Green Deal moet LNG doorbraak bezorgen

0

In 2015 moet LNG als transportbrandstof geheel geaccepteerd zijn en breed beschikbaar voor de scheepvaart en het zware wegtransport. Dat is onderdeel van de Green Deal LNG Rijn en Wadden, die Deltalinqs, Stichting LNG TR&D en Energy Valley donderdag 14 juni sloten met de ministeries van Economische Zaken en Innovatie en Infrastructuur en milieu. In totaal werden die dag 56 van zulke milieucontracten tussen overheid en bedrijfsleven getekend.

De Green Deal LNG is bedoeld om een impuls te geven aan de inzet van schone, zuinige en stille LNG (liquefied natural gas) voor zwaar transport: binnenvaart, zeevaart, visserij en trucks. Het doel is om voor 2020 als het gaat om de inzet van LNG een voldoende kritische massa te bereiken zodat deze brandstof zich economisch rendabel verder laat ontwikkelen. "Ten minste vijftig binnenvaartschepen, vijftig zeeschepen en 500 trucks op Liquid Natural Gas", stellen de partijen zich ten doel voor 2015. LNG TR&D is een samenwerking van 3TU, VSL en TNO, Energy Valley is het Noord-Nederlandse energiecluster en Deltalinqs  isde ondernemersorganisatie van bedrijven in de Rotterdamse haven.

Wadden en Rijn
De Green Deal LNG is onder meer bedoeld om te verkennen en onderzoeken welke algemene randvoorwaarden (investeringsklimaat en regelgeving) nodig zijn om vervanging van gasolie door LNG te bevorderen. Cruciaal zijn de investeringen, zowel aan aanbod- als vraagzijde, en daarbij richten de partijen zich op twee gebieden: de Wadden en de Rijnvaart. Daar worden demonstratieprojecten opgezet bij meerdere scheepvaart- en wegtransportbedrijven. Die moeten zorgen voor een verdere uitrol.

Veel belangstelling toen de Argonon, de eerste binnenvaarttanker op LNG, voor de eerste keer het aardgas bunkerde. Dat gebeurt vanuit een tankwagen, omdat er nog geen voldoende aanbod en infrastructuur is. (archieffoto Johan de Witte)

Onder de Rijnvaart valt de hele route Rotterdam-Basel plus Amsterdam en Vlissingen. Bij de Wadden horen naast de Waddenzee en de landzijde Noord-Nederland ook de aansluitende vaarroutes naar West-Nederland, Duitsland en Scandinavië.

2 tot 3 miljoen ton LNG
2015 is niet zomaar als jaartal gekozen. Vanaf dat moment zijn de internationale emissie-eisen voor zwaveluitstoot (SECA) in de zeevaart van kracht.
“Bij de juiste randvoorwaarden en geslaagde samenwerking is potentieel een (Nederlandse) markt te ontsluiten voor 2-3 miljoen ton LNG in 2030”, staat in de Green Deal. “Die betekent een reductie in CO2-emissie-equivalenten van ruim 1 Mton per jaar en voor fijnstof een reductie van 400 tot 600 ton per jaar.”

Wetgeving
De rijksoverheid werkt mee aan de ontwikkeling van “een robuust en toekomstgericht investeringsklimaat voor LNG”, zo beloven de ministeries. Ook zullen ze zich inzetten voor coördinatie en harmonisatie met het relevante buitenland. Dat behelst onder meer afstemming van regionale, nationale en internationale wet- en regelgeving om toepassing van LNG mogelijk te maken en ‘omgevingsmanagement’, gericht op de communicatie rond LNG naar de plaatselijke overheden, belangenorganisaties en burgers.

Op elkaar wachten
“Het risico bij dit soort grote projecten is dat betrokkenen op elkaar wachten om de eerste stappen te zetten. De overstap naar LNG vindt alleen plaats als er voldoende aanbod en infrastructuur is, maar dat gebeurt pas wanneer er op LNG wordt overgeschakeld en er dus vraag ontstaat. Samenwerking tussen sleutelpartijen uit de hele keten is nodig om deze situatie te doorbreken. De Nederlands-Duitse marktvraag, die al op gang komt, moet worden versneld,“ vertelt Wim van Sluis, voorzitter van Deltalinqs, namens de initiatiefnemers.
“Ik ben heel blij dat minister Verhagen de potentie van LNG erkent. In januari was hij bij ons te gast en daagde ik hem uit om zich in te zetten voor het opzetten van een LNG-keten. Nu tekenen we een deal.“
Albert Dalhuijsen, voorzitter van het bestuur van LNG TR&D: “Voor een succesvolle introductie van LNG moeten barrières en belemmeringen weggehaald worden. LNG TR&D kan daaraan bijdragen en technologische innovaties aandragen om dat mogelijk te maken”. LNG TR&D beheert het LNG-deel van het Innovatie Contract Gas.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.