- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsEuropese miljoenen voor Limburgse binnenhavens zijn gunstig voor binnenvaart

Europese miljoenen voor Limburgse binnenhavens zijn gunstig voor binnenvaart

- Advertentie -

Delen

Europa stelt 37,4 miljoen euro beschikbaar voor de doorontwikkeling van drie Limburgse binnenhavens: de Willem Alexanderhaven in Roermond, de haven van Chemelot in Stein en de Beatrixhaven in Maastricht.

De subsidie komt uit het budget van de Connecting Europe Facility (CEF) en is gericht op het steunen van projecten die het vervoersnetwerk binnen de Europese Unie verbeteren. De EU stelde al eerder subsidies beschikbaar. De laatste keer was een jaar terug, toen al 7 miljoen euro voor de verdere ontwikkeling van de Limburgse havens uit Brussel kwam.

Het nieuwe geld is bestemd voor vier projecten, die in totaal 76,3 miljoen euro aan investeringen kosten. Ze moeten binnen vijf jaar gerealiseerd zijn.

Grote stap

“De projecten moeten bijdragen aan hergebruik van grondstoffen en verplaatsen van vervoer van de weg naar de binnenvaart. Daardoor vermindert het aantal vrachtwagens op de weg en daarmee ook de CO2-uitstoot”, staat in een reactie van Provincie Limburg. Daarnaast moeten de projecten zorgen voor een betere verbinding van de binnenhavens met de zeehavens van Antwerpen en Rotterdam. Dat gaat volgens de provincie voor meer economische groei zorgen, meer banen opleveren en het concurrentievermogen voor Nederlandse bedrijven vergroten.

“Dit is een grote stap in de verdere ontwikkeling van onze binnenhavens en de verduurzaming van de transportsector in Limburg”, aldus de Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn (onder andere van Economie). “Het is ook een bevestiging dat de binnenhavens van Limburg een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de circulaire economie binnen Europa.”

De provincie diende de subsidieaanvraag in Brussel namens alle samen­werkende partijen binnen Blue Ports in Limburg in. De eerder ontvangen subsidies waren bestemd voor (haalbaarheids)onderzoeken. Nu gaat het om de daadwerkelijke uitvoering van projecten.

Over water

In de Beatrixhaven van Maastricht laat L’Ortye de eerste watergebonden reststromenterminal van Europa bouwen. Het gaat daarbij om grote hoeveelheden grond- en reststoffen. Het doel is om vloeistofdichte op- en overslagvoorzieningen te realiseren. De ladingstromen zullen over water worden vervoerd. Op de ligplaatsen van de schepen komt walstroom.

Jean L’Ortye, directeur van het bedrijf, vertelt over de plannen: “Op Chemelot is sprake van nieuw beleid. Een paar grote fabrieken daar hebben zich tot doel gesteld om uit ‘oude’ kunststoffen nieuwe kunststof te winnen. Je ziet nu al dat aan recycling gerelateerde bedrijven zich op of rond Chemelot vestigen. Als die tendens zich voortzet, dan gaat er in de naaste toekomst een grote behoefte ontstaan aan op- en overslagvoorzieningen.”

“De verduurzaming moet wel gepaard gaan met transport over water

“Een tweede doelstelling die op Chemelot geformuleerd is, is om over een aantal jaren energieneutraal te werken. De bedrijven willen in plaats van aardgas andere, secundaire brandstoffen inzetten voor energiebehoefte. Er worden tal van initiatieven ontwikkeld om dat straks mogelijk te maken. RWE initieert de bouw van een fabriek op industrieterrein Zevenellen, die huishoudelijk en bedrijfsafval omzet in korrels die als grondstof kunnen dienen om er waterstof van te maken. Een andere fabriek is bezig om op ‘moleculair’ niveau kunststoffen te recyclen.”

Jean L’Ortye verwacht dat de duurzame ontwikkeling om afval te hergebruiken en vervolgens in te zetten als nieuwe grondstof zich zal doorzetten. “Ik teken hierbij wel aan dat de verduurzaming gepaard moet gaan met transport over water en de benodigde op- en overslagactiviteiten. Dat is voor mij de meest duurzame manier.”

“Als bedrijf hebben we nu de kans om door te pakken, omdat we reeds over een strategische locatie in Maastricht kunnen beschikken. Door aan de Klipperweg met behulp van de Europese subsidie de basisvoorzieningen te realiseren in de komende vijf jaar, kunnen we ons volledig richten op die ‘secundaire’ toekomst.”

Stein

Het tweede project is de doorontwikkeling van de haven Stein, die een essentiële rol speelt in de verduurzaming van het cluster. Om de productie te verduurzamen, zijn namelijk hernieuwbare grondstoffen nodig die per schip worden aangevoerd. Ook hier is L’Ortye bij betrokken. “Onze locatie in Stein ligt ten opzichte van Chemelot nog beter dan die in Maastricht. In Stein hebben we nog uitbreidings­mogelijkheden voor loodsen en opslagfaciliteiten in de toekomst. We zitten hier op het spoor: wat wil de klant? En dat realiseren we dan.”

Façade Beton Maastricht, onderdeel van de Duitse Berding Groep, wil in de Beatrixhaven een nieuwe kade bouwen. Daarmee kan het samen met de aangrenzende betonbedrijven 200.000 ton van de weg naar het water verplaatsen.

Willem-Alexanderhaven

Het meeste geld, 23,5 miljoen euro, is bestemd voor de Willem-Alexanderhaven in Roermond. Het gaat hier om een integraal plan, dat hoogwaterbescherming combineert met logistieke kades.

Daarvoor bestond al eerder een plan van de landelijke overheid, maar een aantal bedrijven in de haven lag toen dwars. Zij zouden buiten de boot vallen en niet genoeg beschermd worden.

Daarop verenigden de betrokken bedrijven, waaronder Besix Infra, Kalle en Bekker, Smurfit
Kappa en Sif, zich in Port of Roermond. Samen met Waterschap Limburg, Provincie Limburg en de gemeente werkten ze een eigen voorstel uit.

In dat alternatief zijn wel alle bedrijven verzekerd van een goede bescherming tegen hoogwater. Voor deze oplossing is echter meer geld nodig. Veel meer dan het kabinet wilde uittrekken voor het originele plan.

Economiewethouder Dirk Franssen van Roermond is blij met het extra geld: “Deze subsidie is een cruciale stap om het totale integrale plan voor de Willem-Alexanderhaven te kunnen realiseren. Een geweldige mijlpaal voor de verdere ontwikkeling van de haven en in het belang van alle betrokken bedrijven en partners.”

Waterschap Limburg heeft de leiding in het verdere verloop. Als het plan helemaal klaar is, moet het nog worden voorgelegd aan het kabinet voor de definitieve goedkeuring.

tekst: Noud van der Zee

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -