- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsContaineroverslag blijft groeien in Rotterdam

Containeroverslag blijft groeien in Rotterdam

- Advertentie -

Delen

In Rotterdam blijft de overslag van containers groeien. In de eerste negen maanden van dit jaar steeg het aantal TEU’s 10,2 miljoen in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Dat betekent een stijging van 10,1 procent. De totale overslag in de Rotterdamse haven nam met 2 procent toe.

Naast containers droegen vooral agribulk en breakbulk bij aan deze groei. Bij nat massagoed, zoals minerale olieproducten, was sprake van een afname. In totaal werd tot en met september 351,5 miljoen ton overgeslagen.

“Mede dankzij de 10 procent groei van de containeroverslag was het een mooi kwartaal voor onze havencijfers,” zegt CEO Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam. “Daar staat minder overslag in diverse andere sectoren tegenover. Zo daalde de kolenoverslag ten opzicht van vorig jaar door de sluiting van twee kolencentrales in Rotterdam en toename van duurzame energieproductie. Ook blijft de overslag van stookolie achter bij vorig jaar.”

 

Marktaandeel

In gewicht gemeten groeide de overslag van containers nog sterker: met 11,7 procent. Dat komt doordat de overslag van volle containers sterker toeneemt dan die van lege containers. In totaal werd 10,2 miljoen TEU overgeslagen, goed voor 105,9 miljoen ton.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017 was er sprake van 3,1 procent groei. Daarmee nam de groei nog verder toe ten opzichte van het recordniveau in het tweede kwartaal. Het marktaandeel van Rotterdam in de Hamburg – Le Havre range zal daardoor naar verwachting op z’n minst stabiel blijven op het hoogste niveau sinds 2001 (30,9 procent in TEU).

De toename van de overslag van containers heeft meerdere oorzaken, aldus Havenbedrijf Rotterdam. Een autonome groei van volumes in Europa wordt gecombineerd met marktaandeelwinst door een gunstige positie van Rotterdam in de nieuwe vaarschema’s van de grote allianties en toename van de productiviteit en overslag van de terminals op Maasvlakte 2. Ook is Rotterdam aantrekkelijker geworden voor transhipment als gevolg van de schaalvergroting van schepen en feeder-mogelijkheden naar/vanuit andere Europese havens.

 

Energietransitie

De verwachting blijft dat de overslag over heel 2017 1 tot 2 procent groeit ten opzichte van 2016. Castelein: “De uitdagingen voor de lange termijn, zoals de energietransitie, lijken gezien het recente regeerakkoord van het nieuwe kabinet meer aandacht te krijgen en kunnen op deelmarkten ingrijpende gevolgen hebben. Wij zijn blij met die ambitie van het nieuwe kabinet, die naar wij hopen zal leiden tot juiste regelgeving en financieringsmogelijkheden om ondernemingen te ondersteunen bij de transitie.”

 

Minder stookolie

De overslag van nat massagoed is gedaald met 4,2 procent tot 161,5 miljoen ton. Hoewel er door hogere productie in de raffinage 3,5 procent meer ruwe olie werd overgeslagen, was er een verdere afname van minerale olieproducten.

Dat is vooral veroorzaakt door een afname van de aan- en afvoer van stookolie. Rusland is het belangrijkste herkomstland van stookolie. Verhoging van de exportbelasting in Rusland leidde tot lagere productie en hiermee minder export. De overslag van LNG bleef min of meer op niveau met 1,3 miljoen ton (3 procent minder dan een jaar eerder).

 

Meer granen en veevoeders

De overslag van droog massagoed steeg met 1,4 procent tot 61,1 miljoen ton. Er was een sterke toename van 14,7 procent (tot 8,8 miljoen ton) in de overslag van agribulk (granen/veevoeders) ten opzichte van een jaar eerder, voornamelijk voor de toename van productie van biobrandstoffen door de herstart van een productiefaciliteit voor deze brandstoffen.

De overslag van ijzererts en schroot nam licht toe (0,7 procent tot 23,4 miljoen ton) door een toename van de export van schroot. De overslag van kolen daalde met 2,6 procent, onder meer door de sluiting van twee kolencentrales op de Maasvlakte.

 

Breakbulk

Het roll on/roll off-volume groeide ten opzicht van de eerste negen maanden van 2016 met 6,6 procent tot 17,9 miljoen ton. De toename is veroorzaakt door groei van deze goederenstroom op de meest dominante markt: het Verenigd Koninkrijk. Maar ook is er meer verkeer op nieuwe markten als Portugal, IJsland en de Scandinavische landen.

Overig stukgoed groeide in de eerste negen maanden van 2017 met 18,9 procent als gevolg van extra doorvoer van brammen voor de Duitse staalindustrie, met name in de eerste helft van het jaar.

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -