Actieweek voor veerdiensten

0

Bijna 300 veren telt Nederland. Samen zetten ze jaarlijks ruim 32 miljoen personen over. Daarmee besparen ze 333 miljoen omrijkilometers, en daarmee zo’n 5,6 miljoen euro aan milieukosten. Daarmee mogen de veerdiensten een belangrijke link worden genoemd in het secundaire weggennet. Maar in het beleid van de overheid ze krijgen lang niet altijd de aandacht en waardering die ze verdienen. Om ze eens goed in de schijnwerpers te zetten, begint vandaag de allereerste Week van de Veerdiensten.

Die organiseert het CBRB, samen met het Landelijk Veren Platform (LVP) en de Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland (VEEON). Zij willen laten zien dat het belang verder gaat dan alleen op het gebied van verkeer en vervoer. Ook maatschappelijk en economisch zijn de veren onmisbaar. Daarnaast vormen de veren uit toeristisch oogpunt belangrijke schakels binnen de toeristisch-recreatieve infrastructuur.

Ondertussen komen er allerlei uitdagingen af op de exploitanten. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, de meeste provincies hebben nauwelijks oog en geen beleid voor veerdiensten en de eisen van reizigers veranderen. Over de rol van de sector zelf en wat men van de overheid kan verwachten of moet vrezen, organiseren CBRB, Landelijk Verenplatform en VEEON donderdag 2 april een themabijeenkomst: Beter op weg over water, veerdiensten van nu.

 

Overzetveren app

Die middag wordt onder meer de Uiterwaarde Overzetveren-app gelanceerd.
Deze app heeft het recreatieschap Uiterwaarde (rivierengebied) ontwikkeld in samenwerking met de Veeon, Landelijk Verenplatform, Vereniging van de Voetveren, RiVeer en Stichting Maasveren.

In de Overzetveren-app zijn alle grote en kleine van veren in Nederland opgenomen. Van autoveer tot trekpontje. Daarmee kunnen wandelaars, fietsers en automobilist zoeken of er een veer in de buurt is.  Veerinformatie en stremmingen zijn doorgelinkt naar de websites van de betreffende veerexploitant.

De handige app is gratis te downloaden voor tablet en smartphone. De Overzetveren-app is zowel te vinden in de App store als in Google Play.

 


 

Veerdiensten_GVB2
(foto GVB Veren)

GVB Veren

naam: Eus Drossaers, directeur Veren
vestigingsplaats: Amsterdam
aantal reizigers per jaar: 2.027.484 voetgangers, 2.669.864 fietsers (alleen op de IJ-veren; op het Noordzeekanaal worden geen voetgangers en fietsers geteld) en 301.745 auto’s/vrachtauto’s (alleen NZK-veren; op de IJ-veren zijn geen auto’s op ponten toegestaan)
aantal vaartuigen: 15
verbindingen: 3 verbindingen op het Noordzeekanaal (Velsen, Buitenhuizen en Zaandam) en 6 verbindingen op het IJ (Buiksloterweg-CS, IJPlein-CS, NDSM-CS, NDSM-Houthaven, Distelweg-Houthaven, Zamenhofstraat-Azartplein

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de laatste vijf jaar? ‘Voor GVB Veren zijn de grootste veranderingen de overgang van de Noordzeekanaalveren van Connexxion naar GVB en de enorme toename van het aantal reizigers in Amsterdam.’

Wat is de grootste bedreiging voor de veerdiensten in Nederland? ‘Als je naar Amsterdam kijkt zie je dat de veerdiensten nog onvoldoende worden gezien als aanvulling op de rest van het OV-netwerk. Daardoor worden het aparte kostbare onkostenposten, terwijl het juist in de combinatie een slimme keus kan zijn. Gelukkig zie je dat dit besef er in toenemende mate komt.’

Waar liggen kansen? ‘Het antwoord is eigenlijk al gegeven in de vorige vraag. Door de veerverbindingen meer als aanvulling te zien op bestaande netwerken kan dit een groeiende bedrijfstak worden.’

Wat zou uw eerste daad zijn als u de nieuwe minister van Infrastructuur & Milieu bent? ‘Lastige en weinig realistische vraag, maar als ik toch een antwoord zou geven dan zou ik de kosten van het vervoer van personen over water mee laten wegen in het fileprobleem. Waar nu geïnvesteerd wordt in asfalt en spoorverbindingen zou meer de vergelijking met vervoer over water gemaakt moeten worden. De kosten van de transportmiddelen zijn weliswaar hoog, maar de kosten voor de infrastructuur zijn weer belangrijk lager, zeker als er standaardisatie komt in de aanlandingen.’

