- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsBaggerbesluit vanwege peilverlaging IJsselmeergebied

Baggerbesluit vanwege peilverlaging IJsselmeergebied

- Advertentie -

Delen

Het rijk luistert naar kritiek van de watersport over peilverlaging in het IJsselmeergebied. Elk voorjaar komt er 10 centimeter water bij en in het najaar wordt het weer verlaagd. Vanaf dit jaar wil Rijkswaterstaat het peil eerder verlagen. Binnenvaartschepen hebben er, zolang zij in de geul varen, nauwelijks last van. Dat is anders voor de watersport. Daarom gaat Rijkswaterstaat baggeren.

Rijkswaterstaat zet in op een flexibeler waterpeil in het IJsselmeergebied om beter te kunnen inspelen op extreme weersomstandigheden. Daarnaast zal het waterpeil voor natuurdoelen vanaf medio augustus midden in het watersportseizoen een decimeter worden verlaagd. Uit onderzoek van HISWA-Vereniging bleek dat dit laatste punt slecht viel bij watersportondernemers. Hierdoor ondervinden jachthavens en de megajachtbouw hinder van een geringere diepgang.

 

Extra baggeren

Naar aanleiding van de zienswijze van de HISWA-vereniging en na drie jaar intensief overleg  reserveert het rijk 12,1 miljoen voor baggerwerkzaamheden op de eventuele knelpunten. Ook de inspraak van Koninklijke BLN-Schuttevaer speelde hierbij een rol. Afgelopen maandag ondertekende minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het besluit.

Met een reservering van 12,1 miljoen uit het Deltafonds voor het extra baggeren van jachthavens en vaargeulen kunnen de problemen worden weggewerkt. Dit geldt volgens Andries de Weerd, regiocoördinator van BLN-Schuttevaer ook voor knelpunten die voor de beroepsvaart ontstaan.

“De HISWA heeft zich voor deze peilverlaging heel hard gemaakt”, stelt De Weerd. “Zij krijgen er veel meer last van dan wij. Wij varen voornamelijk in de geul.” Voor enkele speciale transporten zou het nog wel kunnen spelen.

Als havens waar de beroepsvaart komt, net te ondiep zouden worden door de peilverlaging, wordt daar eveneens gebaggerd. En werkprojecten als de Markerwadden zouden slechter bereikbaar kunnen worden; daar is het baggergeld ook voor beschikbaar.

 

Waterplanten

HISWA-regiomanager Jan Ybema is tevreden dat tegemoet is gekomen aan de kritiek. “De watersport is veruit de grootste economische factor in het IJsselmeergebied en als je de vaaromstandigheden verslechtert, is het logisch dat je hiervoor maatregelen moet treffen. Een autosnelweg sluit je ook niet ineens af voor grotere voertuigen.” Ybema voegt toe dat er wel kritisch gekeken dient te worden naar de effecten van een lager waterpeil op extra aangroei van waterplanten.

Waterplanten veroorzaken nu al veel hinder voor de watersport buiten de vaargeul en drijft de recreanten de geul in. De plezierjachten zijn volgens HISWA de afgelopen decennia significant groter geworden en ze steken dieper. Daarnaast verwacht Ybema dat er nog een aantal knelpunten bekeken moet worden voordat het peilbesluit definitief doorgevoerd kan worden. Achteraf baggeren levert schade op voor de watersport.

tekst en archieffoto Evert Bruinekool

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -