Kantoor Binnenvaart is tegen havengeldtoeslag ‘vuile’ schepen

0

De Kantoor Binnenvaart-bonden CBOB, ONS en RKSB zijn niet blij met de voorziene opslag van 10 procent op het havengeld in Rotterdam voor schepen die nog geen CCR2-motor hebben. De organisaties hebben daar vijf jaar geleden, toen Rotterdam dit besluit nam, al bezwaar tegen gemaakt. Volgens hem zou eerst zou nader onderzoek gedaan moeten worden naar de exacte emissieverschillen tussen nieuwe en oudere motoren. “Daarna zou overwogen kunnen worden om schepen met een zogenaamde CCR2 gecertificeerde motor een passende korting op het havengeld te geven”, stellen ze.

“Een toeslag voor schepen die wellicht wat meer uitstoot hebben, vinden wij bepaald geen stimulans. De investeringskracht van schippers, die steeds weer nieuwe en extra lasten voor hun kiezen krijgen, neemt af. Het mag wel eens een keertje klaar zijn met al die kostenverhogende regelingen”, zegt directeur Erik van Toor van Kantoor Binnenvaart.

Maasvlakte 2
Het voorstel van het Havenbedrijf Rotterdam heeft alles te maken met de aanleg van Maasvlakte 2. Voor de start van een dergelijk groot project moet in Nederland een milieu-effectrapportage worden gemaakt. Uit die MER blijkt dat Rotterdam vergaande maatregelen moet treffen om te zorgen dat de aanleg geen nadelige effecten op het milieu zal hebben. Zo zijn er afspraken gemaakt dat in 2033 in ieder geval 45 procent van het vervoer van en naar de Tweede Maasvlakte per binnenschip moet. Vanaf 2025 zou Rotterdam dan om diezelfde reden alleen schepen met ‘schonere motoren’ toe willen laten in de haven.
Kantoor Binnenvaart vindt het weren van schepen die niet aan de emissie-eisen voldoen een verkeerde maatregel om het beoogde doel te bereiken.

VERS-regeling
Om vergroening van de binnenvaart te stimuleren zijn er regelingen opgenomen in het bestemmingsplan en de Overeenkomst Luchtkwaliteit om schepen die niet aan de CCR2-norm voldoen met ingang van dit jaar 10 procent extra havengeld te laten betalen. De invoering van de heffing is door juridische problemen uitgesteld tot 2012.
Oorspronkelijk zou het geld van de heffing via de VERS-regeling (subsidieregeling voor schonere scheepsdieselmotoren) door ondernemers gebruikt kunnen worden voor het plaatsen van schone motoren. Maar welke ondernemer zet zijn oudere motor aan de kant terwijl hij nog prima in orde is, vraagt Kantoor Binnenvaart zich af. “De toeslag op het havengeld staat immers in geen enkele verhouding tot de investering in een nieuwe motor.”
Bovendien wordt de VERS-regeling eind dit jaar afgeschaft omdat de doelstelling ervan niet gehaald is. Het Havenbedrijf Rotterdam zou het geld van de extra toeslag nu beschikbaar willen stellen aan het EICB, het Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart.
“Volgens het Havenbedrijf kan het EICB van dat geld onderzoeken financieren die leiden tot technieken om de emissie in de binnenvaart verder terug te dringen”, zegt van Toor. “Hieruit blijkt dat het Havenbedrijf serieus meedenkt aan stimuleren van vergroening van de binnenvaart, maar een lastenverhoging voor zogenaamde vuile schepen is een maatregel die de investeringskracht van ondernemers doet afnemen.”

10 procent
“Een opslag van 10 procent betekent voor ondernemers veel geld in een tijd dat het toch al niet makkelijk is en er ook veel andere zaken spelen. Neem de walstroom en de afvalstoffenheffing”, zegt Van Toor. “Formeel moet je die zaken los zien van elkaar, maar de schipper draait er wel voor op. Uiteraard is het prima als de binnenvaart nóg milieuvriendelijker wordt, maar het moet allemaal wel haalbaar, betaalbaar en bovenal zinnig zijn!”
“Eerst willen we weten wat het verschil tussen oudere en nieuwe motoren nou precies is. Ook is de ‘uitstoot’ van de binnenvaart in het Rotterdamse havengebied op andere manieren verder terug te brengen. We denken bijvoorbeeld aan betere afspraken over laden en lossen om onnodig wachten en heen en weer varen te voorkomen. Kortom, afspraken met de haven om efficiënter en brandstofbesparend te ondernemen zouden een win-winsituatie kunnen opleveren.”

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.