- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsZware jongens aan de walstroom

Zware jongens aan de walstroom

- Advertentie -

Delen

Op 17 maart heeft Heerema zijn E-House op de Landtong Rozenburg in gebruik genomen. Daardoor kunnen de offshore-schepen Sleipnir en Thialf voortaan tegelijk worden voorzien van walstroom.

Het bijzondere walstroomproject is het resultaat van samenwerking tussen Eneco, Havenbedrijf Rotterdam en Heerema, met steun van de gemeente Rotterdam. De aangelegde stroomkabel voorziet de kraanschepen Sleipnir en de Thialf van duurzame energie die afkomstig is van windturbines verderop op de landtong (of van een andere duurzame bron, mocht dat nodig zijn).

CO2-neutraal

CEO Koos-Jan van Brouwershaven van Heerema: “Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij Heerema en dat maken we waar door sinds 2020 CO2-neutraal te zijn. Elk jaar, vanaf nu tot en met 2026, hebben we onze beoogde emissiereducties bepaald en door het aansluiten op walstroom verminderen we onze totale impact met 5 procent, waarmee we voldoen aan onze doelstelling voor het eerste jaar! We kijken uit naar de invoering van meer duurzaamheidsmaatregelen om deze reis voort te zetten.”

De walstroomaansluiting heeft een capaciteit van 20 MW, wat het energie-equivalent is van ongeveer 15.000 huishoudens. Omdat de schepen hun motoren uitschakelen wanneer ze op walstroom worden aangesloten, wordt vrijwel alle uitstoot en fijnstof voorkomen. De Sleipnir draait dan namelijk niet meer op gasolie of LNG. Deze maatregel heeft directe voordelen voor de omwonenden: de luchtkwaliteit verbetert en er wordt minder CO2 uitgestoten. Ook is er een aanzienlijke vermindering van de geluidsoverlast.

Van fossiel naar duurzaam

De Rotterdamse haven werkt aan de noodzakelijke overstap van fossiele energie naar duurzame energie. Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid, Schone Lucht en Energietransitie van de gemeente, zegt: “Jaarlijks bezoeken zo’n 30.000 schepen de haven van Rotterdam. De meeste van hen maken nog gebruik van dieselgeneratoren, die de lucht vervuilen en een grote bron van geluidsoverlast zijn voor omwonenden. Walstroom levert groene stroom direct vanaf de wal, waardoor schepen hun dieselgeneratoren kunnen uitschakelen. Dat kan tot 25.000 liter diesel per dag per schip besparen en levert dus aanzienlijke milieuvoordelen op.”

“Ik ben er erg trots op, dat na het voorzien van binnenvaartschepen van walstroom, nu ook beide offshore-schepen van Heerema succesvol zijn aangesloten op de grootste walstroominstallatie van Europa, hier in Rotterdam. Het betekent een grote stap naar een schonere en toekomstbestendige Rotterdamse haven.’

Over op walstroom

“De installatie van walstroom voor Heerema schepen op Landtong Rozenburg past in het beleid van het Havenbedrijf om samen met de bedrijven en de gemeente te werken aan de energietransitie van de haven”, aldus Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam. “Walstroom speelt daarin een belangrijke rol.”

Minstens 90 procent van de offshore, veerboten, cruise- en roll-on/roll-offschepen en containerschepen in Rotterdam moet in 2030 gebruik maken van walstroom. Dit scheelt de uitstoot van ongeveer 200.000 ton CO2 en 2.500 ton stikstof. Dit betekent een grote stap naar een steeds schonere en toekomstbestendige haven. De installatie op de afmeerlocatie van Heerema aan het Calandkanaal geldt als een mooie mijlpaal, die door de gemeente Rotterdam is ondersteund met 2 miljoen euro uit het Energietransitiebudget.

Rotterdam Shore Power

Het project Walstroom startte in 2017. Er is veel werk verricht om de installatie voor Heerema mogelijk te maken. Zo is er 16 kilometer aan bekabeling geïnstalleerd aan boord van de schepen, is een onshore E-house gebouwd en zijn er meer dan 40.000 werkuren in dit project gaan zitten.

Frans van de Noort, Chief Operations Officer van eenrgiebedirjf Eneco: “We zijn verheugd over de lancering van ons eerste walstroomproject. Het is uniek dat de stroom wordt geleverd door de windturbines even verderop. Een echt duurzame manier om schepen van stroom te voorzien terwijl ze in de haven liggen.”

“De samenwerking met Heerema, de gemeente Rotterdam en de andere partners is essentieel geweest voor de succesvolle afronding van dit project en we kijken ernaar uit om de walstroom in de haven van Rotterdam verder uit te breiden via Rotterdam Shore Power BV, onze joint venture met het Havenbedrijf Rotterdam.’

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -