Overslag Rotterdam terug op niveau

0

In de eerste helft van 2010 is in de Rotterdamse haven 213 miljoen ton overgeslagen. Dat is 14,8 procent meer dan in de eerste helft van 2009. De overslag ligt nu weer op het niveau van vóór de crisis.

De afvoer steeg met 15 procent tot 62 miljoen ton, de aanvoer met 14,7 procent tot 150 miljoen ton. De overslag van massagoed nam 14,3 procent toe tot 146 miljoen ton. Het stukgoed kwam 15,7 procent hoger uit, op 66 miljoen ton.

De containeroverslag groeide met 18 procent. (foto MGR)

De overslag van agribulk en kolen liep met respectievelijk 20 en 1 procent terug. Alle ander goederensoorten noteerden zwarte cijfers: ertsen en schroot (+150 procent), overig droog massagoed (+36), ruwe olie (+3), minerale olieproducten (+8), overig nat massagoed (+7), roll on/roll off (+2), overig stukgoed (+21) en containers (+18). In aantallen kwam de containeroverslag uit op 5,4 miljoen TEU.

Havenbedrijf: overslag kan groeien naar 575 tot 740 miljoen ton in 2030

Meer winst

Het resultaat van het Havenbedrijf Rotterdam is, vergeleken met 2009, in het eerste halfjaar gestegen met 13 miljoen euro tot 90 miljoen euro. De stijging is vooral een gevolg van de toegenomen opbrengsten. De opbrengsten uit de verhuur van terreinen namen met 10 miljoen toe door nieuwe terreinuitgiften en indexering.
De zeehavengelden stegen met 6 miljoen. Deze stijging is aanzienlijk lager dan de toename van de overslag (15 procent). Dat verschil zit ‘m in de eenmalige crisiskorting op het zeehavengeld van 7 procent.

Havenbedrijf Rotterdam heeft berekend dat de overslag kan toenemen van circa 420 miljoen ton nu tot zo’n 575 à 740 miljoen ton in 2030. Aan de hand van drie verschillende economische scenario’s zijn zogeheten potentieramingen gemaakt voor de overslag van goederen in de komende decennia. Ze vormen de basis van de Havenvisie 2030, die het Havenbedrijf gaat opstellen.
De overslagvolumes verschillen per scenario, maar er zijn een paar algemene trends. In alle scenario’s zijn containers de grootste groeisector. Grondstoffen laten een beperkte groei of zelfs daling zien terwijl halffabrikaten als minerale olieproducten en staal toenemen. Daarnaast hebben ontwikkelingen op energiegebied een grote invloed op de overslagvolumes. Zo stijgt in het meest duurzame scenario de overslag van biomassa en LNG sterk, terwijl de overslag van ruwe olie gaat dalen.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.