- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsProvinciale Staten akkoord met uitbouw haven Moerdijk; gemeenteraad beslist vandaag

Provinciale Staten akkoord met uitbouw haven Moerdijk; gemeenteraad beslist vandaag

- Advertentie -

Delen

Provinciale Staten van Brbant staan achter de uitbouw van Havenschap Moerdijk. Ze hebben in meerderheid ingestemd met de Havenstrategie Moerdijk. De fracties van VVD, CDA (met uitzonderling van 1 lid), SP, PvdA (met uitzondering van 1 lid) en D66 stemden voor en de fracties van PVV, GL, PvdD en OSN stemden tegen. Daarmee geeft de Provincie groen licht voor de ontwikkeling van Moerdijk tot een industriële en logistieke hotspot. Vandaag besluit de gemeenteraad van Moerdijk over de Havenstrategie.

Impuls
De gemeente Moerdijk, het Havenschap Moerdijk en de provincie Noord-Brabant willen Moerdijk voor 2030 ontwikkelen tot ‘het belangrijkste haven- en industriecomplex binnen de Vlaams-Nederlandse Delta op het gebied van duurzame logistiek, chemie en procesindustrie’. Deze groei moet een belangrijke impuls geven aan de economie en werkgelegenheid in West-Brabant.
Onderdeel van de strategie is een maatregelenpakket om te investeren in het aantrekkelijk houden van de regio. Inwoners van de kern Moerdijk krijgen bijvoorbeeld een waarborgregeling die hen meer zekerheid moet bieden om te kunnen blijven wonen in Moerdijk. De provincie stelt daarvoor een lening van 10 miljoen euro beschikbaar aan de gemeente Moerdijk. Daarnaast staat de provincie voor 12,5 miljoen euro garant voor het eventueel aantrekken van tijdelijke extra financiering. Het Havenschap zal in 2030 de kosten van de regeling overnemen.

Logistiek Park Moerdijk
Voor de Havenstrategie is de komst van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in de gemeente Moerdijk, Logistiek Park Moerdijk (LPM), cruciaal. LPM moet een belangrijke rol gaan spelen bij de verwerking van producten die rechtstreek of via de havens van Rotterdam en Antwerpen worden verscheept. LPM is nauw verbonden met de havenstrategie, maar de plannen voor het logistieke park doorlopen een aparte procedure.
Provinciale Staten stellen naar verwachting einddit jaar het inpassingsplan en exploitatieplan voor LPM vast. Op dit moment liggen de ontwerpplannen ter inzage en kunnen belanghebbenden tot en met 23 juli hun zienswijze indienen.
Belangrijk discussiepunt tijdens het debat bleek het feit dat er grote onderlinge samenhang bestaat tussen de havenstrategie en LPM, terwijl Provinciale Staten niet nu, maar in december  besluiten over de definitieve inrichting van LPM.

Balans
Uitgangspunt van de strategie is de balans tussen economische belangen, duurzaamheid en een veilige en leefbare regio. In de discussie in de Staten plaatsten sommige fracties kanttekeningen bij de invloed van de ontwikkelingen op de leefbaarheid van de kern Moerdijk. Daarnaast waren de financiële risico’s onderwerp van gesprek.

Roode Vaart
Wat met Rode Vaart geurt is nog niet vastgelegd. Provinciale Staten nam een amendement aan om de strategische reservering van de Roode Vaart uit de havenstrategie te halen. De Roode Vaart was in het voorstel als strategische reserve opgenomen voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Moerdijk. Verwacht wordt dat met de groei van het Havenschap de ontwikkeling van de Roode Vaart op termijn nodig is. De discussie hierover willen Provinciale Staten pas voeren als het zo ver is.

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -