Digitale marktplaats bestaat al [OPINIE]

0

in opdracht van het Transitiecomité verrichtten prof. dr. ir. Gert van Dijk (hoogleraar Cooperative Entrepreneurship aan Nyenrode), dr. ir. Onno F. van Bekkum en ir. Karel van den Boogaard het onderzoek ‘Marktwerking en Samenwerking in de binnenvaart’. De onderzoekers doen daarin een voorstel voor een elektronische veilingbeurs voor de binnenvaart, een agora. In een open brief reageert Axel Götze-Rohen, directeur van Bargelink, dat zo’n digitale marktplaats al bestaat.

Geachte heer professor van Dijk,
geachte heer dr. van Bekkum,

Met veel interesse heb ik over uw onderzoek omtrent de binnenvaart gelezen. Bijzonder interessant vind ik uw ideeën voor een digitale marktplaats voor de branche. De reden hiervoor: deze marktplaats bestaat al sinds 2001. Namelijk Bargelink.com.
Ik weet niet of ons systeem bij uw onderzoek een rol heeft gespeeld of nader bekeken is. Sinds de start elf jaar geleden is Bargelink.com tot een marktplaats gegroeid die alle spelers in de markt een thuis geeft: verladers, bevrachters en varende ondernemers. Dit zijn tot nu toe 2241 bedrijven uit geheel Europa en 2286 schepen met een totale tonnage van 4,246 miljoen ton. Elke maand worden circa 1700
schepen en tussen de 100.000 en 250.000 ton lading aangeboden.

Bargelink heeft geen marktmeester. Maar een verplichting tot absolute neutraliteit. Iets wat de gebruikers van Bargelink in een enquête het meest op prijs hebben gesteld. Nu vraag ik me wel af hoe de door u bedachte marktplaats dan moet functioneren? Hier heb ik een aantal vragen:

Welke bedrijven moeten zich op deze marktplaats registreren? Alle verladers? Of alleen verladers vanaf een bepalde hoeveelheid lading per jaar? Allee die verladers met contractwerk van A naar B, of ook diegenen met veel spotlading?
En wat te doen met bedrijven die dat niet willen? En hoe zit het met verladers in het buitenland? Zoals Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk……?
En moeten deze bedrijven dan ál hun lading op de markplaats zetten? Of alleen een deel? 10, 25, 50 of x procent? En wat als deze bedrijven slechts bepsalde ladingen via deze marktplaats aanbieden? Moeten die dan een boete betalen?

Dan naar de bevrachters: moeten die zich ook allemaal aanmelden? Of alleen die in Nederland? En die in het buitenland dan? En moeten ze dan al ‘hun’ lading aanbieden op de marktplaats? Moeten deze ladingaanbiedingen dan aan alle aangesloten varende ondernemers worden gedaan? Of mogen de aanbieders ook hun voorkeur bij de samenwerking uiten?

De derde groep zijn de varend ondernemers. Ook hier de gelijke vragen: wie moet zich aansluiten? Alle, alle groter (of kleiner) dan x tonnen laadvermogen? En wat te doen met de particulieren uit Duitsland, Frankrijk en Polen?

De genoemde drie groepen worden volgens uw idee door een onafhankelijk optreden marktmeester beheerd. Hoe moet ik me dat voorstellen? Worden er vooraf vaste regels opgesteld waarmee die marktmeester werkt? En door wie worden deze regels bepaald? Door de politiek, of de (verplicht) aangesloten bedrijven? En door wie wordt de marktmeester in dienst genomen en betaald? En wat moeten de eisen aan deze marktmeester zijn?

Last but not least: wie betaalt deze markplaats en de marktmeester (en verder personeel voor de administratie, en kantoor, en computers, en programmering en, en….)? Wordt bij elke bevrachting een provisie in rekening gebracht? Of moeten de aangesloten bedrijven een vaste maandelijkse bijdrage betalen?
Welke rechtsvorm moet deze marktplaats hebben? Een BV, een NV of een coöperatie? En zijn de aangesloten bedrijven dan ook aandeelhouders?

Ik hoop u met al deze vragen niet lastig te vallen. Maar ik denk toch dat er nog heel wat huiswerk gedaan moet worden. Rest de vraag of deze markplaats het eigenlijke probleem kan verhelpen: de overcapaciteit!

Bij Bargelink.com zijn trouwens de antworden op de vragen al gegeven: Bargelink.com is een vrijwillig systeem, dat kansen verhoogt, meer transparantie brengt en de proceskosten verlaagt. Zonder verplichtingen, maar met groot succes.

Ik ben graag bereid u ons systeem te presenteren en met u in overleg te gaan over de toekomst van de binnenvaart.

Met vriendelijke groeten,

Axel Götze-Rohen,
algemeen directeur Bargelink

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.