Controle op antifoulings

0

De Inspectie Leefomgeving en Transport en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  voeren de komende maanden controles uit bij fabrikanten, importeurs en verkopers van antifoulings.

Gebruik van niet toegelaten aangroeiwerende verfsystemen voor schepen en verkeerd gebruik van antifoulings kan schadelijk zijn voor mens en milieu. Antifouling voor professioneel gebruik is niet geschikt voor de consument.

 

Boete of dwangsom

Scheepseigenaren gebruiken antifouling om aangroei door (micro-)organismen te voorkomen. Dat scheelt ook in het brandstofgebruik. De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert of de antifouling die wordt aangeboden, is toegestaan door het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Daarnaast bekijkt de ILT of de distributeurs en importeurs de antifouling op de juiste wijze op de markt brengen en of ze voldoen aan de verplichte informatie op de etiketten.

Inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  zijn met name gericht of het verkoopverbod van professionele middelen aan particulieren wordt nageleefd. Een controle op de administratieve verplichtingen is ook onderdeel van de NVWA-inspecties.

De ILT en NVWA kunnen bij het vaststellen van overtredingen van de Biocidenverordening optreden via een waarschuwing, een dwangsom of een bestuurlijke boete. De hoogte van een boete varieert van 500 tot 3000 euro.

 

Voor zoet of zout water

Bij antifouling wordt onderscheid gemaakt in gebruik voor zout en zoet water en professioneel en niet-professioneel gebruik. Coatings voor professioneel gebruik zijn niet toegestaan voor verkoop aan particulieren.

De meeste producten zijn toegelaten voor schepen die beroepsmatig worden gebruikt en in zout water varen. Bij deze producten is het uitgangspunt dat de schepen veel in bedrijf zijn en niet stilliggen in zoet water, zoals bij watersport en pleziervaart vaak het geval is. Onjuist gebruik van antifouling kan dan meer lokale milieubelasting opleveren. Dit komt door het uitlogen van de werkzame stoffen, zoals koper. Daarnaast zijn, ter voorkoming van gezondheidsschade, persoonlijke beschermingsmiddelen nodig voor het aanbrengen van producten voor professioneel gebruik.

Op de site van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) staat informatie of een middel is toegelaten of dat de toelating inmiddels weer is vervallen of ingetrokken. In november 2014 zijn de toelatingen van een aantal antifoulings vervallen. Die mogen niet meer worden verkocht en gebruikt.

 

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.