Deen Shipping, Pon Power en INEC gaan door met LNG dual fuel

0

Deen Shipping, Pon Power en INEC gaant door met hun LNG dual fuel-project voor de binnenvaart. Ze startten in juli vorig jaar gestart en hebben de eerste activiteit dit jaar afgerond. Op basis van de resultaten hebben de partners en besloten het project verder te vervolgen.

In 2005 stelde het ministerie van Verkeer en Waterstaat een budget van 10 miljoen euro ter beschikking om de positie van de Nederlandse binnenvaartsector te versterken. In 2008 werd het Innovatieprogramma voor de binnenvaart ter waarde van 5,5 miljoen euro gelanceerd. Onderdeel daarvan is de Tijdelijke subsidieregeling innovatie binnenvaart waarmee innovatie in de binnenvaartsector gestimuleerd wordt. Die regeling ondersteunt innovatieve projecten die onder meer als doel hebben de uitstoot van schadelijke stoffen en brandstofverbruik te verminderen.

Aardgas en diesel
Een van de omvangrijkste projecten die van deze regeling gebruik maakt, is het LNG Dual fuel project van Deen Shipping, Pon Power en INEC. De opzet daarvan is brede ervaring op te doen met het gebruik van LNG als brandstof voor binnenvaartschepen. Daarbij is gekozen voor een dual fuel-constructie voor de voortstuwing van het schip. Bij een dual fuel-oplossing wordt aardgas gebruikt als hoofdbrandstof en diesel als ontstekingsbrandstof.
De verwachting is dat het gebruik van LNG op korte termijn zal zorgen voor gunstiger emissiewaarden voor NOx en PM bij gelijkblijvend rendement van de motor. Op langere termijn zal het gebruik van LNG een bijdrage leveren aan een CO2-neutrale oplossing.

MTS Argonon
Deen en Pon Power hebben in het eerste kwartaal van 2010 deel 1 van het LNG Dual fuel-project afgerond. In de voorgaande maanden hebben ze met name gewerkt aan het ontwikkelen van de dual fuel-constructie aan boord van de nieuw te bouwen type C-tanker Argonon met Caterpillar hoofdmotoren.
De ontworpen dual fuel applicatie is gebouwd en in de testfaciliteiten van Pon Power in Papendrecht nader beproefd. Tijdens deze testperiode hebben de partners ervaring opgedaan met het gebruik van de applicatie in een dynamische toepassing, de mogelijke gas/diesel-verhoudingen en zijn de eerste emissiemetingen verricht. De resultaten van deze tests zijn zodanig dat de partners besloten hebben door te gaan met de vervolgactiviteiten in het dual fuel project.

Minder uitstoot
In de komende maanden werken ze verder aan de dual fuel-installatie aan boord en zullen ze nader afstemmen met de Inspectie Verkeer en Waterstaat en klassebureaus. Dat moet ertoe leiden dat de Caterpillar dual fuel-motoren eind dit jaar daadwerkelijk ingebouwd zullen worden aan boord van de Argonon. Het schip zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2011 worden opgeleverd en aansluitend gaan varen voor VT, die het dual fuel-initiatief van harte ondersteunt.
De partners zullen de dual fuel-techniek de komende twee jaar verder blijven ontwikkelen en testen. Een belangrijke toets daarbij is of de gewenste reductie in emissies daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Daarnaast kijken ze in welke mate LNG dual fuel zorgt voor verlaging van de totale exploitatiekosten van het schip.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.