Rederij Eureka gedupeerd door bestemmingsplan

0

Rederij Eureka in Deventer dreigt haar ligplaatsen aan de steigers aan de Worp te verliezen in het kader van het bestemmingsplan Ruimte voor de Rivier. Directeur-eigenaar Hans Teerlink van rederij Eureka – met vier grote passagiersschepen – is in een gevecht met de gemeente gewikkeld om te voorkomen dat zijn bedrijf zwaar gedupeerd wordt.

Hans Teerlink op de boulevard langs de IJssel in Deventer, met achter hem het kantoor van rederij Eureka. 

De zaak speelt al sinds april 2008. Teerlink zegt in een persbericht van afgelopen vrijdag dat hij ‘vele brieven heeft geschreven aan het college van B&W’. “Hierop is nimmer een inhoudelijke reactie gevolgd. Aan verzoeken om een gesprek met de betrokken wethouders is nimmer gehoor gegeven. Gesprekken op ambtelijk niveau leiden niet tot oplossingen.”
Het alternatief Pothoofdkade is volgens de rederij niet geschikt voor het in- en ontschepen van passagiers op de schepen van de rederij.
“Rederij Eureka maakt al langer dan 50 jaar gebruik van de huidige voorzieningen aan De Worp en zou nu moeten verdwijnen, zonder dat duidelijk is waar naar toe. Enige argumentatie voor het standpunt van de gemeente ontbreekt. Nautisch bezien en ook met het oog op de veiligheid bestaan van de zijde van Rijkswaterstaat geen bezwaren tegen continuering en het vergunnen van de huidige situatie. Ook binnen het project Ruimte voor de Rivier lijkt het voortbestaan van de huidige situatie dan wel een alternatief even verderop aan De Worp technisch zeer wel realiseerbaar.”

Hoewel de gemeenteraad erkent dat Rederij Eureka rechten heeft waar rekening mee gehouden dient te worden, wordt daar verder geen invulling aan gegeven. “Verder blijkt dat de gemeente terug moet komen op eerdere argumenten voor haar standpunt. Zo is de ligplaats van de rederij helemaal geen probleem voor Rijkswaterstaat en kan de huidige ligplaats van de rederij aan De Worp voor zover dat nog nodig zou zijn gelegaliseerd worden. Wat overblijft, is de kennelijk ineens opgekomen wens van een onbelemmerd uitzicht tussen de beide IJsseloevers, waarvoor het belang van Rederij Eureka zou moeten wijken. Daarbij wordt nu ineens het argument van het sinds 1986 beschermde stadsgezicht aangedragen. Heel bijzonder, want de Worp inclusief de toen al aanwezige Rederij Eureka maakt daar van het begin af aan deel van uit. Dat geldt ook voor het bestemmingsplan in 1996. De gemeente suggereert ten onrechte dat er met Rederij Eureka overeenstemming bestaat over de door de gemeente geboden alternatieven. Er is echter helemaal geen overeenstemming en dat mag dan ook niet zo aan de raad gepresenteerd worden!”
Volgens Teerlink zijn de door de gemeente genoemde alternatieve locaties zodanig inferieur aan de huidige locatie dat deze voor Rederij Eureka geen serieus alternatief zijn. “Medegebruik van de Pothoofdkade is geen optie bij gebreke van een ponton. Met één hotelschip is de afmeercapaciteit bovendien volledig benut.”

Teerlink roept de raad van Deventer op om het bestemmingsplan op dit punt niet vast te stellen en juist in het uiteindelijk vast te stellen plan de ligplaats positief te bestemmen, althans te voorzien in een iets verderop aan de Worp gelegen alternatief aan de noordzijde van de waterkom. Dit is veruit de minst kostbare optie. Alle andere varianten zijn als gezegd geen optie voor de bedrijfsvoering van Rederij Eureka waardoor ik ook niet zeker weet of ik deze standplaats aan kan houden, wat een verlies zou betekenen voor Deventer. Verder zijn de voorstellen ook onnodig kostbaar voor de gemeente en blijven noodzaken tot geldelijke compensatie van rederij Eureka.”

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.