- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsHoge boetes voor inzet illegale Roemenen

Hoge boetes voor inzet illegale Roemenen

- Advertentie -

Delen

Vijf bedrijven zijn beboet omdat ze Roemenen zonder tewerkstellingsvergunning hebben ingezet bij de bouw van twee schepen. De Inspectie SZW heeft hen geldstraffen van in totaal meer dan 3 miljoen euro opgelegd. De namen van de overtreders zijn niet bekend gemaakt. De schepen werden in 2013 in de regio Rotterdam gebouwd.

Het gaat om de twee opdrachtgevers, een hoofdaannemer en twee onderaannemers, die volgens de Inspectie SZW de Wet arbeid vreemdelingen hebben overtreden. Bij de werkzaamheden lieten ze 66 Roemenen werken zonder tewerkstellingsvergunning. De opdrachtgevers kregen een boete van respectievelijk 384.000 en 372.000 euro. De hoofd- en onderaannemers kregen ieder een boete van 792.000 euro. De bedrijven kunnen nog bezwaar aantekenen en in beroep gaan tegen de boetes.

Onderaannemers
Het gaat om twee Zwitserse bedrijven die elk aan een Nederlandse scheepswerf opdracht gaven om een schip te bouwen. De scheepswerf besteedde het werk uit aan een aannemer die hiervoor weer twee onderaannemers inhuurde. Tijdens de bouw in 2013 constateerde de Inspectie SZW dat op de werf waar de vaartuigen werden gebouwd, 66 Roemenen werkten zonder de tewerkstellingsvergunning die dat jaar nog verplicht was.
De Inspectie SZW constateerde dat de werkgever hiermee in strijd handelde met artikel 2, lid 1 van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). In die wet is geregeld dat iedere schakel als werkgever wordt aangemerkt en derhalve beboet kan worden. Vandaar dat niet alleen de onderaannemers maar ook de twee opdrachtgevers en de hoofdaannemer zijn beboet.
Voor de drie aannemers is de hoogte van het boetebedrag bepaald op 792.000 euro. Dat bedrag is opgebouwd uit 66 keer het per vreemdeling geldende boetenormbedrag van 12.000 euro. Voor het ene Zwitsers bedrijf is de boetehoogte gerelateerd aan 32 vreemdelingen die werkzaamheden hebben verricht en voor de andere opdrachtgever aan 31 vreemdelingen.

Schijnconstructie
De zaak kwam mede rond door het binnen de Inspectie SZW onlangs opgerichte team dat zich bezig houdt met schijnconstructies. ‘Bij schijnconstructies wijkt de feitelijke situatie af van de situatie zoals die wordt voorgespiegeld. Dit met het doel om wet- en regelgeving te omzeilen. Dit is ongewenst en leidt tot oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Ongewenst voor werknemers omdat het leidt tot verdringing, onderbetaling en soms zelfs uitbuiting. Ongewenst voor ondernemers omdat er geen gelijk speelveld meer is om op te ondernemen. Ongewenst voor de overheid vanwege het mislopen van premies en belastingen en het betalen van extra uitkeringslasten wanneer werknemers als gevolg van oneerlijke concurrentie worden ontslagen.’
De Inspectie SZW controleert ook dit jaar intensief in de scheepsbouw- en reparatiesector. De inspecteurs kijken vooral of sprake is van onderbetaling, illegale tewerkstelling, te lange werktijden of het werken onder slechte arbeidsomstandigheden. De inspectie bezoekt niet alleen scheepswerven maar kijkt ook naar opdrachtgevers, onderaannemers en intermediairs die tijdelijk personeel uitlenen.

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -