- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsHogere vrachten voor binnenlands vervoer gerechtvaardigd

Hogere vrachten voor binnenlands vervoer gerechtvaardigd

- Advertentie -

Delen

Door hogere kosten in 2018 ligt het in de verwachting dat de vrachttarieven in de binnenvaart dit jaar ook stijgen. Hogere lonen en dito kosten voor reparatie en onderhoud zijn hier debet aan. Dat blijkt uit de kostenrapportages die Panteia heeft gemaakt in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

In 2018 jaar werd binnenvaartvervoer duurder. Dat was niet alleen het gevolg van langdurige lage waterstanden, waardoor schepen soms maar een kwart van hun laadvermogen konden benutten, maar ook door een structurele kostenverhoging, zo heeft Panteia becijferd. Uitgaande van belading onder normale waterstanden, lag de kostenstijging vorig jaar tussen de 2,6 en 5,6 procent ten opzichte van 2017. Bij het vervoer van bouwstoffen ging het om stijgingen van 2,8 tot 4,3 procent.

 

Brandstofprijzen

De kostenstijging was vooral het gevolg van toenemende brandstofprijzen. In 2018 stegen die met 10,3 procent. “De grootste stijging in kosten is dan ook te zien bij schepen die relatief veel vaaruren maken (continue vaart). Bij deze schepen is het aandeel van brandstofkosten in de totale exploitatiekosten groot. We spreken dan vooral over de tankvaart en duwvaart.” Aldus Panteia.

Als de brandstofkosten buiten beschouwing worden gelaten, varieerde de kostenstijging tussen de 1,0 en 2,8 procent. Dat komt door hogere reparatie- en onderhoudskosten en duurdere arbeid.

Verwachtingen voor 2019

Voor het komende jaar verwachten de onderzoekers geen significante verhoging van de kosten. “De kostenontwikkeling varieert van een daling van -2,9% tot een stijging van de kosten met maximaal 1,4%. Ook in het bouwstoffenvervoer zien we een dergelijke kostenontwikkeling: van een kostendaling van 0,9% tot een kostenstijging van +1,1%.” De ontwikkeling wordt vooral beïnvloed door dalende brandstofprijzen (min 9,2 procent), waartegenover wel sterk stijgende kosten staan voor arbeid, verzekeringen en onderhoud.

 

Brandstoftoeslag

Binnenvaartondernemers die hun schip verhuurd hebben of langdurige vervoerscontracten kennen, krijgen een brandstofopslag op de vervoersprijs afhankelijk van de hoogte van de brandstofprijzen. Voor hen is de kostenontwikkeling exclusief brandstof van belang. Daar zien we voor het komende jaar een duidelijke kostenstijging: van minimaal 2,4 tot maximaal 3,3 procent.

 

Arbeidskosten

Panteia ziet een verschil tussen vervoer over korte en lange afstanden: “Bij vervoer over korte afstanden zijn de arbeidskosten veelal bepalend voor de uiteindelijke prijs van het vervoer, terwijl bij langere afstanden het aandeel van de brandstofkosten in de totale kosten juist toeneemt.”

De arbeidskosten stijgen al jaren in de binnenvaart door het toenemende personeelstekort. Dit geldt eveneens voor reparatiekosten: de ordeportefeuille bij werven is goed gevuld en schepen die willen repareren, zullen daar geconfronteerd worden met een kostenverhoging. Tot slot nemen ook de verzekeringskosten toe, stelt Panteia, doordat het afgelopen jaar meer schepen averij hebben opgelopen door de langdurig lage waterstanden.

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -