Inzet van Coördinatiecentrum is 20 procent hogere vrachttarieven [INGEZONDEN]

0

Binnenvaartondernemer Maurits Langendam start op 1 juli met het Coördinatie Centrum Binnenvaart (CCBinnenvaart). Het doel is de positie van schippers te verbeteren en de tarieven minimaal naar een kostendekkend niveau te tillen. Hij legt uit wat de opzet van het CCBinnenvaart is.

Na lange tijd van voorbereiding en nadenken heb ik de stap genomen om niet langer af te wachten en het gewoon ‘te doen’. We varen vrijwel allemaal voor een niet kostendekkend tarief en het wordt tijd dat het tij gaat keren zodat we een fatsoenlijke exploitatie kunnen realiseren.
Diverse personen hebben hun nek uitgestoken, echter tot op heden zonder resultaat. Het niet slagen van deze initiatieven had voornamelijk te maken met een tekort aan draagvlak. In veel gevallen moest men zijn of haar bevrachter loslaten, wat onzekerheid geeft indien het initiatief niet zou slagen.

Laten we eerlijk zijn: slechter dan nu kan het vrijwel niet worden. De meesten van ons varen met de hoop naar de toekomst en hopen op betere tijden. Ik denk dat deze betere tijden nog ver weg zijn en moet er een manier bedacht worden om toch tegen kostendekkende tarieven te varen.
Dit is lastig te organiseren met een beroepsgroep die nauwelijks georganiseerd is! Uiteraard heeft dit ook met de wereldwijde crisis te maken; echter vele bedrijven overleven door hun bedrijfsvoering hierop aan te passen. De wereld om ons heen verandert en ook wij zullen ons moeten aanpassen en wellicht een andere werkwijze moeten hanteren. Bedrijven aan de wal produceren veelal minder en ontslaan deels hun personeel. Deze optie is voor ons echter niet mogelijk daar wij altijd voldoende en gekwalificeerd personeel aan boord moeten hebben.

Sommigen zien graag een koude sanering van schepen/schippers die het moeilijk hebben; we moeten ons wel realiseren dat dit geen oplossing is om hogere vrachttarieven te realiseren maar eerder lagere vrachttarieven. Daarnaast is er nog een scenario denkbaar dat de failliete schepen door grote bevrachters opgekocht worden en dan hebben we nog minder in te brengen. De gesaneerde schepen komen tegen een veel lagere investering weer in de vaart en hebben veel lagere vaste kosten.
Er zal ongetwijfeld sprake zijn van een overcapaciteit in de markt, maar er liggen nooit een paar honderd schepen stil. Het is wel zo dat een bevrachter soms nog wel een ander schip beschikbaar heeft wanneer wij een voorstel afslaan – en als hij geen schip beschikbaar heeft belt hij een collega-bevrachter. Deze heren communiceren namelijk wél; het is geen toeval dat meerdere bevrachters lading aanbieden tegen hetzelfde tarief.

Ik ben van mening dat wanneer men georganiseerd werkt, met vele schepen achter één persoon of organisatie, je marktmacht kan bewerkstelligen. Op basis van deze theorieën is het coördinatiecentrum ontstaan.
Een ieder blijft voor zijn eigen bevrachter varen; echter worden de tarieven bemiddeld door het coördinatiecentrum. Dit doet men bij iedere reis. Het coördinatiecentrum wordt de spil in de particuliere binnenvaart met als doel een hoger vrachttarief. Dit werkt uiteraard alleen bij voldoende draagvlak, maar ik kan geen redenen bedenken waarom we dit niet zouden doen of willen.
Het kan niet zo zijn dat we het de ene reis wel doen en de volgende reis niet, gewoon iedere reis en alleen dan is het mogelijk om dit te realiseren. We gaan dus een samenwerking aan.

Om de overcapaciteit ook enigszins te reduceren zal iedere relatie ook een periode aangeven wanneer deze niet vaart. Ik ben ervan uitgegaan dat we vier weken per jaar niet varen; die weken mag de ondernemer zelf invullen. Dit kan bijvoorbeeld een aaneengesloten periode zijn, maar kan ook veertien weekends zijn of 28 zondagen. Men kan in deze periode op vakantie gaan, reparaties uitvoeren of onderhoud aan het schip plegen. Deze vier weken is al bijna een capaciteitsreductie van 10 procent.

De tarieven waarin wij bemiddelen zullen gemiddeld zo’n 20 procent hoger liggen dan op het huidige niveau, uitgaande van een netto daggeld plus onkostenvergoeding voor gasolie en havengelden.
Tot op heden ligt de strijd bij de bevrachters om ons tegen een zo laag mogelijk tarief te laten varen en daar betalen we doorgaans nog 5 procent provisie voor ook. De bevrachter dient op dit moment dus niet de belangen van de schipper, behalve dat zij een ladingpakket kunnen aanbieden.
Het coördinatiecentrum heeft voornamelijk als doel om het onderhandelingsproces te stroomlijnen en een kostendekkend tarief te bewerkstelligen. Wanneer de vrachttarieven omhoog gaan, zal ook de bevrachter daar z’n vruchten van plukken, want 5 procent van € 20.000,- levert meer op dan 5 procent van € 17.400,-.
Bij een vracht van € 17.400,- blijft er voor de schipper € 16.530,- over en bij een vracht van € 20.000,-, waarover 6 procent provisie (5 procent voor de bevrachter en 1 procent voor het coördinatiecentrum) wordt betaald, blijft € 18.800,- over.
In mijn optiek dus een win-win situatie en ik zou niet weten waarom bevrachters zich tegen ons zullen keren.

