Koninklijke Schuttevaer wil ‘op termijn’
integreren in nieuwe organisatie

0

Het Hoofdbestuur van Koninklijke Schuttevaer heeft met instemming van de kaderleden gereageerd op het advies van de Werkgroep De Korte in een brief aan Arie Kraaijeveld. Evenals het CBRB wil Schuttevaer binnenkort een convenant sluiten om stappen te zetten richting grote brancheorganisatie. Maar daarbij overheersen in de reactie van Schuttevaer meer de samenwerking en pas op termijn een integratie van Schuttevaer in die nieuwe organisatie.

In de reactie spreekt Koninklijke Schuttevaer (KS) van een “convenant waar partijen de bereidheid uitspreken tot constructieve samenwerking in een binnenvaartassocatie, gebaseerd op onderling respect en vertrouwen”. KS hecht zeer aan het democratisch karakter van de nieuwe organisatie met een Algemene Vergadering als hoogste orgaan. Bovendien wil KS gelijkwaardigheid van deelnemers binnen besturen, sectorcommissies en leden.
KS wijst in de brief aan Kraaijeveld op de aparte status van de schippersvereniging en stelt dat de ‘nieuwe binnenvaartassociatie’ in aanvang bestaat uit de bestaande economische binnenvaartorganisaties en Koninklijke Schuttevaer. “De doelstelling, structuur, contributie en ledenopbouw van Koninklijke Schuttevaer wijken af van die van CBRB en BBU. Maar Schuttevaer is in feite al een organisatie die op basis van een mandaat werkzaam is namens de gehele binnenvaart. Schuttevaer kan daardoor per direct moeiteloos komen tot afstemming en coördinatie binnen een nieuwe organisatie. In onze ogen dient Schuttevaer, c.q. de leden, de structuur en het bureau daarom stevig verankerd te worden in een nieuwe structuur. Wij zijn voorts bereid om samen met de andere organisaties tot een contributiearrangement te komen, waarmee men in één keer lid wordt van de gehele branche[organisatie].”
Hoewel niet onmiddellijk geïntegreerd, wil KS wel op korte termijn deelnemen in wat de vereniging omschrijft als ‘binnenvaartassociatie’ (het CBRB stelde in zijn reactie juist af te willen van het woord ‘associatie’). Echter: “Nadat deze nieuwe organisatie voldoende tijd de gelegenheid heeft gekregen zich te ontplooien en gebleken is dat voldaan wordt aan de gestelde hoofddoelstelling (een sterkere binnenvaart), kan Schuttevaer besluiten tot verdere integratie. De leden van Schuttevaer hebben hierin, zoals altijd, het laatste woord. Wij hechten eraan zaken in de juiste volgorde te plaatsen door eerst de nieuwe structuur te ontwerpen, daarna het fundament en het huis te bouwen en vervolgens erin te gaan wonen. Alle partijen, inclusief het personeel, dienen op voorhand te weten waar men aan toe is. Het advies van de werkgroep biedt een goed uitgangspunt en voldoende stof voor discussie binnen en tussen de organisaties. Wij zullen onze leden op 8 juni voorstellen gezamenlijk met de economische organisaties deze weg op te gaan.”
Bij KS wordt anders dan bij het CBRB gedacht over de stafbureaus (BVB, EICB, BTB etc.). Die kunnen volgens KS operationeel meer met elkaar worden verbonden en eenduidiger aangestuurd, maar de zelfstandigheid en de mogelijkheid tot het verkrijgen van eigen fondsen door deze bureaus, moet kunnen worden behouden volgens KS. “In een enkel geval kan het zelfs de voorkeur verdienen deze bureaus op grotere afstand te zetten en meer zelfstandigheid te verlenen.”
De reactie van de BBU (Binnenvaart Branche Unie, het derde cluster naast CBRB en KS) op het advies van de Werkgroep De Korte wordt maandagmiddag 23 april verwacht na een bestuursvergadering van die organisatie.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.