Overslag Rotterdam 6 procent gedaald

0
Dit jaar izijntot nu toe 7,3 procent minder containers overgeslagen. (foto Tekst & Toebehoren)

In de eerste negen maanden van 2023 is 6 procent minder overgeslagen in de Rotterdamse haven. In totaal werd 329,9 miljoen ton behandeld tegen 351,0 miljoen ton in dezelfde periode in 2022. De daling betrof vooral de overslag van containers en kolen. De overslag van ijzererts & schroot, agribulk en LNG nam juist toe.

De daling van het totale overslagvolume is volgens Havenbedrijf Rotterdam het directe gevolg van de beperkte groei van de wereldwijde economie en van geopolitieke spanningen. Die zorgen voor dalende wereldhandelsvolumes en lagere industriële productie. Topman Boudewijn Siemons: “De overslag in de eerste negen maanden ligt zoals verwacht lager dan vorig jaar, maar in lijn met onze prognoses. De economie heeft de weg naar boven nog niet gevonden en dat blijft wegen op de overslagcijfers.”

Kolen

Het segment droog massagoed daalde in totaal met 11,9 procent. Hoewel de staalproductie daalde, steeg de overslag van ijzererts en schroot, met 6,8 procent. De afgelopen maanden draaiden de hoogovens stabiel en werden de voorraden van erts aangevuld. De kolenoverslag is fors gedaald (-16,8 procent), vooral doordat er minder kolen gestookt werden in elektriciteitscentrales. Die hadden volgens het Havenbedrijf flinke concurrentie van zon, wind en gas. Meerdere kolencentrales hebben daardoor stilgestaan de afgelopen maanden.

Bij de agribulk is een stijging te zien van 4,6 procent. Dit komt vooral doordat er meer soja uit Zuid-Amerika werd ingevoerd. De overslag van overig droog massagoed daalde bijna een kwart door een lagere vraag naar grondstoffen voor de bouw en industriële productie. Daar kwam bij dat deze lading weer meer in containers werd vervoerd door de lagere containertarieven.

Minder olie(producten)

Het segment nat massagoed daalde met 2,4 procent. De overslag van LNG steeg licht (0,4 procent) doordat er meer LNG werd geïmporteerd ter vervanging van Russisch gas. De andere segmenten laten een lichte terugval in de overslag zien. Zo daalde de overslag van ruwe olie met 1,9 procent doordat er meer onderhoud aan raffinaderijen plaatsvond en daardoor minder ruwe olie werd aangevoerd.

Minerale olieproducten daalde met 3,1 procent doordat er sinds de sancties op Russische olieproducten minder stookolie via Rotterdam wordt vervoerd. Ook de categorieën binnen het segment overig nat massagoed (onder andere chemische producten, biobrandstoffen, plantaardige/dierlijke oliën en fruitsappen) daalden met 3,5 procent. Door de hogere energiekosten en lagere bezettingsgraden van fabrieken in Europa werd er ingeteerd op de bestaande voorraden.

(foto Martens Multimedia)

Containers

De wereldwijde vraag naar goederen ligt als gevolg van inflatie, beperkte economische groei, geopolitieke spanningen en hogere uitgaven aan diensten in plaats van producten nog steeds lager dan in 2022. De effecten hiervan zij in Rotterdam merkbaar in de overslag van containers. Het containersegment zag een afname van 8,1 procent in gewicht en 7,2 procent in TEU’s. De transhipment-volumes namen in het derde kwartaal toe met 8,1 procent.

Ook het roll-on/roll-off-verkeer (-3,8 procent) en overig stukgoed (-13,7 procent) daalden als gevolg van verlaagde consumentenuitgaven, hoge voorraden en lagere investeringen. De totale overslag in het breakbulk segment daalde daardoor met 6 procent.


Porthos

“Ondanks de lagere doorvoer blijven we investeren in een vitale en klimaat neutrale haven”, aldus Siemons. “We hebben daarvoor in het derde kwartaal een belangrijke mijlpaal bereikt in het CO2-transport-, en opslagproject Porthos. Na de positieve uitspraak van de Raad van State in augustus is de definitieve investeringsbeslissing in oktober genomen en gaan we zo snel mogelijk starten met de aanleg. Dankzij Porthos wordt straks 2,5 miljoen ton CO2 per jaar afgevangen en opgeslagen.’

 

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.