- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsRijkswaterstaat maakt hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl veiliger

Rijkswaterstaat maakt hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl veiliger

- Advertentie -

Delen

Er is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen voor de aanvaringen die de afgelopen tien jaar op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl hebben plaatsgevonden. Dit blijkt uit diverse onderzoeken naar de maatregelen die Rijkswaterstaat het afgelopen jaar heeft uitgevoerd ter verbetering van de veiligheid.

Om de scheepvaart ook in de toekomst een vlotte en veilige doorvaart te garanderen werkt Rijkswaterstaat komende jaren samen met binnenvaartvertegenwoordigers en de provincies Fryslân en Groningen aan verdere verbetering van de inrichting van de vaarweg en de informatie en voorlichting aan de vaarweggebruikers.

 

Grotere schepen

De aanvaringen in de periode 2006-2016 op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl waren aanleiding voor een uitgebreid onderzoek naar de veiligheid op de hoofdvaarweg. In verreweg de meeste gevallen ging het om schade aan een brug en geleidewerken.

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bestaande uit het Prinses Margrietkanaal (Friesland), het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal (Groningen) verbindt de belangrijke havens Amsterdam en Rotterdam met Noord-Duitsland en ontsluit Groningen en Friesland voor de beroepsvaart. Per jaar worden 200.000 containers over de hoofdvaarweg vervoerd. Prognoses geven aan dat dit aantal de komende jaren blijft stijgen. Ook de schaalvergroting in de binnenvaart zet door.

De route is onderdeel van het hoofdvaarwegennet van Nederland en een belangrijke pijler van de Noord-Nederlandse economie. Rijkswaterstaat is sinds 2014 eigenaar en beheerder van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

 

De brug in Kootstertille moet vóór 2025 vervangen zijn. (foto’s Bayke de Vries)

Bruggen vervangen

De aanpassingen aan de vaarweg om die volledig beschikbaar te maken voor grotere schepen (CEMT-klasse Va) zijn in volle gang. Diverse lage bruggen en bruggen met een krappe doorvaart worden in drie fases vervangen. Met de realisatie van de nieuwe brug bij Aduard (Groningen) is straks de eerste fase gerealiseerd.

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geld gereserveerd voor de vervanging van de Groningse Gerrit Krolbrug en Paddepoelsterbrug en de Friese bruggen Schuilenburg en Kootstertille. Dat moet vóór 2025 gerealiseerd zijn. Onlangs maakte minister Van Nieuwenhuizen bekend dat ze ook gaat investeren in het vervangen van de Friese bruggen Oude Schouw, Spannenburg en Uitwellingerga.

 

Gedragsverandering

De huidige diversiteit aan bruggen en bochten vergt veel van zowel de schippers als de bedienaars van de bruggen, stelt Rijkswaterstaat. “Juiste en tijdige informatievoorziening zowel digitaal, per marifoon, als met eenduidige verkeerstekens en seinen langs de vaarweg” pakt de dienst “met voorrang” op.

Samen met opleidingsinstituten en brancheverenigingen stimuleert Rijkswaterstaat het gebruik en de verbetering van de informatievoorziening aan boord van binnenvaartschepen. Met name op het Prinses Margrietkanaal in Friesland gaat meer aandacht uit naar de recreatieroutes en het informeren van recreatieschippers via de verhuurders. Hiervoor werkt Rijkswaterstaat samen met andere partijen binnen het programma Varen doe je Samen.

 

Betere registratie van aanvaringen

Daarnaast werkt Rijkswaterstaat aan de verbetering van registratie, feiten verzamelen en analyse van aanvaringen om nog beter inzicht te krijgen in verder te nemen maatregelen. Mieke Attema, directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat zegt: “In het vergroten van de veiligheid op de hoofdvaarweg hebben alle betrokken partijen een belangrijke rol. We blijven gezamenlijk investeren in de veiligheid van de hoofdvaarweg.”

Beleidsadviseur Leny van Toorenburg van BLN-Schuttevaer reageert: “Met de binnenvaart leveren we een substantiële bijdrage aan de oplossing van het filevraagstuk. Daar willen we graag op veilige wijze samen met Rijkswaterstaat invulling aan kunnen geven: we moeten het samen doen!”

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -