Minister Kamp: genoeg Nederlandse matrozen beschikbaar

0

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het aantal tewerkstellingsvergunningen in de binnenvaart verder terugdringen. Er hoeft volgens hem geen varend personeel van buiten de Europese Unie te worden aangetrokken, omdat er voldoende kandidaten zijn.

Dat antwoordde de minister gisteren per brief aan Johan de Witte, die Kamp als journalist van deze krant vroeg of hij “een wettelijke formule kon vinden voor het in dienst nemen van buitenlands maritiem-personeel die de vraag naar gekwalificeerde mensen beantwoordt, waarmee de binnenvaart kan voldoen aan de bemanningsregeling en veiligheid? Verdienen Filippijnen, die niet de plaats innemen van prioriteitgenietend personeel, de vereiste papieren bezitten en met hun inzet het transport over water continueren, het om op Nederlandse schepen te kunnen werken?”

De brief waarin Johan de Witte vraagt om een oplossing voor gekwalificeerd personeel van buiten de EU.

De Witte wees erop dat prioriteitgenietend personeel (werkzoekenden uit Nederland of ander EU-landen) nauwelijks geïnteresseerd zijn in “een 14/14 of 7/7 werkdagencyclus met CAO werkuren en aanmerkelijk hogere honorering met niveau vergelijkbare walfuncties…Jongeren die onfortuinlijk in de WW verzeild raken, zijn zeldzaam geschikt om op schepen veilig te functioneren. Kandidaten die leerscholen afleveren zijn in aantal ontoereikend. Er is een groot tekort aan geschoold personeel. De maritieme sector lijkt voor veel jongeren niet aantrekkelijk!”

500.000 werklozen
Kamp legt uit dat het beleid bij tewerkstellingsvergunningen als doel heeft de Nederlandse arbeidsmarkt te beschermen en oneerlijke concurrentie te voorkomen. “In Nederland zijn ruim vijfhonderdduizend mensen werkloos die kunnen werken.” Hij streeft ernaar vacature zo veel mogelijk met binnenlandse arbeidskrachten op te vullen. En waar Nederland aanbod niet beschikbaar is, zijn grote aantallen migranten uit de EU aanwezig op de Nederlandse arbeidsmarkt.”

Uitzendbureaus
Volgens Kamp hoeft er geen probleem te zijn: “In de afgelopen periode is het UWV met verschillende uitzendbureaus in gesprek geweest om een beeld te krijgen van het aanbod van Nederlandse en Europese arbeidskrachten die in de binnenvaart ingezet kunnen worden.”
Diverse uitzendbureaus hebben laten weten dat ze wel degelijk prioriteitgenietend aanbod voor de binnenvaart kunnen aanbieden, stelt de VVD-minister. “ Werkgevers kunnen in hun personeelsbehoefte voorzien door actief uitzendbureaus in te schakelen om hun vacatures te vervullen met Nederlands of Europees aanbod. Het UWV zal werkzoekenden attenderen op banen in de binnenvaart. Zij moeten een passend werkaanbod accepteren. Bij weigering volgt korting op de uitkering.”

Filipijnen
De Witte wees erop dat “werkgevers om aan de bemanningsregeling te voldoen, in zee moeten met zogenaamde varenslieden van verschillende nationaliteiten die in hun vaderland of elders op onduidelijke wijze, schijnvaartijd in hun bemanningsboekje laten stempelen. De praktijk leert dat deze mensen – via asperge plukken – reageren op advertenties of uitzendbureaus aan boord van vrachtschepen en chemicaliëntankers, uit noodzaak worden aangenomen. Opleiding en ervaring worden gesuggereerd, echter in functioneren en veiligheid komen zij schrijnend en gevaarlijk veel kennis tekort.”
Hij voerde in zijn brief een pleidooi voor Filipijnse matrozen, die in elk geval een ter zake doende opleiding hebben; ze “spreken Engels en hebben een oorspronkelijke maritieme affiniteit die noodzakelijk is voor het functioneren aan boord van schepen.” “Minister Kamp, juist voor deze mensen heeft u het geven van tijdelijke werkvergunningen gestopt en verlengt bestaande niet langer, ofwel zeer mondjesmaat zoals blijkt in praktijk. Scheepvaartondernemers vragen u deze afwijzende maatregel te herroepen en de wetgeving zodanig aan te passen, dat deze mensen een werkvergunning kunnen krijgen, waarmee zij hun functies in de scheepvaart langdurig kunnen continueren.”
Maar Kamp voelt daar dus niets voor.

De antwoordbrief van minister Kamp:


 
 

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.