- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsNieuwe Waterweg wordt verdiept

Nieuwe Waterweg wordt verdiept

- Advertentie -

Delen

Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam laten de Nieuwe Waterweg en de Botlek verdiepen. Deze week is daarvoor een tender uitgeschreven.

Het gaat om een verdieping van 1,20 tot 1,90 meter over een afstand van 25 kilometer tussen Hoek van Holland en de Beneluxtunnel en de aansluitende Botlekhaven. Dat is noodzakelijk om de bereikbaarheid van de Botlekhavens te verbeteren. De verdieping begint in het voorjaar van 2018 en gaat zo’n zes maanden duren.

Het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat werken samen aan een goede bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied, de duurzame ontwikkeling van de haven en een goede kwaliteit van het vaarwegennet. “De middelgrote tankers en droge bulkschepen worden groter. Met de verdieping kunnen de zogenoemde New Panamax- en Aframax-schepen zonder beperkingen over de Nieuwe Waterweg varen”, aldus Willy Dekker, directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat.

”Om de havenindustrie in de Botlek vitaal te houden is het noodzakelijk dat er wordt geïnvesteerd in behoud en vernieuwing van dit oude havengebied”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf.

 

Verdieping

In de Botlek gaat de diepte van -14,50 meter (NAP) naar -15,90 meter. Op de Nieuwe Waterweg wordt het eerste gedeelte vanaf Hoek van Holland verdiept van -15 meter naar -16,20 meter tot Maassluis. Het tweede gedeelte, tot de Beneluxtunnel, krijgt een gegarandeerde diepgang van -16,40 meter. Dat was  -14,50 meter.

Die extra 20 centimeter heeft te maken met het lagere zoutgehalte van dit stuk van de Nieuwe Waterweg waardoor schepen meer diepte nodig hebben. Na de verdieping kunnen schepen, onder normale omstandigheden, met een diepgang van 15 meter de haven binnen varen.

In het nieuwe Panamakanaal kunnen schepen met diepgang van 14,90 meter varen en dus kunnen zogenoemde New Panamax-schepen zonder restricties in de Botlek arriveren.

 

Geen hinder

De baggerwerkzaamheden gebeuren op dezelfde manier als regulier onderhoudsbaggerwerk in de havens en op de rivier. Zonder extra hinder voor de omgeving, de scheepvaart en medewerkers in de haven, zo beloven het Havenbedrijf en RWS. Er is compensatie geboden aan de betrokken waterschappen voor maatregelen tegen de verzilting die eventueel kan ontstaan, omdat het zoute water van de Noordzee verder kan indringen in het land.

 

(foto Havenbedrijf/Siebe Swart)

Nieuwe Waterweg

De Nieuwe Waterweg is het laatste stuk van de verbinding van Rotterdam met zee, dat werd aangelegd in 1872 onder leiding van Pieter Caland. De lengte van de doorgraving van de duinen bij wat nu Hoek van Holland heet, bedroeg destijds 4,3 kilometer.

De Nieuwe Waterweg kampt met een complexe stroming. Het staat onder invloed van eb en vloed, landinwaartse stroming en stroming naar zee. Daarom moet de Nieuwe Waterweg ook kunstmatig op diepte worden gehouden.

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -