in het Houtdok.

Het Kerkschip werd met waterkanonnen feestelijk onthaald in het Houtdok. (foto’s Sarah De Preter)

De verhuizing is ruim anderhalf jaar tot in de puntjes voorbereid door de mensen van het Kerschip, de stad Antwerpen en de technische dienst van het Havenbedrijf. Christian Herbosch, voorzitter van het Apostolaat der Schippers, bedankte iedereen voor zijn inzet.
Het is al de vierde keer dat het Kerkschip binnen de haven verhuist. Herborsch verwacht dat de nieuwe ligplaats op het Eilandje nieuwe perspectieven voor het Kerkschip met zich meebrengt. “Wij hopen dat in de toekomst ook veel toeristen ons unieke schip komen bezoeken”, gaf hij aan. Sinds vorig jaar is het Kerkschip beschermd als Varend Erfgoed. De komende tijd vinden aan boord tal van renovatiewerkzaamheden plaats. Op termijn wordt een deel van het scheepsruim opengesteld voor het grote publiek.

Goede afstemming
Het verhalen van het Kerkschip verliep probleemloos en volgens planning. Alle betrokken partijen (de stad, het Havenbedrijf, Brabo, Waterwegen en Zeekanaal, scheepvaartpolitie, enzovoort) waren dan ook in een vroeg stadium bij de plannen betrokken. “Het is belangrijk dat je dit goed met elkaar bespreekt om te voorkomen dat zaken misgaan”, zei Alain Pels van het Havenbedrijf.
“Het moeilijkste tijdens deze tocht zijn de enge doorvaarten. Vooral de Mexicobrug is een kwaad punt. De kapiteins van de sleepboten en de loodsen van Brabo hebben op voorhand alle manoeuvres doorgenomen. Verder hebben we de bruggen op elkaar afgesteld om alles vlot te laten verlopen.”

Binnenvaart pushen
Op de Antwerpse kaaien volgden heel wat mensen het spektakel van dichtbij. Nadat het Kerkschip zijn oude stek aan kaai 526 had verlaten, zette de Flandria-boot La Pérouse de achtervolging in.
Onder de 160 gasten bevond zich ook Vlaams parlementslid en burgemeester van Brasschaat Dirk De Kort (CD&V). Hij was nauw betrokken bij de binnenvaartresolutie die vorig jaar in het Vlaams Parlement werd aangenomen. “Wij geloven sterk in de binnenvaart”, aldus De Kort. “Wat goederenvervoer betreft hebben de vaarwegen nog de meeste ruimte. Daarom blijven we de ontsluiting van de havens voor de binnenvaart pushen.”
“Een mooie ontwikkeling is de nieuwe containerterminal langs het Albertkanaal in Grobbendonk. Hij kan het wegennet rond de haven ontlasten. In Vlaanderen beseffen we steeds beter dat als je naar de havens kijkt, je ook naar de achterlandverbindingen moet kijken. In dat kader is de aanpassing van het Albertkanaal zeer belangrijk. Het probleem bij dit dossier zijn de budgettaire beperkingen, maar wellicht kunnen alternatieve financieringsconstructies de zaak in een versnelling brengen. Daar wordt op dit moment naar gekeken.”

Varende parochiekerk
De Antwerpse bisschop Johan Bonny bedankte iedereen die zich inzet voor het onderhoud van het Kerkschip. “Uw geloof kan (letterlijk) schepen verzetten”, sprak hij tot de schippers die de varende parochiekerk in hun hart dragen.
De kerkgemeenschap wil ervoor zorgen dat schippers elkaar op het Kerkschip kunnen blijven ontmoeten. “In de toekomst moeten we kijken hoe we dat het best, maar vooral samen kunnen waarmaken”, zei Bonny.
Voor havendirecteur Eddy Bruyninckx is het Kerkschip een ‘monument’, dat een bijzondere positie inneemt binnen het sociale weefsel van de haven. Havenschepen Marc Van Peel noemde het Kerkschip een ‘icoon voor de haven’. “We praten steeds in tonnen als we het over de haven hebben, maar uiteindelijk zijn het de mensen die de haven maken”, aldus Van Peel. “Het is belangrijk dat ook binnenschippers een plek hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Doordat het Kerkschip nu dichter bij de stad komt te liggen, kan het in de toekomst voor meer doeleinden gebruikt worden. Bijvoorbeeld ook voor lezingen en seminaries.”
“Het Kerkschip wordt dit jaar zestig jaar oud”, vertelde een ‘geëmotioneerde maar euforische’ aalmoezenier Jos Van Hoof. “Velen zien het als een museum, maar door de socioculturele functie die het heeft, koppelt het verleden, heden en toekomst aan elkaar.”

Pater Machar
Eén bijzonder man mocht de verhuizing van het Kerkschip jammer genoeg niet meer meemaken: oud-aalmoezenier Machar Verhaeghe, die op 2 maart onverwacht overleed. Machar, door bisschop Bonny ‘vader en bezieler van de grote binnenvaartfamilie’ genoemd, was de afgelopen maanden actief betrokken bij de werkgroep van het Schippersapostolaat die de verhuizing voorbereidde. “Hij zou hier graag bij geweest zijn”, zei de bisschop.
Havenschepen Marc Van Peel was nog steeds onder de indruk van de uitvaartplechtigheid voor Pater Machar. Die werd bijgewoond door 1800 personen. “Wij hebben met z’n allen de veiligheidsregels overtreden met betrekking tot het aantal personen dat maximaal toegelaten is tot de kathedraal. Er kwam geen einde aan de offerande. De hoge opkomst zegt veel over het charisma van Pater Machar, maar zonder het Kerkschip had dit charisma niet uitgeoefend kunnen worden.”
De verhuizing van het Kerkschip vond plaats enkele dagen nadat de Diamond Princess uit het Bonapartedok was weggesleept. Het schip was al geruime tijd een doorn in het oog van het Havenbedrijf en de stad. Marc Van Peel lachend: “We hebben in één week tijd de hel en de hemel verplaatst.”

Christian Herbosch geëerd

Christian Herbosch snijdt de taart aan die voor zijn 30-jarig voorzitterschap werd gemaakt.

Het Apostolaat der Schippers, eigenaar van het Kerkschip, viert dit jaar zijn 60e verjaardag. Christian Herbosch is al dertig jaar voorzitter van het Schippersapostolaat. Op de dag dat het Kerkschip verhuisde, werd Herbosch in het zonnetje gezet. Marc De Dekker prees de doortastendheid en gedrevenheid van de man, die zich de afgelopen maanden dag en nacht heeft ingezet voor de verhuizing van het Kerkschip. “Geen enkele inspanning was hem te veel.”
Havenschepen Marc Van Peel illustreerde met een recent voorbeeld hoe ‘Mister Binnenvaart’ steeds met verve zijn rol vervult. Herbosch heeft zich onlangs kwaad gemaakt omdat de Diamond Princess op zijn nieuwe ligplaats in de weg ligt van de binnenvaart. “Het is slechts een tijdelijke oplossing”, stelde Van Peel de schippers gerust. Christian Herbosch maakte bekend dat hij na dertig jaar voorzitterschap het stokje graag wil overdragen aan een opvolger.

(Sarah De Preter)

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.