Het zou goed zijn voor de sector wanneer we weer met (deels) Nederlands personeel kunnen varen en deze mensen kunnen opleiden tot schipper, maar ook voor de communicatie aan boord en de leefgewoontes van deze medewerkers. Het zou goed zijn voor de sector wanneer wij weer in staat zijn om regulier onderhoud aan ons materiaal te plegen. Het zou goed zijn voor de sector wanneer wij wellicht kunnen investeren in schonere motoren. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Het coördinatiecentrum vraagt 1 procent provisie van de vrachtprijs. Het coördinatiecentrum zal in den beginne iedere werkdag bezet zijn van 08.00 uur tot en met 18.00 uur. Wanneer het centrum volledig draait, met ruim voldoende relaties, zal er een continubezetting zijn en willen we nog veel meer doen dan alleen bemiddelen in de vrachttarieven. Het moet zo zijn dat u als schipper/ondernemer ieder moment van de dag kan bellen met een vraag of voor advies. Het kan zijn dat u ergens een duiker nodig heeft of een arts of een motoronderdeel, waarin wij iets voor u kunnen betekenen.
Wij zullen ook niet weglopen voor vrachten die ons aangeboden worden, echter wel tegen een acceptabel tarief. We hebben de intentie om ook te gaan acquireren om nieuwe ladingstromen aan te trekken.
Over gezamenlijke inkoop van gas- en smeerolie zijn inmiddels gesprekken gevoerd. Dat kan ook een aanzienlijke besparing opleveren. Dit kan natuurlijk nog veel verder gaan, maar kan alleen bij voldoende draagkracht.

Om onderbieden te voorkomen moeten we ook een boeteclausule opnemen; anders gaat een andere relatie misschien net onder de prijs zitten. De boeteclausule is vastgesteld op € 2,- per ton over de tonnage van het betreffende schip. Deze boete wordt opgelegd indien men een reis aanneemt buiten het coördinatiecentrum om.
Het coördinatiecentrum is voor alle typen schepen en elk vaargebied, met uitzondering voor de tankvaart. Kortweg omdat er onvoldoende kennis is binnen het coördinatiecentrum om voor de tankvaart in de vrachtprijs te bemiddelen. Wanneer zich mensen melden met een gedegen tankvaartachtergrond, is dit zeker bespreekbaar. Ook voor de huidige bezetting kunnen we versterking gebruiken omdat we nog volop willen uitbreiden en ook zo snel mogelijk naar een continubezetting willen.

Eveneens zullen we ons gaan richten op Algemene Voorwaarden voor de Binnenvaart. Het is tenslotte niet van deze tijd om zonder algemene voorwaarden te werken. Nu komt het bijvoorbeeld voor als wij ergens voor de kant komen om te lossen (of te laden) en de kraan is stuk (of de machinist is ziek), dan heet dat ‘pech’ en wordt het al gauw ons probleem. We hebben geen poot om op te staan omdat we 48 uur los- en laadtijd hebben. Dus een tarief voor 24 uur los-/laadtijd en een tarief voor 48 uur los-/laadtijd. We kennen het allemaal…….sorry schipper!
Er moeten ook op dit gebied duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat er geen verrassingen zijn voor ontvanger en schipper. In de tank- en de containervaart zijn dergelijke zaken goed geregeld en krijgt men een x-bedrag per uur als de afgesproken los- of laadtermijn overschreden wordt.

Met dit systeem heeft u feitelijk een runner in eigen dienst en daarnaast veel bijkomende gemakken, die ook tot financieel voordeel kunnen leiden. Schippers/eigenaren die zich willen aanmelden, krijgen een aanvraagformulier toegestuurd via de mail, dat ze vervolgens ook weer via de mail kunnen retourneren.
Ook voor vragen kunt u ons altijd bellen of mailen. Daarnaast mag u ons ook altijd bezoeken voor kennismaking en een vers bakje koffie om te zien hoe we werken.
Vooralsnog is het een balie met meerdere monitoren die informatie verstrekken over waterstanden, AIS, actueel nieuws, stremmingen en andere gerelateerde informatie.
Achter ons bureau een heel groot wit bord met daarop de West-Europese vaargebieden en havens en heel veel magneetjes met scheepsnamen voor wie wij zaken behartigen.
Het coördinatiecentrum zal per 1 juli aanstaande operationeel zijn onder de naam CCBINNENVAART B.V. (Coördinatie Centrum Binnenvaart)
Wij zullen ons vestigen in Zwijndrecht omdat dit het meest centraal is in binnenvaartland. Vaste nummers zijn in aanvraag, maar mobiel zijn we vrijwel altijd bereikbaar, en anders bellen we u terug.

Doe gewoon mee zodat de groep groot is en we marktinvloed kunnen uitoefenen en daarnaast een serieuze gesprekspartner zijn. Laat zien dat we kunnen samenwerken, georganiseerd zijn en een vuist kunnen maken.

Maurits Langendam
0649 31 16 51
ccbinnenvaart@online.nl

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.