- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsDeltalinqs: “Wees zuinig op de haven en bedrijven”

Deltalinqs: “Wees zuinig op de haven en bedrijven”

- Advertentie -

Delen

Wees zuinig op de haven en de bedrijven die daar actief zijn. Dat is een van de boodschappen die Deltalinqs de Rotterdamse politiek op het hart drukt. De belangenbehartiger van de Rotterdamse haven- en industrieondernemers is begonnen met de lobby voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

“Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is cruciaal voor de internationale Rotterdamse haven”, stelt Deltalinqs in een position paper. “Dit zorgt ervoor dat bedrijven blijven innoveren en investeren en gaat hand in hand met een veilige en gezonde leefomgeving.” De organisatie heeft haar belangrijkste wensen op een rij gezet in het document “voor het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad, gericht op het toekomstbestendig maken van het haven- en industrieel cluster van Rotterdam.”

Duurzaamste haven

Deltalinqs is de ondernemersorganisatie voor haven en industrie en behartigt de gezamenlijke belangen van ruim 700 bedrijven. Zij vertegenwoordigt meer dan 95 procent van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Die draagt bij aan 6,2 procent bij aan het Bruto Nationaal Product van Nederland en biedt direct en indirect werk aan ruim 385.000 mensen.

Voorzitter Victor van der Chijs: “De Rotterdamse haven en industrie heeft een spilfunctie in het klimaatvraagstuk van Nederland en kan een blijvende maatschappelijke impact hebben op de welvaart en het welzijn van Nederland. Als we het goed doen, levert dat niet alleen de duurzaamste haven van Europa op, maar ook versterking van onze concurrentiepositie en vele duizenden nieuwe, hoogwaardige banen.”

Vestigingsklimaat

“Een aantrekkelijk vestigingsklimaat, uitstekende bereikbaarheid en structurele oplossingen voor ondermijnende criminaliteit zijn daarvoor randvoorwaarden. Het nieuwe college van B&W en de nieuwe gemeenteraad zijn van grote betekenis hiervoor. Wij werken daarom graag met hen samen aan de haven én de banen van de toekomst.”

Deltalinqs biedt aan de gemeente aan samen te bouwen aan de haven van de toekomst: “In de Rotterdamse haven wordt gebouwd aan de economie van de toekomst. Aan ambities geen gebrek; de bedrijven in de mainport zijn al druk bezig om de economische en sociale transitie vorm te geven. De gemeente Rotterdam is bij de verduurzaming aan veel overlegtafels en met concrete acties een belangrijke partner. Echter, de komende jaren zijn meer actie, snelheid, regie en geschoolde arbeidskrachten nodig.”

Bereikbaarheid

De kwaliteit van de infrastructuur in en rond de haven moet omhoog, vindt het bedrijfsleven, want “De poort van Europa piept en kraakt. Als belangrijkste doorvoerhaven van Europa moeten de bereikbaarheid en infrastructuur van de Rotterdamse haven excellent zijn én blijven; zowel voor goederen als voor werknemers.” Deltalinqs wil dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag nieuwe alternatieve vormen van bereikbaarheid van de haven, zoals deelvervoer, vervoer over water en OV-verbindingen.

Speciale aandacht vraagt Deltalinqs voor de ondermijnende criminaliteit in de haven. Die is “onderdeel van een breed maatschappelijk vraagstuk en schadelijk voor het imago van de haven”.

Ook het woningtekort komt aan bod: “Bouw zoveel mogelijk betaalbare woningen, maar bouw ze alleen in nabijheid van de haven als de leefbaarheid kan worden gegarandeerd én de bestaande rechten van bedrijven worden gerespecteerd.”

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -