"Nieuw kabinet moet zeehavens versterken"

0

Van het nieuwe kabinet wordt op bepaalde gebieden extra inzet verwacht om de zeehavens als motoren van de economie op toeren te houden. Dat stelt de Nationale Havenraad in een brief aan de informateurs Rosenthal en Wallage. "Bezuinigen waar dat kan, maar investeren waar dat moet."

Het nieuwe kabinet moet werk maken van eerlijke concurrentie tussen de Europese zeehavens, aldus de Raad. Ook moet het afzien van extra regelgeving bovenop de Europese. "Nu nog worden concurrentieverhoudingen in Europa te zeer verstoord door uiteenlopende vormen van medefinanciering van haveninfrastructuur door nationale overheden, die een directe impact hebben op de haventarieven (haven- en kadegelden en grondprijzen)." Het nieuwe kabinet zou daarom in Europees verband erop moeten aandringen dat er spoedig helderheid ontstaat over de Europese spelregels op dit gebied. 

Nieuwe sluizen
De Crisis- en herstelwet moet een blijvend karakter krijgen, vindt de Raad in zijn brief. "Hoge prioriteit voor de zeehavens hebben een nieuwe oeververbinding ten westen van Rotterdam, de voltooiing van de aansluiting van de Betuweroute in Duitsland, de spooraansluiting van Vlissingen richting Antwerpen, een nieuwe grote sluis in IJmuiden en de sluizen in Terneuzen en Delfzijl. De Nationale Havenraad adviseert het kabinet deze prioriteiten over te nemen. Ook vraagt de Raad duurzame transporttechnieken en de bijbehorende infrastructuur speerpunt van beleid te maken.

Ruimte
Zeehavens zijn uitzonderlijke bedrijfsterreinen, aldus de Havenraad. Op een relatief klein oppervlakte wordt een grote toegevoegde waarde (€ 45 miljard per jaar) gerealiseerd. "De ontwikkeling van de havenactiviteiten vraagt om extra ruimte: fysieke ruimte en vooral ook de bijbehorende milieuruimte. De Nationale Havenraad dringt er bij het nieuwe Kabinet dan ook op aan te komen met specifiek op zeehavens toegespitste regelgeving."
"Haveneconomie en kenniseconomie zijn nauw met elkaar verbonden", zo schrijft de Raad. "Aangejaagd door internationale concurrentie zijn de zeehavens bakermat voor innovatie op velerlei gebied. Ook in de komende kabinetsperiode dient het maritieme cluster ‘sleutelgebied’ in het kader van het innovatieprogramma te blijven."

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.