Nieuwe schone lucht-subsidieregeling Rotterdam

0

Ook dit jaar stellen de provincie Zuid-Holland, stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam geld beschikbaar om de uitstoot door de binnenvaart te verminderen. De subsidieregeling wordt wel aangepast: nu komen scheepseigenaren alleen in aanmerking als ze een SCR-katalysator laten installeren. Aanvragen kunnen worden ingediend worden van 1 september tot 1 oktober.

Voor de subsidieregeling SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland 2014 stellen de drie overheden in elk geval 3,3 miljoen euro beschikbaar. Maar de provincie – die de kar trekt – heeft extra geld bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling aangevraagd. Als die aanvraag wordt toegekend, gaat het subsidieplafond omhoog naar 4,8 miljoen euro.
Voor de vorige regeling was 6,2 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag was niet voldoende om alle aanvragen te honoreren.

Alleen voor aanschaf SCR-katalysator
Op basis van de ervaringen met de regeling van 2013 (Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland) is de nieuwe versie versmald. Nu kan men alleen subsidie aanvragen voor de aanschaf en de verbruikskosten van een SCR-katalysator aan de motor van een binnenvaartschip. In zo’n katalysator worden rookgassen van stikstofoxiden ontdaan en omgezet in onschadelijk water en stikstof.
Nog steeds moet het betreffende vaartuig (geregeld) in de regio Rotterdam varen. Ook geldt weer het principe dat hoe groter het effect van de maatregel is op de luchtkwaliteit, hoe hoger de subsidie uitpakt. De regeling is met name interessant voor binnenvaartschepen met een CCR0 of CCR1 motor.

NOx
Nederland moet in 2015 voldoen aan Europese luchtkwaliteitsnormen. Om aan die normen te kunnen voldoen is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gestart. Ook is geld beschikbaar gesteld voor regionale luchtkwaliteitsmaatregelen. De subsidieregeling maakt deel uit van het Regionaal samenwerkingsproject Verkeer en Luchtkwaliteit, één van de projecten uit het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit. Hierin werken provincie, stadsregio en gemeenten samen aan schonere lucht door met andere partijen te zoeken naar vormen van schoner verkeer en een schonere industrie.
Het stimuleren van schonere scheepvaart vinden ze belangrijk, omdat ongeveer een kwart van de NOx-uitstoot en circa 13 procent van het fijnstof in de regio Rotterdam afkomstig is van de uitstoot door schepen die in en rond de Rotterdamse haven varen.
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het motorvermogen, de te behalen NOx-reductie en het aantal dagen per jaar dat in Rotterdam wordt geladen en/of gelost.

Netherlands Maritime Technology biedt in opdracht van de provincie Zuid-Holland ondersteuning bij de uitvoering van de regeling. Daar kan men terecht met vragen over de regeling en voor advies over het indienen van een aanvraag. Mail naar [email protected] of bel (010) 444 43 33.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.