Wanneer is 2015 voor u en uw bedrijf geslaagd? ‘Door de enorme groei van reizigers in Amsterdam hebben we een te krappe vloot voor het aantal reizigers dat we moeten vervoeren. Dit proberen we zo goed mogelijk op te vangen door het slim plannen van onderhoud. Afgelopen jaar zijn we daar goed in geslaagd. Als ons dat dit jaar weer lukt en we weten de drukte tijdens Sail 2015 goed op te vangen hebben we wat mij betreft een topprestatie geleverd.’

 


 

Van den Boogaard Veerdienst

Veerdiensten_Boogaard
(foto Van den Boogaard Veerdienst)

 

naam: Johan van den Boogaard, eigenaar
vestigingsplaats: Vierlingsbeek
aantal reizigers per jaar: 400.000: voetganger: ± 3.000, auto’s/vrachtauto’s): ± 150.000 en fietsers: ± 100.000
aantal vaartuigen: 2 (1 reserve, tevens te koop)
verbinding: Vierlingsbeek (NB) – Bergen (L)

 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de laatste vijf jaar? ‘Dé grote verandering voor ons was de vervanging van de veerpont in oktober 2011, waarbij alle wensen die betaalbaar waren, gerealiseerd werden in nieuwbouw. Ten tweeden een substantieel deel van onze omzet wordt gegenereerd door woon-werkverkeer, waardoor ook wij de economische crisis hebben gevoeld. 2014 was alweer wat vriendelijker.’

Wat is de grootste bedreiging voor de veerdiensten in Nederland? ‘Dat is voor elke verbinding verschillend. Dat kan variëren van infrastructurele wijzigingen in de regio, het onzeker zijn van een subsidiegever tot het ouder/onbetrouwbaarder worden van het varend materieel. Naar mijn mening zijn de bedreigingen over het algemeen niet zo groot.’

Waar liggen kansen? ‘Ik denk dat op toeristisch gebied nog terrein te winnen is. Fietsen wint nog steeds aan populariteit, denk aan de opmars van de elektrische fiets. Met het ontwikkelen van met name nieuwe fietsroutes zouden we ons actiever bezig kunnen houden.’

Wat zou uw eerste daad zijn als u de nieuwe minister van Infrastructuur & Milieu bent? ‘Een enkele inspecteur ontslaan en vervolgens onzinnige regels voor veerponten schrappen en duidelijke regels maken, die de veiligheid daadwerkelijk ten goede komen en die niet op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden.’

Wanneer is 2015 voor u en uw bedrijf geslaagd? ‘Als iedereen die me dierbaar is, ikzelf en mijn bedrijf gezond blijven! En mocht dat lukken, dan zou het fijn zijn als er een goede boterham te verdienen is geweest in 2015.’

 


 

Koninklijke NV Texels Eigen Stoomboot Onderneming

Veerdiensten_TESO
(foto Pieter de Vries Fotografie)

naam: Cees de Waal, directeur
vestigingsplaats: Den Hoorn (Texel)
aantal reizigers per jaar: 3,6 miljoen, auto’s/vrachtauto’s: 1,6 miljoen
aantal vaartuigen: 2 diesel-elektrische roro-schepen
verbinding: Texel-Den Helder

Wat zijn de belangrijkste  veranderingen in de laatste vijf jaar? ‘In 2014 is in de veerhaven van Den Helder de afmeerinstallatie vernieuwd. Bij die gelegenheid is een duurzaam afmeersysteem in gebruik genomen, waarmee jaarlijks 170.000 liter brandstof wordt bespaard. Dit jaar wordt in opdracht van TESO de Texelstroom gebouwd, een hybride veerboot (CNG en 1,6 MW aan batterijen) die in 2016 in de vaart komt.’

Wat is de grootste bedreiging voor de veerdiensten in Nederland? ‘Er zijn vooral kansen voor de veerverbindingen in Nederland. Wat TESO betreft: wij zijn een veerdienst zonder winstoogmerk en proberen zo goed mogelijk invulling te geven aan de autonome vervoersvraag. Kwaliteit gaat voor kwantiteit.’

Waar liggen kansen? ‘Het streven naar kostenreductie hand in hand laten gaan met het streven naar een verdere verduurzaming van onze activiteiten.’

Wat zou uw eerste daad zijn als u de nieuwe minister van Infrastructuur & Milieu bent? ‘Blijven inzetten op degelijk onderhoud van de veerhavens.’

Wanneer is 2015 voor u en uw bedrijf geslaagd? ‘Als de waardering die wij van onze passagiers ontvangen opnieuw stijgt.’

 

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.