- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsMinister opent loket voor experimenten met smart shipping

Minister opent loket voor experimenten met smart shipping

- Advertentie -

Delen

In smart shipping heeft Nederland kansen om koploper te worden. Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen maandagavond 15 januari bij het Jaardiner van de Rotterdamse (haven)ondernemersvereniging Deltalinqs. Ze vertelde dat Rijkswaterstaat ruimte en steun wil geven aan innovatieve initiatieven.

Daarvoor heeft ze een meldpunt in het leven geroepen: binnenvaartondernemers, onderzoekers en bedrijven kunnen hun experiment aanmelden bij [email protected]. Daar kunnen ze terecht voor ontheffingen op Nederlandse vaarwegen en in de 12-mijlszone op zee. Bijvoorbeeld voor tests met autonoom varen.

Nederland is altijd pionier geweest in nieuwe maritieme ontwikkelingen, stelde Van Nieuwenhuizen. Ze noemde als voorbeeld Cornelis Drebbel die een duikboot ontwierp waarmee hij in 1620 op de Theems voer en de Engelsen versteld deed staan.

“We moeten blijven pionieren. Met als doel sterk en concurrerend te blijven.” Dat is ook goed voor de Rotterdamse haven, aldus de minister tijdens het door ruim 500 Deltalinqs-leden en andere vertegenwoordigers uit de haven en industrie bezochte diner in de RDM Onderzeebootloods. “We hoeven niet de grootste haven te zijn, maar wel de beste. Dus ook slim en veilig.”

Van Nieuwenhuizen wees erop dat het belang van de Rotterdamse haven wordt onderschreven in het regeerakkoord. Ze noemde onder meer het vestigingsbeleid en de Green Deal voor de scheepvaart.

 

Havens

“Er moet ook een level playing field zijn.” Ze kondigde een herbezinning op het beleid aan om de positie van de Nederlandse haven ten opzichte van buitenlandse concurrenten te herstellen. De Europese Commissie verplicht Nederlandse havens om vennootschapsbelasting te betalen, terwijl andere dat niet hoeven. Bovendien investeren Nederlandse havens in algemene infrastructuur, waar dat in het buitenland door de nationale overheid wordt gefinancierd.

Een oplossing kan zijn dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (een deel van) de infrastructuur in en rond de havens voor zijn rekening neemt.

Van Nieuwenhuizen stipte ook de containercongestie aan waar de binnenvaart onder te lijden heeft. “Met wachttijden die oplopen tot zeventig uur, maak je je als haven niet aantrekkelijk voor verladers. Onder het motto ‘Verleid de verlader’ willen we er juist voor zorgen dat verladers meer gebruik maken van de scheepvaart.”

 

Wonderlijk land

De jaarrede van Deltalinqs-voorzitter Steven Lak stond in het teken van de energietransitie en de gevolgen voor de haven. “Geen toekomst zonder haven, zonder bestaande bedrijven geen toekomst. Die transitie gaat lukken, met de bedrijven die nu in de haven actief zijn.”

Daar moeten ze dan wel de tijd en de ruimte voor krijgen, waarschuwde Lak. “Nederland is een wonderlijk land. Waar een gemeenteraadslid de gemeente kan opleggen te stoppen met ‘die ouwe meuk’.” Hij doelde op motie in de Rotterdamse gemeenteraad die havenwethouder Adriaan Visser verplicht om verlenging van het huurcontract van kolen- en ertsoverslagbedrijf EMO tegen te houden en een plan op te stellen om de kolenoverslag uit de haven te weren. Afgezien van het belang van die goederenstromen voor de haven levert zo’n verbod geen milieuvoordeel; de kolen zouden dan via Antwerpen of Hamburg naar de Duitse afnemers gaan.

“Nederland is een wonderlijk land, waar we de meest moderne kolencentrales willen sluiten, om vervolgens bruinkoolelektriciteit te gaan importeren…”

 

NextLogic

Ook Lak had oog voor de binnenvaart. Hij noemde het congestieprobleem in de containerlogistiek als eerste toen hij terugblikte op de actuele problemen in de haven. Hij hoopt dat NextLogic, dat eind januari van start gaat, soelaas biedt. Van Nieuwehuizen noemde dit door het Havenbedrijf Rotterdam geleide project ook: “Door de uitwisseling van data kan de logistiek beter en slimmer.”

Lak drong verder aan op het in stand houden van de binnenvaartinfrastructuur. “Onder andere de diepgang op de Rijn.”

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -