- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsASV vraagt om pensioenregeling (maar wil die eigenlijk juist niet)

ASV vraagt om pensioenregeling (maar wil die eigenlijk juist niet)

- Advertentie -

Delen

Zorg voor een goede pensioenregeling voor schippers die gedwongen worden hun bedrijf te beëindigen. Bijvoorbeeld doordat ze niet kunnen voldoen aan de te strenge CCR-eisen. Dat vraagt de ASV in aanloop naar de verkiezingen aan politieke partijen. De vereniging heeft ook een begrotingsvoorstel ingediend voor toekomstig binnenvaartbeleid. Het doel is dat de partijen de suggesties in hun verkiezingsprogramma opnemen.

Dat het niet realiseerbaar is dat alle schepen aan nieuwbouweisen gaan voldoen, was en is bij alle partijen bekend, schrijft ASV-voorzitter Sunniva Fluitsma in een begeleidende brief. “Dit zal leiden tot het verdwijnen van alle schepen beneden 1500 ton en daaraan gekoppeld voorspelling voor een verschuiving van vervoer van water naar vervoer over de weg. De minister heeft de moties die dit voorkomen kunnen niet uitgevoerd waardoor er niets anders overblijft dan een koude sanering van oudere, kleinere schepen. Daarom vraagt de ASV om een goede pensioenregeling voor schippers die gedwongen worden hun bedrijf te beëindigen.”

 

Alleen woorden, of ook daden?

Andere onderwerpen waarvoor de ASV om aandacht vraagt, zijn onder meer  uitstoot en emissie-eisen, bemanningsvoorschriften, werk- en rusttijden, huisvuilproblematiek, wacht- en rustplaatsen oneerlijke concurrentie (tussen modaliteiten, door de marktmacht van verladers, en door ingrijpen in de markt met Europese subsidies) en de regelzucht van de Centrale Rijnvaart Commissie.

De ASV wil in aanloop naar de parlementsverkiezingen in maart 2017 van politieke partijen weten hoe ze tegenover de binnenvaart staan – en of ze hun woorden in daden om zullen zetten. “Als wij tot op heden alle politieke geluiden horen is het een noodzaak om goederen te vervoeren via het water, en zelfs een uitbreiding wordt voorgestaan, maar een uitvoering van deze gedachten kunnen wij in het huidige beleid niet ontdekken.”

 

Laten afweten

Er worden wel steeds meer eisen aan de sector opgelegd, maar de overheid laat het afweten, stelt de ASV. Door te bezuinigen op onderhoud aan vaarwegen en de bediening van bruggen en sluizen bijvoorbeeld.

In haar begrotingsvoorstel heeft de ASV dan ook extra (lees: voldoende) budget opgenomen voor aanpak van alle knelpunten, onderhoud en bediening van bruggen en sluizen. Inclusief voldoende lig- en overnachtingsplaatsen. “Het onderhoud aan vaarwegen van zaken die nu bekend zijn en voor onveilige situaties zorgen maar pas vanaf 2022 gepland staat moet met 5 jaar naar voren gehaald worden en in 2017 worden aangepakt en uitgevoerd.”

 

Pensioenvoorziening

Een opmerkelijk onderdeel van het pakket van de ASV is de pensioenvoorziening voor schippers die noodgedwongen stoppen als gevolg van de technische regelgeving van de CCR. Zo’n regeling zou binnen twee jaar opgetuigd moeten worden.

“Wetende dat er sprake is van een koude sanering van de vloot kleinere schepen, wetende dat de minister de motie niet uitvoert waarbij deze schepen vrijgesteld worden voor CCR regelgeving, wetende dat de CCR regelgeving bewust in het leven is geroepen om oudere schepen te laten verdwijnen (CCR “het schip van de toekomst 2001) niet gebaseerd op urgentie als veiligheid of milieuschade, vindt de ASV dat de minister deze gedupeerde schippers van deze duurzame productiemiddelen dient te compenseren voor de geleden schade.”

 

Ander beleid

Eigenlijk wil de ASV helemaal niet dat er zo’n afvloeiingsregeling komt. De vereniging wil dat het beleid verandert. “Als de minister de motie uitvoert waarin kleinere schepen uitgezonderd worden van de CCR regelgeving is deze kostenpost niet nodig. Dan kunnen deze schepen blijven varen tot ze door een natuurlijk proces hun bestaansrecht verliezen.”

“Dat andere beleid zou heel weinig investeringen vragen van de overheid en zou daarmee tevens laten zien dat men oog en oor heeft voor de noden van de binnenvaart. Een win-win situatie dus, lijkt ons. (…)Als de minister er echter voor kiest haar beleid niet aan te passen dan lijkt het ons ook dat de kosten daarvoor bij haar ministerie zouden moeten komen te liggen, en niet bij de particuliere schipper.”

 

foto: SP-Kamerlid Eric was 1 oktober te gast op de ASV-jaarvergadering. Hij adviseerde de vereniging ten om politieke partijen te benaderen zodat die binnenvaart een plek geven in hun verkiezingsprogramma.

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -