- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsNieuw natuuronderzoek nodig voor Logistiek Park Moerdijk

Nieuw natuuronderzoek nodig voor Logistiek Park Moerdijk

- Advertentie -

Delen

Provinciale Staten van Noord-Brabant krijgen een half jaar de tijd om een nieuwe ‘passende beoordeling’ te maken voor de aanleg van Logistiek Park Moerdijk. Als daaruit blijkt dat het plan de natuur van zes Natura 2000-gebieden aantast, zullen Provinciale Staten daarnaast een zogenoemde ADC-toets moeten uitvoeren. Dat staat in een tussenuitspraak van de Raad van State van 13 november 2019, die past in de huidige discussie over stikstof.

Het inpassingsplan maakt een groot logistiek bedrijventerrein van ruim 140 hectare mogelijk in Moerdijk. Provincie Noord-Brabant wil daarmee de economische structuur van West-Brabant versterken.

Stikstof

Er was geprotesteerd door Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk en Vereniging Milieuwerkgroep Moerdijk. De centrale vraag die zij aan de orde stelden is of de passende beoordeling, die de ecologische onderbouwing van het plan vormt, voldoet aan de natuurwetgeving. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft dit beoordeeld door de passende beoordeling te toetsen aan de criteria uit de PAS-uitspraak van 29 mei 2019. De conclusie is dat de passende beoordeling niet helemaal voldoet.

Het gaat dan vooral om ontwikkelingen en maatregelen die in de passende beoordeling worden genoemd die in de toekomst een positieve invloed kunnen hebben op de omvang en de gevolgen van de stikstofneerslag in de Natura 2000-gebieden. Maar omdat het effect daarvan onzeker is, mogen ze niet worden meegerekend. Uit de PAS-uitspraak, die de afgelopen maanden voor heel Nederland zoveel stof deed opwaaien, volgt namelijk dat “vooraf duidelijk moet zijn dat ontwikkelingen en geplande maatregelen ook daadwerkelijk resultaat hebben”, aldus de Raad van State.

ADC-toets

Provinciale Staten hebben op de zitting aangegeven dat zij een half jaar extra tijd nodig hebben om een nieuwe passende beoordeling te maken. Als daaruit blijkt dat dat de Natura 2000-gebieden schade kunnen ondervinden van Logistiek Park Moerdijk, wil de provincie ook een zogenoemde ADC-toets uitvoeren. Met deze toets zullen zij dan moeten moet aantonen dat voor het Logistiek Park Moerdijk geen alternatieven (A) zijn die minder schadelijk zijn voor de natuur, er dwingende redenen (D) van ‘openbaar belang’ zijn die maken dat het park er moet komen, en dat de aantasting van de natuur wordt gecompenseerd (C).

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -