Kantoor Binnenvaart wordt één vereniging

0

Kantoor Binnenvaart wordt één, federatieve vereniging. De vier lidorganisaties (CBOB, RKSB, ONS en Rijn & IJssel) hebben afgesproken uiterlijk 1 november de nieuwe organisatie, die ook een nieuwe naam krijgt op te richten. Met de wijziging kan Kantoor Binnenvaart straks slagvaardiger optreden en “de stem van de zelfstandig varende ondernemer in de binnenvaart maximaal laten horen”, aldus voorzitter Roland Kortenhorst.

 

Vrijdag 15 juli ondertekenden de voorzitters het convenant. Vlnr Eddy Bilder (CBOB), Roland Kortenhorst (Kantoor Binnenvaart), John Jansen (RKSB) en Gerhard Kreuze (ONS). Leen van Waardenberg van Rijn & IJssel was verhinderd, maar had zijn handtekening al eerder gezet. (foto MG Redacties)

Vrijdag 15 juli ondertekenden hij en de voorzitters van de aangesloten bonden het convenant waarin de intensievere samenwerking geregeld is. Dat gebeurde aan boord van restaurant Spies en Boot in Rotterdam. Op een historische plek, want dat schip is de vroegere Zwarte Zwaan, dat lange tijd dienst deed als schipperscentrum in de Rotterdamse Maashaven.
“Dertien jaar na de oprichting van de stichting Kantoor Binnenvaart zetten de bonden een grote stap”, zei Kortenhorst. Het vroegere Tweede Kamer-lid is sinds 1 januari voorzitter. Hij is daarnaast ook voorzitter van het Bureau Voorlichting Binnenvaart. Hij sprak van “een memorabele dag”.

CAO
De nieuwe vereniging telt naar verwachting bij de start ruim 800 leden. Dat zijn de 500 binnenvaartondernemers van de vier lidorganisaties plus de 320 contractanten. Die laatste groep bestaat uit individuele ondernemers, die wel gebruik maken van de diensten (advies en ondersteuning) van Kantoor Binnenvaart, maar formeel geen lid zijn. Dat is onmogelijk doordat de organisatie nu nog een stichting is en strikt genomen niet meer dan een uitvoeringsorganisatie voor de aangesloten verenigingen.
Ze worden daarom ook niet meegerekend bij de vaststelling van het aantal georganiseerde ondernemers voor bijvoorbeeld de cao-afspraken. De te lage organisatiegraad (circa 35 procent van de ondernemers) breekt de branche op: er is nu geen cao en ook het daarmee verbonden bedrijfstakpensioen en het onderwijsfonds dreigen daardoor verloren te gaan.

Drempel valt weg
De verdeeldheid in de binnenvaart wordt vaak genoemd als reden waarom de meerderheid van de scheepseigenaren geen lid zijn van een ondernemersorganisatie. Met de eenwording van Kantoor Binnenvaart valt die drempel weg, hopen de bestuurders.
“Ik zal er mijn collega’s in de vaart op aanspreken als ze geen lid zijn van een organisatie”, zei John Jansen van de RKSB (Nederlandse RK Bond van Reders en Schippers St. Nicolaas) strijdlustig. “Ze hebben nu geen excuus meer.”
Iedere schipper krijgt gelijke rechten en iedereen moet zich thuis voelen, maakte Kortenhorst duidelijk, ongeacht religie of politieke kleur. “We willen samen sterk staan met een warm welkom voor iedereen.”
De bonden krijgen bij aanvang naar rato van hun aantal leden bestuurszetels in de nieuwe vereniging. De mogelijkheid bestaat dat (enkele van) de verenigingen zich na de vorming van KB nieuwe stijl opheffen. Maar dat is geen verplichting: als ze willen vasthouden aan hun eigen identiteit, normen en waarden, kunnen ze in de nieuwe constructie blijven bestaan. Ze dienen zich echter wel te conformeren aan besluiten van de overkoepelende vereniging. (Tenzij het gaat om een onderwerp waarvoor bij de oprichting een uitzondering wordt gemaakt.)

Transitiecomité
Met de eenwording en omvorming tot vereniging/ondernemersorganisatie maakt Kantoor Binnenvaart ook de besprekingen in het Transitiecomité Binnenvaart eenvoudiger. De federatieve vereniging kan straks als één blok meedoen in het overgangsproces naar één sterke binnenvaartvertegenwoordiging. Samen met het CBRB en Koninklijke Schuttevaer voert Kantoor Binnenvaart onder leiding van de door minister Schultz aangestelde Arie Kraaijeveld daarover gesprekken.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.