- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsRWS bekijkt hinderlijke verlichting nieuwe schutsluis Zwartsluis

RWS bekijkt hinderlijke verlichting nieuwe schutsluis Zwartsluis

- Advertentie -

Delen

Tijdens de rondvraag op de jaarvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer afdeling IJsseldelta-Zwartewater kwam de vraag aan de orde of wel zo veel verlichting in de nieuwe schutsluis van Zwartsluis nodig is. Bewoners ervaren de royale verlichting soms als hinderlijk. Aanwezige vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat zegden toe naar de verlichting te kijken en die mogelijk aan te passen. 

Drie grote infrastructurele projecten stonden 28 december centraal in Zwartsluis. In Hotel Zwartewater gaf afdelingsvoorzitter Wolbert Meijer aan de ongeveer tachtig aanwezigen de aftrap met het gereedgekomen van de nieuwe Meppelerdiepbrug- en schutsluis in het najaar. Er is afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de vaarroute IJsselmeer-Meppel. Hij wees op het belang van een goede bereikbaarheid van Meppel op de langere termijn en kwam met de waarschuwing: “Vergeet het uitdiepen hierbij niet.”

De vaarweg staat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruime en Transport (MIRT) van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. De planning is 2023. Dit zou naar voren gehaald kunnen worden.

Meijer zei dat de binnenvaart het tij mee heeft: de economie groeit, de verwachtingen voor het goederenvervoer in 2018 zijn gunstig, ook voor de binnenvaart. Ook de politiek lijkt de branche gunstig gezind. Het nieuwe kabinet stelt dat “de binnenvaart een bijdrage kan leveren aan het beperken van het toenemend vervoer over de weg”, aldus Meijer, die naast afdelingsvoorzitter ook wethouder van de gemeente Heerde is.

 

Twentekanalen

Het kabinet gaat door met een aantal grotere infrastructurele plannen, zoals de verruiming van de Twentekanalen en de versterking van de bruggen aldaar. Port of Twente en Rotterdam komen daarmee figuurlijk dichter bij elkaar te liggen. Meijer wees er tenslotte op dat de Provincie Overijssel de binnenvaart : een prima plek” biedt in de plannen van de Strategische Logistieke Alliantie. “Er liggen hier kansen die we kunnen verzilveren.”

Over de uitbreiding en renovatie van sluiscomplex Eefde en de Twentekanalen gaven omgevingsmanager Chris Vaartjes en omgevingsadviseur Ria Vrielink een presentatie. De nieuwe sluis wordt geschikt gemaakt voor klasse Va-schepen met een aflaaddiepte tot 3,50 meter, 12,50 meter breed en 125 meter lang.

BLN-schuttevaer-leden vroegen of bij de nieuwe sluis wel voldoende rekening is gehouden met de recreatievaart. Hierop werd geantwoord dat een bewuste keuze is gemaakt om de bestaande sluis voornamelijk te gaan gebruiken voor de recreatievaart en de nieuwe sluis voor de beroepsvaart.

Richard Schokker en Sake Hiemstra presenteerden het derde grote project: over het groot onderhoud aan het sluis- en gemaalcomplex Delden. Bij de uitvoering wil men de stremmingen zo beperkt mogelijk houden. De nieuwe deuren in het complex leveren drie dagen minder stremming op. De opleverdatum staat gepland op 14 december 2018.

 

Stadsbrug Kampen

Namens het secretariaat van BLN-Schuttevaer sprak Marleen Buitendijk over het belang van de regiozaken en de regiocoördinatoren. De overheid decentraliseert en BLN-Schuttevaer volgt deze ontwikkelingen nauwlettend. De rol van de regio met “oren en ogen op het water en kennis van wat in de regio speelt” wordt steeds belangrijker. Het is de schakel tussen de provinciale en gemeentelijke overheden en Rijkswaterstaat, maakte Buitendijk duidelijk.

Regiocoördinator Fiona Oomen had kritiek op de gemeente Kampen over de gang van zaken en stremmingen rond de Stadsbrug. De binnenvaart komt in het overleg steeds op de laatste plaats. “Kampen doet wat het zelf wil”, verzuchtte Oomen. Het afdelingsbestuur en de regiocoördinator proberen binnenkort een afspraak te maken met de gemeente om de belangrijke positie van de binnenvaart nog eens goed in beeld te brengen.

 

Voorzitter Wolbert Meijer (rechts) nam afscheid van George Lagenburg (links) en Mets Elgersma. (foto’s Roelof Huls)

Afscheid

Het bestuur van afdeling IJsseldelta-Zwartewater nam afscheid van secretaris Mets Elgersma en bestuurslid (en oud-penningmeester) George Lagerburg. Het bestuur zoekt voor de vacature van de secretaris nog een nieuwe kandidaat. Er lopen enkele gesprekken. Penningmeester Roelof Huls zal de functie tijdelijk waarnemen.

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -