Totaalverbod varend ontgassen in 2024

0

Sinds april 2019 mag conform het ADN een breder spectrum aan stoffen niet meer varend ontgast worden in dichtbevolkte gebieden en nabij sluizen en bruggen. Daarnaast zal vanaf 2020 het CDNI-verdrag2 gefaseerd worden ingevoerd, toewerkend naar een totaalverbod op varend ontgassen in 2024. Dit schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. Zij kondigt tevens handhavingsacties aan.

“Het ADN1 stelt voorwaarden aan varend ontgassen. Tot voor kort gold dit alleen voor toxische stoffen die alleen ontgast mochten worden indien bij technische problemen de afgifte bij een ontgassingsinstallatie niet mogelijk was”, aldus de minister in de brief. Sinds 1 april geldt dit voor veel meer vervoerde stoffen. De minister kondigt een toezichtsactie aan in het najaar.

Taskforce

Er wordt overlegd met de Taskforce Varende ontgassen over hoe een realistisch verbod op varend ontgassen kan worden vormgegeven. Gekeken is door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hoe moet worden omgegaan met het begrip ‘dichtbevolkte gebieden’. Gebieden met 1 tot 200 inwoners per hectare binnen 500 meter van de vaarweg zijn benoemd als minder dichtbevolkt. Gebieden met meer dan 200 inwoners per hectare binnen 500 meter van de vaarweg kunnen als dichtbevolkt worden beschouwd.

“Omdat ontgassingen een aantal uren in beslag nemen, is een langere aaneengesloten vaarweg waar ontgast kan worden noodzakelijk. Langere aaneengesloten trajecten zijn op basis van de bevolkingsdichtheid in Nederland slechts beperkt beschikbaar en liggen voor een belangrijk deel buiten de hoofdcorridor Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen waarop tot nu toe voornamelijk varend ontgast wordt”, aldus de minister in de brief. “Het CDNI wordt vanaf 2020 (na ratificatie door Duitsland en Zwitserland) gefaseerd ingevoerd toewerkend naar een totaalverbod op varend ontgassen in 2024. Daarom zal met de sector verkend worden welke ontgassingsfaciliteiten er op korte termijn en op welke locaties gewenst zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke eis dat ontgassen niet toegestaan is in dichtbevolkte gebieden. (…) Ik streef ernaar het varend ontgassen zo snel als mogelijk te beëindigen. In samenwerking met de Taskforce Varend Ontgassen werk ik aan het realiseren van voldoende capaciteit voor de verwerking van dampvormige restlading afkomstig van tankschepen in daarvoor geschikte verwerkings- of terugwininstallaties.”

Toezichtsactie

“De verkennende toezichtsactie heeft het doel om de sector bewust te maken van de consequenties van de invulling van het begrip ‘dichtbevolkt’ én het verbod op ontgassen dat gefaseerd vanuit het CDNI zal worden opgelegd. De toezichtsactie wordt uitgevoerd in samenwerking met Rijkswaterstaat en maakt gebruik van nieuwe toezichttechnieken zoals drones, e-noses en specifieke camera’s om te testen in hoeverre deze technieken behulpzaam zijn bij toekomstige handhavingsacties.

Daarnaast zal de onderhavige analyse van het begrip ‘dichtbevolkte gebieden’ internationaal besproken worden omdat het vervoer niet bij de grens stopt. In het bijzonder zal Nederland de kwestie ‘dichtbevolkt gebied’ voorleggen aan het ADN-Safety Committee en om een interpretatie op VN-niveau vragen in het kader van de internationale harmonisatie.

 

In de ons omringende landen wordt net als in Nederland tot op heden, op basis van meldingen en incidenten toezicht gehouden op varend ontgassen (op toxische stoffen) naar de atmosfeer. (…) Sinds het van toepassing worden van het vernieuwde ADN geldt het ontgassingsverbod voor alle gevaarlijke stoffen. Zowel in het buitenland als in Nederland is nog geen ervaring met toezicht op het nu geldende ADN.

 

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.