- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwbouwInvotis VI zorgt voor schone(re) scheepvaart

Invotis VI zorgt voor schone(re) scheepvaart

- Advertentie -

Delen

Ruim 47 jaar geleden startte Daan van Mullem als matroos op een 30 ton metende dekschuit bij het Rotterdamse bedrijf Bek & Verburg. Sinds twaalf jaar is hij directeur van hetzelfde bedrijf en zeven jaar geleden werd hij ook eigenaar. Het is een echt familiebedrijf, want naast Daan van Mullem werken ook zoon John (37) en kleinzoon Kenny (22) in het bedrijf. Het is de bedoeling dat zij op termijn de zaak overnemen.
Momenteel beschikt het bedrijf over tien kraanschepen. Het bedrijf is actief op het gebied van de inzameling van scheepsafvalstoffen in de havens van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk en is sinds 2000 ook operationeel in het gehele Noordzeekanaalgebied. Onlangs is de compleet bij Scheepswerf Jooren Werkendam gebouwde Invotis VI opgeleverd. Invotis betekent vooruitgang/vernieuwing en dat maakt Daan van Mullem telkens weer waar.

Daan van Mullem temidden van zijn zoon John en kleinzoon Kenny. (foto’s Jan Hoek)

Eerbetoon
Een van de eerste kraanschepen was het veertig jaar geleden aangeschafte motorscheepje Lennie (96 ton), dat voorzien is van een Hiat-kraantje met een laadvermogen van 2 ton. Dat staat in schril contrast met de Invotis VI, die over een kraan beschikt met een hijscapaciteit van 3 ton op 23 meter, 5 ton op 11 meter en 12 ton op 5,60 meter.
“Niettemin houden we de Lennie als een soort eerbetoon in de vaart. Het motorkraanscheepje gaan we renoveren en inzetten voor wat kleiner werk”, vertelt Daan van Mullem.
In 2003 werd de Invotis II afgebouwd bij Jooren. Het casco werd toen gebouwd in het Poolse Wroclow. In 2008 werden de Invotis III en IV en in 2009 de Invotis V geheel gebouwd bij Jooren. Dat geldt ook voor de onlangs opgeleverde Invotis VI. De Invotis II tot en met IV zijn 42 x 9 meter; de Invotis V en VI 42 x 9,40 meter. De tonnage is 550 ton.

Ondergeijkt
De twee laatst gebouwde schepen zijn nagenoeg gelijk. Van Mullem vertelt over de kleine wijziging: “De Invotis VI is iets ondergeijkt, een door de IVW opgelegde verandering. Dit gaat ten koste van het stuurwerk, waar we nu geen zicht meer op hebben. In verhouding is de machinekamer te groot ten opzichte van het laadruim. Dat betekent voor ons een nadelig verschil van zo’n 200 ton.”
Van Mullem zit in zijn ruime kantoor met op een van de muren een kamerbrede beschildering van de geschiedenis van Bek & Verburg. Gerealiseerd door schoonzoon Ron Baas, die in de beschildering de Lennie en de Invotis terecht een prominente plaats gunde.
Naast het inzamelen van scheepsafvalstoffen in Bek & Verburg actief in het reinigen van duwbakken, binnenschepen en zeeschepen en het behandelen van schade- en restpartijen. Met multifunctionele kraanschepen, duwbakken, reinigingsapparatuur en een uitgebreid wagenpark is het bedrijf in staat de klanten 24 uur per dag een totale dienstverlening aan te bieden.

De Invotis V en de Invotis VI zijn vrijwel identiek.

Ladingresten
“Het Verdrag van Straatsburg (het Scheepsafvalstoffenverdrag, red.) houdt in dat verladers, stuwadoors en dergelijke een schip schoon op moeten leveren. Nog dit jaar komt er via het KLPD handhaving van het verdrag en dienen betrokkenen een losverklaring te hebben. Doelstelling is dat er geen ladingresten meer in het water komen”, vertelt Van Mullem.
Vorig jaar volgde de directeur-eigenaar van Bek & Verburg Theo Leursen op als voorzitter van de VOMS (Vereniging van Ondernemingen in de Milieudienstverlening ten behoeve van de Scheepvaart), de branchevereniging van bedrijven die zich bezighouden met de inzameling, het verwerken en het schoonmaken van schepen. “De VOMS is het aanspreekpunt voor overheden en we hebben geregeld overleg met binnenvaartorganisaties en de Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart. Vrijwel alle inzamelaars en verwerkers van scheepsafvalstoffen zijn lid van de VOMS. Wij behartigen de belangen van de ondernemingen die zich bedrijfsmatig bezighouden met milieudienstverlening. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het op een milieuhygiënisch verantwoorde en doelmatige wijze verwijderen van (gevaarlijke) afvalstoffen, die vrijkomen bij schepen, alsmede het opstellen van kwaliteitseisen.”
Bek & Verburg heeft zich opgewerkt tot grootste afvalinzamelaar van scheepsafvalstoffen en beschikt op de kop van de centrale geul in de Botlek over een Haven Ontvangst Inrichting (HOI). Onlangs nam het bedrijf in Den Helder een nieuwe locatie in gebruik voor scheepsafvalstoffen en dienstverlening aan de offshore. Samen met de doorgaande vernieuwing en modernisering van de vloot is Bek & Verburg voorbereid op de hoge eisen voor de internationale inzameling van de scheepsafvalstoffen.

(Jan Hoek)

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -