Waterschapsverkiezingen zijn belangrijk voor binnenvaart

0

Op 18 maart vinden naast de verkiezingen voor Provinciale Staten ook de waterschapsverkiezingen plaats. Ze trokken in 2008 weinig belangstelling. Desondanks is het werk van de waterschappen voor waterveiligheid belangrijk.  Ook voor de binnenvaart.

‘Als je in West-Nederland de waterveiligheid niet op de orde hebt, doet de rest er ook niet meer toe’, zegt Martin van Dijk, bestuurslid van BLN-Koninklijke Schuttevaer. Hij noemt waterschappen en binnenvaart elkaars natte buren. ‘Ook de binnenvaartsector heeft er alle belang bij dat het waterbeheer goed wordt uitgevoerd.’

Waterbeheer is één van de kerntaken van de 24 waterschappen die Nederland nog telt. Vroeger waren het er veel meer, maar in de loop der jaren zijn steeds meer waterschappen samengevoegd. In 2012 spraken VVD en PvdA in het regeerakkoord af dat de waterschappen op termijn zouden opgaan in de landsdelen, de opvolgers van de huidige provincies. Die plannen lijken inmiddels van de baan.

Uit een vorig jaar verschenen rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat Nederland het waterbeheer prima op orde heeft. Een bevestiging dat de huidige waterschappen goed functioneren.

 

Droge voeten

Van Dijk stelt zich namens de VVD kandidaat voor een bestuursfunctie binnen waterschap Hollandse Delta (WSHD), waarvan het beheersgebied zich uitstrekt van Rotterdam-Zuid tot Goeree-Overflakkee en Dordrecht. De VVD Hollandse Delta legt in zijn verkiezingsprogramma de focus op droge voeten. Dordrecht stond een paar jaar geleden onder water, in de regio zijn diverse nieuwe overstromingsgebieden aangelegd. ‘Hiermee kunnen we bij hoogwater de waterstand matigen. In kritieke situaties telt iedere centimeter.’

Waterschappen zorgen ervoor dat bij aankomend hoogwater de gemalen op tijd in werking treden en staan in voor het onderhoud van de dijken. Allemaal taken die ook voor de binnenvaart relevant zijn. Van Dijk: ‘Het is heel vervelend als je door hoogwater niet onder de bruggen kunt varen. Of als je langzamer moet varen omdat dijken op instorten staan. Grote overstromingen kunnen leiden tot een dijkbreuk, waardoor scheepvaart niet meer mogelijk is. Dit alles trachten we te voorkomen. Momenteel wordt de dijk bij Kop van ’t Land versterkt. Binnenschepen voeren voor de dijkversterking op het Eiland van Dordrecht zo’n anderhalf miljoen ton schoon zand aan.’

 

Klimaatverandering

Van Dijk verwacht dat het belang van goed functionerende waterschappen in de toekomst alleen maar groter wordt. Door de klimaatverandering wordt waterbeheer belangrijker. ‘In de binnenvaart hebben we de laatste jaren veelvuldig gediscussieerd over wat er op ons afkomt. Internationale projecten zoals KLIWAS en ECCONET hebben de gevolgen van de klimaatverandering voor de binnenvaart in kaart gebracht. De impact zal niet direct voelbaar zijn, maar op de lange termijn mogen we deze problematiek zeker niet ontkennen of onderschatten.’

En dus staan de ingenieurs binnen de waterschappen voor grote uitdagingen. Temeer omdat de budgetten beperkt zijn. Van Dijk: ‘De stuwen en pompgemalen van de waterschappen zijn kleiner dan de kunstwerken op de grote rivieren, maar ook zij worden ieder jaar ouder. In de toekomst zullen ze intensiever gebruikt worden. Preventief onderhoud en vervanging waar nodig zijn aandachtspunten.’

 

Scherp blijven

Martin van Dijk. (foto Sarah De Preter)
Martin van Dijk. (foto Sarah De Preter)

De VVD Hollandse Delta was voor de waterschapsverkiezing op zoek naar kandidaten die veel affiniteit met water hebben. Dan komt men al gauw bij Martin van Dijk terecht. Geboren in de binnenvaart, doorgegroeid van schipper tot directeur bij grote rederijen, heeft hij de nodige bestuurservaring op zak, onder meer als raadslid en fractievoorzitter voor de VVD in Hendrik-Ido-Ambacht. Van Dijk is pleziervaarder – ook die sector heeft met de waterschappen te maken. Hij is actief in tal van (intern)nationale binnenvaartorganisaties.

‘Goed en efficiënt watermanagement is voor burgers en bedrijven van grote waarde. Vanuit de binnenvaart weet ik wat water betekent in verschillende omstandigheden. We moeten bestuurlijk scherp blijven. Hieraan wil ik binnen het waterschap Hollandse Delta mee vorm geven.’

 

tekst: Sarah De Preter

 

 

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.