- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsContainers beperken coronaschade voor Antwerpen

Containers beperken coronaschade voor Antwerpen

- Advertentie -

Delen

De totale goederenoverslag in Antwerpen was vorig jaar 231 miljoen ton. Dat is een daling van 3,1 procent ten opzichte van 2019. Dankzij de sterke containeroverslag, die een nieuw record noteerde, wist de haven de door corona terugvallende overslag te beperken.

“Ten opzichte van de meeste andere havens in de Hamburg-Le Havre range hield de haven ondanks het coronajaar en andere handelsperikelen zeer goed stand”, aldus Port of Antwerp. “De investering in pioniersprojecten in het kader van energietransitie, digitalisatie en mobiliteit hebben bovendien sterke fundamenten gelegd voor een duurzame toekomst.”

Nieuw containerrecord

Al jaren breekt de containeroverslag in de haven van Antwerpen records en dat was zelfs in 2020 het geval. Dat zag er eerst niet naar uit met de terugval en geschrapte afvaarten door corona , maar vanaf juli stegen de volumes alsnog. Daardoor werd in 2020 voor het eerst de mijlpaal van 12 miljoen TEU overschreden, een groei van 1,3 procent ten opzichte van 2019.

Zowel corona als toenemend protectionisme door handelsperikelen op het wereldtoneel hadden wel een duidelijk negatief effect op de breakbulk, wat bij dit segment resulteert in een daling van de overslag met 16,3 procent. Vooral bij staal, de belangrijkste goederengroep, was dat merkbaar. Ook de autosector leed onder de coronacrisis en de totale roro-overslag liep daardoor terug met 9,4 procent.

Minder vraag naar erts en kolen

Terwijl de overslag van kolen in het eerste kwartaal nog groeide, kwam die nadien tot stilstand. Ook meststoffen, ertsen, zand en grind verloren terrein in 2020. Schroot hield nog net stand.

Dit resulteerde in een daling van de droge bulkoverslag van 17 procent. “Deze terugval is te verklaren door het groeiende aanbod aan groene energie en door een verminderde vraag naar kolen en ertsen vanuit de staalsector”, aldus Port of Antwerp bij de bekendmaking van de cijfers.

Vloeibaar massagoed daalde in totaal met 4,2 procent. De overslag van ruwe olie daalde maar liefst met 60 procent. Dat kwam door verminderde raffinage-activiteiten. De overslag van oliederivaten herstelde zich en groeide met 3,4 procent, ondanks de aan het begin verminderde vraag. Dat kwam door de coronacrisis en de sterk gedaalde olieprijs. Ook chemicaliën kenden een verminderde vraag en daardoor een daling van 8,9 procent.

Voortrekkersrol

De haven toonde in 2020 dat ze ook in moeilijke tijden veerkrachtig is, concludeert Port of Antwerp. “Ondanks de crisis werden met verschillende pioniersprojecten stappen gezet naar groenere energie, digitalisatie en mobiliteit. Het ondernemingsplan voor het komende jaar bouwt verder op het ondernemingsplan 2018-2020 met als strategische prioriteiten duurzame groei, doelgerichte transitie en veerkracht.”

Port of Antwerp wil een voortrekkersrol blijven spelen in de toekomstgerichte ontwikkeling van de haven, “om op lange termijn die wereldhaven te worden die economie, mens en klimaat verzoent”.

Storm

“We zijn in 2020 in een storm terecht gekomen, maar we zijn recht gebleven”, zegt Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp. “De haven noteert zelfs opnieuw een record in de containeroverslag. Hierdoor konden we de schade door het verlies in de andere segmenten beperken en kunnen we betere cijfers voorleggen dan andere havens.  Dat bevestigt nog maar eens het belang van het containersegment en de noodzaak voor uitbreiding van de capaciteit.”

Ook 2021 zal onvoorspelbaar zijn, verwacht hij. “Maar we staan wel sterker dan voordien. Ondanks de crisis hebben we in 2020 meer dan ooit de blik op de toekomst gericht, op het gebied van energietransitie, mobiliteit en digitalisatie. Ik ben ervan overtuigd dat onze ambitieuze projecten, zoals het CO2-reductie project Antwerp@C, de waterstofcoalitie, het digitale versleutelen van containers met het project Certified Pickup en de nieuwe inrichting van NextGen District op de oude Opelsite binnen nu en tien jaar echt grote game changers zullen zijn.“

Veerkracht

Volgens havenschepen Annick De Ridder zal 2020 de boeken ingaan “als een ongezien jaar van uitersten, maar ook als een jaar van uitzonderlijke weerbaarheid. De haven heeft haar veerkracht getoond en dankzij de expertise en het engagement van onze duizenden medewerkers hebben we ervoor kunnen zorgen dat de haven 100 procent operationeel is gebleven. Nogmaals mijn uitdrukkelijke dank daarvoor.”

“Met tal van innovatieve projecten hebben we onze pioniersrol opnieuw bevestigd. In 2021 gaan we verder op dat elan met onze ingediende relanceprojecten zoals het pijpleidingnetwerk dat een sleutel kan zijn in de energietransitie, en aandacht voor het spoor. Kortom, we leggen de nadruk op veerkracht, transitie en duurzame groei. Door samen met onze partners onze voortrekkersrol op te nemen, bevestigen en bestendigen we onze positie als wereldhaven.“

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -