- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsDubbel feest bij WMI-Campus

Dubbel feest bij WMI-Campus

- Advertentie -

Delen

Het was maandagmiddag 2 oktober feest aan de Biesboschhaven 8a in Werkendam. Op dat adres is de WMI-Campus gevestigd en die werd op die dag officieel geopend door Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant.

Het was een drukke middag voor de gedeputeerde, want hij mocht ook certificaten overhandigen aan de geslaagde cursisten van de Taaltrainingsgroep technisch/zakelijk Duits.

Vacatures

Werkendam Maritime Industries (WMI) opende eerder dit jaar, midden in het maritieme centrum van het dorp, een eigen campus. En dat was volgens programmamanager Karin Struijk hard nodig. “Momenteel staan er bij de 48 bedrijven van het cluster, samen goed voor 2.000 arbeidsplaatsen, ruim 140 vacatures open. Onze campus is het ideale middel om het Werkendamse havencluster nog beter te profileren, toegankelijker te maken en de bedrijven verder te helpen in hun ontwikkeling.”

Ook de aanwezige wethouder Wendy van Ooijen-van Breugel is trots op de realisatie van de WMI-Campus in haar gemeente. Zij benadrukte in haar toespraak de goede samenwerking tussen de 3 O’s: overheid, onderwijs en ondernemers. “De maritieme campus is gezien de vele transities die op ons afkomen beslist nodig om klaar te zijn voor de toekomst. Dat daarvoor een derde haven nodig is, realiseren wij als gemeente Altena ook. Daarom hebben we eerder dit jaar Lijdia Pater als kwartiermaker aangetrokken. Zij gaat onder meer de haalbaarheid van de haven verder onderzoeken op gebied van de financiën en de benodigde vergunningen.”

Verborgen parel

Ook VVD-gedeputeerde Van Gruijthuijsen, met in zijn portefeuille Economie, Talentontwikkeling en Financiën, ging in op de komende grote transities. “Voor een goede toekomst is het nodig talenten te zoeken te vinden én te binden. Er liggen tal van technische uitdagingen zoals de elektrificatie van de binnenvaart en technologische ontwikkelingen als digitalisering en robotisering.”

“Samenwerken zit in het DNA van de Brabanders en dat is met de in korte tijd gerealiseerde WMI-Campus weer eens overduidelijk bewezen. De provincie Noord-Brabant stimuleert dan ook actief de ontwikkeling van campussen. Het maritieme cluster van Werkendam is een verborgen parel die de steun van de provincie verdient.”

Het is een campus heel dicht bij de uitvoerende bedrijven, waarmee de cluster WMI in Werkendam in feite bevestigt ook met de toekomst bezig te zijn. Aansluitend overhandigde de gedeputeerde, onder toeziend oog van de trotse leraar Duits Albert van der Loo van De Taaltrainer, de certificaten technisch/zakelijk Duits aan de geslaagde cursisten. Vervolgens opende hij met het luiden van een koperen scheepsbel officieel de WMI-Campus.

Maritieme hotspot

In eerste instantie is de campus een pilot van twee jaar, opgezet en gefinancierd door de WMI-leden. Karin Struijk zegt daarover: “We werken toe naar een grotere campus voor de lange termijn, met onder meer een praktijklokaal. We onderzoeken de mogelijkheid voor structurele financiering en manieren om het onderwijs blijvend aan ons te binden. Als cluster hebben we een verbindende en inspirerende rol. De maritieme sector is een van de grootste economische motoren van de regio. Daarbij vergroten onze havenbedrijven het succes van andere sectoren. Met andere woorden: als het bij de leden van WMI goed gaat, merken de bakker en de slager dat ook.”

De campus is ingericht op basis van vijf pijlers:
(1) techniekpromotie voor meer instroom in technische opleidingen
(2) leven lang ontwikkelen, ofwel om- en bijscholing om personeel duurzaam inzetbaar te maken
(3) opleiden van jongen mensen voor een betere aansluiting van technisch onderwijs op de behoeften van de arbeidsmarkt
(4) activering naar werk, zodat er minder vacatures openstaan en er minder mensen zonder werk zitten
(5) onderzoek & innovatie, voor een slimme, vooroplopende en aantrekkelijke businessregio.

“Uiteindelijk moet de WMI-Campus dé maritieme hotspot worden waar de drie O’s samenkomen om te werken aan een toekomstbestendig maritiem cluster”, aldus Karin Struijk. “We zijn de op één na grootste binnenhaven van ons land. Om dat te kunnen blijven moeten we wendbaar blijven en onze concurrentiepositie verstevigen. Het meest trots ben ik op de onderlinge samenwerking bij het opzetten van de campus. Het zegt iets over de samenhang en betrokkenheid van onze leden.”

Door Jan Hoek

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -