- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsBegroting 2024: meer geld voor onderhoud infrastructuur

Begroting 2024: meer geld voor onderhoud infrastructuur

- Advertentie -

Delen

4,6 miljard euro trekt het kabinet in 2024 uit voor onderhoud en renovatie van de infrastructuur. Voor vaarwegen is komend jaar 654 miljoen euro beschikbaar. Dat is ongeveer de helft van de ruim 1,3 miljard euro die in totaal naar vaarwegen gaat. Het is ook 62 miljoen meer dan dit jaar.

Nog eens bijna 1,7 miljard euro gaat naar waterwerken, zoals dijken, stuwen en keringen. Dat staat in de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die op Prinsjesdag werd gepresenteerd.

Zoals minister Harbers en staatssecretaris Heijnen al eerder dit jaar aankondigden zorgen stikstofproblemen, stijgende prijzen en personeelstekorten ervoor dat veel nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten niet door kunnen gaan. Bij zeventien aanlegprojecten voor hoofdwegen en hoofdvaarwegen “drukken ze op de pauzeknop”. Ze zetten vooral in op een “grote onderhoudsbeurt van onze wegen, spoor, waterwerken en vaarwegen”.

Basiskwaliteit

De komende jaren blijft het nodig extra geld in onderhoud en vernieuwing te steken, schrijven Harbers en Heijnen: “Veel van onze bruggen, viaducten, zowel op het spoor als op de weg, zijn gebouwd in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Die zijn, mede door zwaar en intensief gebruik, toe aan een grote opknapbeurt.” In 2024 vindt bijvoorbeeld groot onderhoud plaats aan de Heinenoordtunnel en de IJsselbruggen.

Het ministerie van IenW spreekt zelf van “de grootste onderhoudsopgave van onze infrastructuur ooit. De komende jaren zetten we maximaal in op behoud van onze wegen, vaarwegen en waterwerken voor meer zekerheid voor gebruikers, marktpartijen en uitvoerders. Er is een Basiskwaliteitsniveau van de netwerken van Rijkswaterstaat gedefinieerd. Dit geeft aan waar een weg, vaarweg of waterwerk in de basis aan moet voldoen om gebruikers en belanghebbenden goed te kunnen blijven bedienen.”

Verplicht emissielabel

In de begroting wordt het voornemen bevestigd om het Binnenvaart Emissieprestatie Label verplicht te stellen. “In 2021 is een emissielabel in het leven geroepen voor binnenvaartschepen. Het is een sturingsinstrument om binnenvaartschepen te verduurzamen en de CO2-uitstoot terug te dringen. Het label geeft de emissieprestatie van het schip weer voor broeikasgassen en milieuverontreinigende stoffen zoals stikstof. Door de aanvraag van het emissielabel te verplichten en scheepseigenaren minimaal vereiste labelcategorieën op te leggen, wordt een wettelijke basis neergezet voor het creëren en uitgeven van dit label.”
Hiervoor is vanaf 2024 in totaal 6,2 miljoen euro beschikbaar vanuit het Klimaatfonds.

Vanuit het Nationaal Groeifonds is in april 2022 al 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitrol van elektrificatie in de binnenvaart. In dat jaar is een begin gemaakt met de werkzaamheden en in 2024 zullen die worden voortgezet. Komend jaar is daarvoor 25 miljoen euro beschikbaar. Uiteindelijk moet het project leiden tot 45 zero-emissie-binnenvaartschepen in 2026.

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -