- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsRotterdam zag overslag door corona met meer dan 30 miljoen ton dalen

Rotterdam zag overslag door corona met meer dan 30 miljoen ton dalen

- Advertentie -

Delen

Door het opveren van goederenvolumes in de tweede jaarhelft bleef de daling van de overslag in Rotterdam beperkt tot 6,9 procent over heel 2020. Dat heeft Havenbedrijf Rotterdam 19 februari bekendgemaakt. Het volume kwam uit op 436,8 miljoen ton. In 2019 was dat nog 469,4 miljoen ton.

In de eerste helft van het jaar daalde de totale overslag met 9,1 procent. In het tweede halfjaar was de daling ‘maar’ 4,6 procent. De afname was grotendeels het gevolg van de coronacrisis. De grootste dalingen waren te zien bij ijzererts (-24,5%), kolen (-22,8%), ruwe olie (-10,2%) en minerale olieproducten (-11,9%). De daling bij containers was beperkt: van 14,8 naar 14,3 TEU (-1,2% in tonnen, -3,2% in TEU).

Er waren ook twee plussen te noteren: bij agribulk (+4,8%) en biomassa (+108,3%).

Volledig operationeel gebleven

President-directeur Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam zag nog meer positiefs: “In een uitzonderlijk jaar was de haven van Rotterdam volledig operationeel waardoor goederen en grondstoffen hun weg bleven vinden naar consumenten en bedrijven. Ik dank iedereen die hieraan heeft bijgedragen: onze klanten, de nautische dienstverleners en de logistieke partners. Mijn speciale dank gaat naar de collega’s van het Havenbedrijf.”

“Ondanks de coronacrisis heeft het Havenbedrijf een beter financieel resultaat gerealiseerd. Samen met overheid, havenbedrijfsleven en partners hebben wij belangrijke stappen gezet op weg naar de verduurzaming van het energiesysteem en het terugdringen van CO2-uitstoot, en daarmee maken wij impact. Ik ben trots op deze prestaties.”

Dat de financiële resultaten van het Havenbedrijf beter waren dan in 2019, kwam hoofdzakelijk door eenmalige baten en kostenbesparingen. Het nettoresultaat (na belastingen) kwam uit op 351,7 miljoen euro (2019: 238,9 miljoen).

Startmotor

Voor 2021 zal veel afhangen van de snelheid en effectiviteit van vaccinatiecampagnes door nationale overheden, denkt Havenbedrijf Rotterdam. Zelfs bij een opleving van de wereldhandel is de kans niet groot dat het volume volledig herstelt. De vooruitzichten voor economisch herstel zijn matig en de internationale mobiliteit zal ook dit jaar beperkt zijn, met als gevolg minder vraag naar olie.

Allard Castelein: “De instelling waarmee het Rotterdamse havenbedrijfsleven zich dag in dag uit inzet om onze sterke concurrentiepositie en voortrekkersrol te behouden, geeft vertrouwen voor de toekomst van de haven. Hier wordt het geld voor morgen verdiend en daarom investeert het Havenbedrijf zelf de komende vijf jaar naar verwachting zo’n anderhalf miljard euro in energietransitie, digitalisering en infrastructuur. Daarmee zijn we letterlijk een startmotor voor banen, inkomsten en welvaart voor de BV Nederland. Door het maken van keuzes en het daadkrachtig optreden van lokale, regionale en nationale overheden, kan maximaal gebruik worden gemaakt van de potentie van de Rotterdamse startmotor en helpen wij het verdienvermogen van Nederland vooruit.”

(tekst gaat onder de video verder)

 

Droog massagoed

De overslag van droog massagoed in 2020 (63,8 miljoen ton) daalde fors ten opzichte van 2019 (74,5 miljoen ton). De aanvoer van ijzererts en cokeskolen verminderde vooral door de sterk gedaalde Duitse staalproductie. Ook de overslag van energiekolen liet een daling zien ten opzichte van 2019.

Het aandeel in de door de pandemie al gedaalde stroomproductie nam verder af door sterke concurrentie van zon, gas en een recordproductie wind. Ook lag een kolengestookte centrale op de Maasvlakte stil. Een uitschieter was de toegenomen overslag van biomassa dat extra verbruikt werd in de Amer9-centrale in Geertruidenberg.

Nat massagoed

De overslag van nat massagoed bedroeg 192,0 miljoen ton (2019: 211,2 miljoen ton). De daling van de overslag van ruwe olie werd veroorzaakt door geringere vraag naar olieproducten. Zo zakte de vraag naar kerosine in omdat er vanwege corona nauwelijks gevlogen werd. Raffinaderijen hebben de afgenomen vraag opgevangen door minder te produceren en de bezettingsgraad te verlagen.

Bij olieproducten werd de daling vooral veroorzaakt door minder overslag van stookolie en gasolie/diesel. Door strengere internationale uitstootregels is er fors minder vraag naar hoogzwavelige stookolie.

Een lichtpuntje betrof de toegenomen overslag van overig nat massagoed. Binnen deze groep deed de overslag van biobrandstoffen het erg goed, vooral biodiesel. De hubfunctie die Rotterdam in dit product heeft, werd hierdoor versterkt.

Containers en breakbulk

Vanwege de pandemie vertoonde de containeroverslag in 2020 een grillig verloop. In eerste instantie was de impact groot door de lockdown in China. Nadat het virus zich verder verspreidde over Europa en de rest van de wereld, liep de vraag naar goederen sterk terug. Ook werden veel containerdiensten stilgelegd.

Sinds de zomer trad echter een sterk herstel van volumes op, omdat consumenten hun geld vooral uitgaven aan fysieke goederen in plaats van aan diensten. De overslagvolumes in de tweede helft van 2020 waren daardoor hoger dan in 2019 (76,4 miljoen ton versus 75,7 miljoen ton).

Ook roro liet een grillig verloop zien. Na een forse dip in het tweede en begin derde kwartaal wegens Covid-19 begon in september een sterke groeispurt. Veel bedrijven hebben toen voorraden ingeslagen om een verstoring van de supply chain als gevolg van Brexit voor te zijn.

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -