- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuws“Limburgse havens staan er prima voor”

“Limburgse havens staan er prima voor”

- Advertentie -

Delen

Sinds 2011 werken Maastricht, Roermond, Venlo, Sittard-Geleen, Stein, Maasgouw, Venray, Gennep, Weert en Leudal samen met Rijkswaterstaat en de provin­cie Limburg op het gebied van havenbeheer. In 2015 onderteken­den de betrokken partijen met de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg de overeenkomst Blueports Limburg 2014-2017. Verantwoordelijk Gedeputeerde Twan Beurskens (Eco­no­mie en Kennisinfrastructuur) laat zijn licht schijnen over de huidige stand van zaken.

Hebben de Limburgse binnen­havens zich sinds 2014 versterkt?
“Bij de samenwerkingsovereenkomst hoorde een uitvoerings­agenda. In diverse havens hebben zich nieuwe gebruikers gevestigd en bestaande bedrijven hebben geïnvesteerd in kades en nieuwe overslagtechnieken. Staalindustrie in Maastricht, veevoer in Wanssum en Venlo en kunstmest in Stein zijn daar voorbeelden van. De havens vervullen een belangrijke rol in de aan- en afvoer van producten uit de industrie. Ook voor bedrijven in de regio die niet direct aan het water gelegen zijn.”

Hoe staat het met de professionalisering van het havenbeheer?
“De havenontwikkeling staat bestuurlijk hoog op de agenda in Limburg. De havens hebben economische betekenis en hierin wordt geïnvesteerd. Ook in de gemeentelijke begrotingen zijn de havens beter gepositioneerd. Het zijn niet meer de verwaarloosde dossiers van tien jaar geleden. Mensen en middelen zijn structureel beschikbaar en inzetbaar voor beheer en ontwikkeling van de havens in Limburg.”

Werden de ruimte en infrastructuur effectief benut om de groei van het goederenvervoer op te vangen? En vervoer over water?
“Nieuwe bedrijventerreinen worden multimodaal ontsloten. Wij zetten in op knooppuntontwikkeling. Rondom de terminals werden bedrijventerreinen ontwikkeld voor logistieke ondernemingen met grote kavels. Zowel binnenvaart als spoor zijn een mogelijk alternatief voor het wegvervoer.
Bij de Limburgse terminals is er voldoende capaciteit tot 2030 om de groei in het containervervoer op te vangen. Dit jaar worden in Limburg ongeveer 400.000 containers overgeslagen via de terminals.
Het provinciebestuur heeft ook geïnvesteerd in 7×24-uursbediening op de Maasroute. Dit is gegarandeerd tot en met 2023.”

Is de dienstverlening voor gebruikers van de havens verbeterd?
“De Limburgse havens zijn op orde gebracht op onderhoud en diepgang. Hier is een duidelijke verbetering gerealiseerd. Veel havens doen mee aan Green Award. Dat betekent dat ze schone binnenschepen belonen met een lager havengeldtarief.”

Wat deed het provinciebestuur met strategische projecten?
“Wij zetten logistiek strategisch in op een verdere versterking van de Europese corridorpositie. Wij hebben ons gericht op de assen Limburg-Rotterdam en Limburg-Antwerpen, die van groot belang zijn. Onlangs hebben we met de provincie West-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst gesloten, die moet resulteren in een duurzame multimodale vervoeroplossing.
Het provinciebestuur heeft zijn logistieke ambities neergelegd in het SYN-ERGIE-project. In dit project worden de goederentransporten over de weg geïnventariseerd en bekeken of ze in aanmerking komen voor een modal shift naar vervoer over water en spoor.”

En de gemeenten?
“Gemeenten en bedrijven stonden klaar om met provinciale subsidies ontwikkelingen in de havens mogelijk te maken. Denk aan uitbreiding van bestaande terminals in Wanssum en Venlo.”

Wat was de bijdrage van de provincie aan de infrastructuur voor de binnenvaart?

“De provincie Limburg heeft in het afgelopen decennium ruim 16 miljoen euro geïnvesteerd. Concreet ging het om de vestiging en uitbreiding van de terminals in Venlo en Born, de centrale sluis­bediening in Maasbracht en de quick win-projecten binnenhavens. De gemeenten hebben eenzelfde bedrag op tafel gelegd.”

Komt er een nieuwe planperiode voor de volgende vier jaar?
“De intentie is uitgesproken om de huidige overeenkomst te verlengen van 2018 tot en met 2021. Hiervoor zal een nieuwe overeenkomst worden opgesteld en een nieuw bestuurlijk overleg. De verwachting is dat dit eind 2017 of begin 2018 plaats zal vinden.
Allereerst zal er aandacht komen voor de projecten die nog niet gerealiseerd zijn. Bijvoorbeeld de uniformering van de havengeldinning. Dat is een lastig project, doordat er veel diversiteit bestaat bij de gemeenten. We streven ernaar dat het voor de schippers een eenduidig systeem wordt als ze een Limburgse haven aandoen. Rijkswaterstaat is ook partner in de samenwerkingsovereenkomst. Voor de havens zal een volgende baggeropdracht gestart worden.”

In de haven van Stein hebben bedrijven geïnvesteerd in overslag via de binnenvaart.

De provinciale economie en de logistieke sector ontwikkelen zich goed. Hoe komt dat?
“Het provinciebestuur zet structureel in op het faciliteren van een hoogwaardige logistieke infrastructuur. Daarnaast is logistiek een speerpunt in de acquisitie van nieuwe bedrijven, met name in de e-commerce. Wij zijn actief betrokken bij het leggen van contacten, maar bieden ook financieringsconstructies aan voor nieuwe vestigingen. Dat werpt zijn vruchten af. In alle delen van de provincie, maar met name in de regio Venlo-Venray, is er een spectaculaire groei in DC-ruimte. Dat zorgt natuurlijk voor een forse groei in lading.”

Hoe staan de havens er voor?
“De havens staan er prima voor in Limburg en vormen een belangrijke schakel in het logistieke netwerk. Het provinciebestuur streeft er naar dat de havens van voldoende omvang zijn om frequente afvaarten te kunnen aanbieden en een hoge bezettingsgraad van de schepen te kunnen verwezenlijken.
In Venlo zal de bargeterminal uitbreiden en ontwikkelt zich de Noordoever op lange termijn tot havengebied. In Born, Stein en Maastricht hebben private bedrijven geïnvesteerd in overslag via de binnenvaart. In Weert is recent containerterminal De Kempen geopend aan de Zuid-Willemsvaart. In de gemeente Leudal is de haven Zevenellen beschikbaar gekomen voor nieuwe bedrijven. In Roermond gaat het bedrijf SIF verder uitbreiden en is er sinds juli 2016 ook containeroverslag gerea­liseerd onder de vlag van BCTN. In Gennep werkt het bedrijf Teunissen aan een uitbreiding van de haven. En in Wanssum wordt in 2018 een nieuwe havenkom aangelegd.”

tekst en foto’s: Noud van der Zee

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -