Lean & Green OnSpot

0

Het BVB was donderdag 13 juni aanwezig bij de sessie Lean & Green OnSpot in Oosterhout. Dit initiatief van Lean & Green brengt per regio partijen samen; nu was dat in Brabant, maar bijvoor­beeld binnenkort ook in Noord-Holland. Tijdens deze events wordt met verladers gesproken over actuele thema’s gericht op samenwerking en CO2-reductie.

Deze sessie in Brabant ging met name over de kansen in en naar Antwerpen. Het BVB sprak mee over de praktische logistieke invulling van binnenvaart in de keten en waar de meeste kansen liggen voor een modal shift.

Werkbezoek van Deltacommissaris

Maandag 17 juni legde Deltacommissaris Peter Glas, vanaf de Verkeerscentrale in Dordrecht, een werkbezoek af in de binnenvaart. De organisatie was in handen van het BVB in samenwerking met Koninklijke BLN-Schuttevaer en het Centraal Overleg Vaarwegen.

Glas is sinds 1 januari de nieuwe Deltacommissaris en geeft vanuit die rol leiding aan het Delta­programma onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hij heeft de taak om de voortgang van het Deltaprogramma te bewaken en rapporteert en adviseert daarover aan de minister en andere betrokken bewindspersonen.

Tijdens zijn bezoek aan de binnenvaart kwamen het belang van vervoer over water en van infrastructuur en de bevaarbaarheid van rivieren aan bod alsook rivierenmanagement en actuele onderwerpen als de droogte van vorig jaar. Al varende ging het gezelschap aan boord van binnenvaartschepen waar deze onderwerpen aan de orde kwamen.

Symposium Overijssel

Donderdag 20 juni vindt in Overijssel een symposium plaats in het kader van de afronding van het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over water. Nieuwe activiteiten op het gebied van goederenvervoer over water en logistiek staan op de rol. Een goed moment om terug te kijken naar wat het uitvoeringsprogramma heeft opgeleverd en vooruit te blikken naar de nieuwe activiteiten.

Het BVB heeft samen met evo­fenedex binnen het uitvoerings­programma een project gedaan om verladers in de provincie met kennis en advies op maat de weg naar het water te wijzen en zo bij te dragen aan een betere bereikbaarheid en minder CO2-uitstoot.

Het BVB zal tijdens het symposium de aanpak en resultaten toelichten. Tevens zullen de deelnemers in de themasessie ‘Modal Shift’ verder van gedachten wisselen over dit onderwerp. Andere themasessies zijn: Vergroening, Smart Port en Havenontwikkeling. Tijdens deze sessies staat interactie centraal en hoopt de organisatie partijen samen te brengen en kennis over te dragen.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.