Minder natte lading in Rotterdam

0

De overslag in de Rotterdamse haven lag in het eerste kwartaal van 2011 op vrijwel exact hetzelfde niveau als in de vergelijkbare periode vorig jaar: 107 miljoen ton. In vergelijking met de sterke en brede toename vorig jaar, is het beeld nu meer gedifferentieerd. Agribulk (+49 procent), overig droog massagoed (+20 procent), containers (+12 procent), overig stukgoed (+35 procent) en roll on/roll off (+8 procent) deden het zeer goed. De drie natte productgroepen, ruwe aardolie (-1 procent), minerale olieproducten (-18 procent) en overig nat massagoed (-2 procent) belandden in de min. Omdat ook de ‘zware’ producten ijzererts (-5 procent) en kolen (-8 procent) inleverden, is de balans neutraal.

President-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam: “Zoals verwacht is de uitbundige groei er uit, al blijft 12 procent voor containers opmerkelijk. De prognose voor dit jaar was en is een toename met een procent of twee. Rekening houdend met traditionele seizoenspatronen en op basis van het vertrouwen bij de procenten en inkopers, is dat realistisch”.

Droge bulk
De afname van de aanvoer van ijzererts, tot 9 miljoen ton, is te wijten aan de hoge ertsprijzen. Daarom worden voorraden afgebouwd. De afvoer, per trein en binnenvaart, blijft op niveau. De vraag naar kolen voor energieproductie blijft onder druk staan van de lage aardgasprijs, maar trekt aan door het verminderen van de nucleaire stroomproductie. Vooralsnog zijn hiervoor de voorraden op de terminals aangesproken.
De behandeling van overig droog massagoed (mineralen, bouwstoffen, biomassa) steeg fors, tot 3,4 miljoen ton. De vraag vanuit de metaalindustrie blijft toenemen, vermoedelijk voor de productie van exportgoederen. Op verbetering van de vraag uit de bouwsector hoeft Rotterdam dit jaar niet te rekenen.
Er werd 2,2 miljoen ton agribulk aangevoerd, fors meer dan in 2010, onder andere door de aanvoer van maïs voor de nieuwe Abengoa bio-ethanolfabriek. Ook op de boeien in de Waalhaven werd goed overgeslagen.

Natte bulk
De aanvoer van ruwe olie liep 340.000 ton (twee middelgrote tankers) terug tot 24,4 miljoen ton. De overslag van minerale olieproducten is met 3 miljoen ton gedaald. Dit betreft vooral stookolie en gasolie/diesel, de twee grootste productsoorten. Deze komen uit Rusland, via de Baltische Zee waar de zeer strenge winter het scheepvaartverkeer ernstig hinderde en waarschijnlijk invloed had op de export naar Rotterdam.
Het belangrijkst is de invloed van de afnemende ‘contango’ (prijs nu lager dan straks) voor middendistillaten (gasolie, diesel, kerosine), gedurende het eerste kwartaal van 2010. Dat leidde tot een golf lossende schepen, zowel naar landtanks als boord-boord naar andere tankers. Met de relatieve en absolute daling is rekening gehouden in de prognoses. Op dit moment is de drijvende opslag op de Noordzee op normaal niveau.
Het overig nat massagoed (chemische basisproducten, biobrandstoffen, plantaardige oliën en vetten, fruitsappen), daalde licht, met ruim 100.000 ton tot iets onder de 8 miljoen ton. De chemische industrie blijft op een goed niveau draaien en de export nam zelfs iets toe. De overslag van ethanol blijft constant en die van biodiesel trok de licht dalende trend van 2010 door. De behandeling van plantaardige olie lijkt vergelijkbaar met die in 2010, met een zekere remming door de hoge prijs van palmolie. Bedrijven kopen daarom niet meer dan noodzakelijk in.

Stukgoed
De overslag van containers zette de stijgende lijn van 2010 door: ruim 3 miljoen ton naar 29,8 miljoen ton. In eenheden van 20 voet gemeten was de groei ook stevig: met 10 procent naar 2,9 miljoen TEU. De goede gang van zaken is hoofdzakelijk te danken aan het verkeer met Azië. Het intra-Europese verkeer herstelt zich langzaam door de voorzichtige groei van de Engelse economie. De barre Baltische winter belemmerde ook het containerveer met Rusland en al hebben door de hoge scheepskosten (stookolie en charteren) enkele diensten de langere Rotterdamse route weer verlaten, blijft Rusland een groeimarkt.
Ook het roll on/roll off-verkeer, vrijwel geheel geconcentreerd op Engeland, wordt meegezogen door het opfleurende economische klimaat in het VK: dik 300.000 ton meer naar 4,4 miljoen ton.
De behandeling van overig stukgoed maakte met een toename van 0,5 miljoen ton tot 1,9 miljoen eindelijk weer eens een klapper. Dit is vooral te danken aan de groeiende overslag van staal(brammen) op de Steinweg-terminal op de Maasvlakte.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.