- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsSamen waterplanten te lijf

Samen waterplanten te lijf

- Advertentie -

Delen

De enorme groei van waterplanten in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren wordt aangepakt. Dat is het voorstel van een tijdelijk werkgroep bestaande uit Coöperatie Gastvrije Randmeren, het Watersportverbond, Sportvisserij Nederland, de Platform Waterrecreatie/de Toerzeilers, Hiswa vereniging en de provincie Noord-Holland. Ook de provincies Flevoland en Gelderland, gemeenten en private waterrecreatiepartijen uit het zuidelijk IJsselmeergebied steunen dat.

Het probleem speelt elk jaar weer. Nu zijn de betrokken partijen de overlast voor, zo is de bedoeling. De aanpak voor 2018 bestaat uit het maaien van de waterplanten in het Markermeer en het IJmeer (400 à 500 hectare) en het uitbreiden van het maaien in het Randmeer naar ongeveer 600 hectare. Ook wordt een app voor waterrecreanten ontwikkeld waar ze actuele informatie kunnen vinden over locaties met veel waterplanten. De regio vraagt het Rijk om aanvullende maatregelen, zoals extra recreatiebetonning en het uitdiepen van recreatievaargeulen en vaarroutes.

 

Bereikbaar, bevaarbaar en bevisbaar

De provincie Noord-Holland en een vijftal waterrecreatie-partners hebben de krachten gebundeld en dit aanbod uitgewerkt om het IJsselmeergebied bereikbaar, bevaarbaar en bevisbaar te houden. Ook gemeenten en private partijen steunen het voorstel.

De regio is bereid hier de komende vijf jaar 1,25 miljoen euro extra in te investeren, op voorwaarde dat het Rijk ook bijdraagt aan het oplossen van de problemen. Gedeputeerde Cees Loggen (Water): “Met de bereidheid van zoveel regionale overheden en partijen om dit lastige waterplantenprobleem samen aan te pakken, kunnen we de overlast voor waterrecreanten verminderen, de economische schade beperken en de positie van jachthavens en daaraan verbonden bedrijven verbeteren.”

 

Hoofdvaargeul

De waterrecreatie in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren heeft grote overlast van de aanhoudende groei van vooral fonteinkruid. Het vaargebied wordt beperkt doordat grote gebieden onbevaarbaar zijn en jachthavens zijn minder goed bereikbaar.

De pleziervaart wijkt noodgedwongen uit naar de hoofdvaargeul voor de beroepsvaart, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Ook de hulpdiensten hebben bij reddingsacties veel hinder van de waterplanten. Daardoor is de veiligheid op het water niet goed gewaarborgd.

 

Blijvende oplossing

De regio vraagt het Rijk, als beheerder van deze wateren, om ook bij te dragen. Dit door de komende vijf jaar extra recreatie-betonning in het gebied aan te brengen, enkele recreatievaargeulen te creëren en de handleiding voor het maaien van waterplanten te versoepelen, zodat er meer en vaker gemaaid kan worden.

Voor een blijvende oplossing van de waterplantenoverlast zijn meer structurele maatregelen nodig. Daarom wordt ook aan het Rijk gevraagd om (op termijn) de belangrijkste vaarroutes voor de waterrecreatie en de hulpdiensten op het IJmeer, Markermeer en de Randmeren te verdiepen.

foto: provincie Noord-Holland

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -