Op naar de ‘Royal Inland Shipping Association’

0

“Maak er maar Inland Shipping Association van”, zei Arie Kraaijeveld donderdagmiddag 13 oktober bij Kantoor Binnenvaart tijdens de presentatie van het rapport over de organisatiegraad in de binnenvaart door AHA DATA. Het rapport wees uit dat één organisatie maken van de drie grote clusters in de binnenvaart de enige manier is om meer dan de helft van de binnenvaartondernemers over te halen zich te organiseren. Daar staat Arie Kraaijeveld – de voorzitter van het Transitiecomité – helemaal achter. En de Inland Shipping Association zou de fusie zijn van CBRB en Kantoor Binnenvaart en als ook de Koninklijke Schuttevaer erbij komt, dan wordt het volgens Kraaijeveld zelfs de Royal Inland Shipping Association.

Arie Kraaijeveld ontvangt het rapport uit handen van Angelique Hubens.

Kraaijeveld wil af van het woord ‘transitie’. Dat wekt volgens hem de verkeerde suggestie. “Het moet niet zo zijn dat we een blauwdruk hebben van waar we heen moeten. Het moet komen van de leden van de organisaties, van de ondernemers zelf. Bottom-up.” Hij prefereert – op basis van zijn jarenlange ervaring met ondernemersorganisaties – de ‘bottom-up’ verandering. Daarom was hij ook heel gelukkig met de uitkomst van het onderzoek, waaruit blijkt dat verreweg het grootste deel van de ondernemers – georganiseerden en niet-georganiseerden – het veel beter vindt als de bestaande organisaties opgaan in één enkele organisatie die representatief is voor de hele binnenvaart. Een groot deel van de geënquêteerden wil echter niet dat ook andersoortige bedrijven bij diezelfde organisatie worden aangesloten. Een situatie die momenteel wel bij het CBRB het geval is, waar immers ook operators en bevrachtingskantoren zijn aangesloten. De enige uitzondering die wordt gemaakt, betreft de commerciële samenwerkingsverbanden. Opmerkelijk is daarom ook dat ook varende ondernemers van het CBRB daar in lang niet alle gevallen voorstander van zijn.


Jongeren

Arie Kraaijeveld heeft veel ervaring met organisaties, maar verdiept zich nu in de binnenvaart.

Uit het rapport van AHA DATA blijkt duidelijk dat de organisatiegraad onder jongeren nog lager is dan bij de rest van de binnenvaart. Volgens Kraaijeveld moeten jongeren meer worden geïnteresseerd in zich aan te sluiten bij een organisatie door bijvoorbeeld meer intensief gebruik van de sociale media. Bij de presentatie zei secretaris Lijdia de Groot van het CBRB dat die organisatie inderdaad kiest voor veelvuldig publiceren op Twitter om te laten zien wat de organisatie doet en dat daarmee het nadeel dat erg veel informatie ‘gratis’ wordt weggegeven (ook aan niet-georganiseerden) voor lief wordt genomen.
Het rapport geeft voorts aan dat slechts een derde van de binnenvaartondernemers zichzelf als niet-georganiseerd beschouwt en dat er dus niet zo heel veel winst kan worden behaald als er meer leden worden geworven. Echter, daarbij rekent ze dat weliswaar slechts 35 % van de ondernemers is aangesloten bij sociaaleconomische belangenorganisaties, maar dat meer dan de helft van de binnenvaart is aangesloten bij Koninklijke Schuttevaer. Bovendien is ook nog eens een kwart van de ondernemers aangesloten bij een commercieel samenwerkingsverband. Niet iedereen was het bij de presentatie eens met de gevolgtrekking dat ‘dus’ maar een derde – circa duizend ondernemers – als lid geworven kan worden. Angelique Hubens – eigenaresse van AHA DATA – beaamde wel dat gestreefd moet worden naar ruim de helft van het aantal ondernemers dat zich aansluit bij de sociaaleconomische vertegenwoordiging van de binnenvaart. Dat kan volgens haar rapport als Kantoor Binnenvaart, CBRB en Koninklijke Schuttevaer één organisatie vormen, omdat dan een belangrijk deel van de ondernemers zich zal aansluiten bij die organisatie, volgens Kraaijeveld dus: ‘Royal Inland Shipping Association’.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.